Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ'nün Müzeleri Müzeler Haftası'nda Ziyaretçilerini Bekliyor / Museums of METU Waiting for Visitors during Museum Week


Türk yükseköğrenim sisteminde birçok yeniliğin öncüsü ve pek çok ilkin sahibi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kampüs alanı içinde yer alan müzeleriyle de her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.


As the pioneer of many innovations in Turkish higher education system and the initiator of many firsts, Middle East Technical University hosts thousands of visitors every year in its museums located in the campus area.
ODTÜ Arkeoloji Müzesi:


ODTÜ’nün ilklerinden biri olan Arkeoloji Müzesi, bu alanda lisans eğitimi veren bir üniversite olmamasına rağmen, Türkiye’deki ilk üniversite müzesi olarak, 1969 yılında, ODTÜ’de kuruldu. ODTÜ Kampüsü sınırları içinde yer alan Koçumbeli arkeolojik yerleşimlerinden gelen Erken Tunç Çağı (M.Ö. 3000-2000) buluntuları, Yalıncak arkeolojik kazı alanından tarihi Geç Frig Çağı’na (M.Ö. 6. yüzyıl) uzanan buluntular ve Atatürk Orman Çiftliği ile Bahçelievler arasındaki Frig nekropolünde (yaklaşık M.Ö. 7. yüzyıl) saptanabilen 14 tümülüsten dördünde ODTÜ’lü araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalardan elde edilen eserler; Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi (TAÇDAM) çatısı altında “özel müze” statüsünde etkinliğini sürdüren ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.


Ziyaret Gün ve Saatleri:Hafta içi her gün 09:30-12:30 & 14:00-17:00 (Grup gezileri için lütfen randevu alınız.)

Tel: (0 312) 210 22 09 / 210 42 17 / 210 42 31/ 210 42 32

e-postatacdam@metu.edu.tr 


METU Archaeology Museum:


The Archaeological Museum, one of the firsts in METU, was founded in 1969 at METU as the first university museum in Turkey, although the University does not offer bachelor's degree in this field. The Early Bronze Age (3000-2000 BC) findings from the archaeological sites of Koçumbeli, located within the boundaries of the METU Campus, the Late Frig Age (6th century BC) findings from the Yalıncak archaeological excavation area and the works obtained from the studies conducted by METU researchers in four of the 14 tumuli located in the Phrygian necropolis between Atatürk Orman Çiftliği and Bahçelievler (about 7th century BC) are on display at the METU Archaeological Museum, which continues its activity as a "private museum" under the roof of the Research Center for Historical Environment Values (TAÇDAM).


Visiting Days and Hours: Weekdays 09:30-12:30 & 14:00-17:00 (Please make an appointment for group visits.)

Tel: (0 312) 210 22 09/210 42 17/210 42 31/210 42 32

e-mailtacdam@metu.edu.tr

ODTÜ Jeoloji Müzesi:


Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün giriş katındaki 150 m2’lik koridorda yer alan Jeoloji Müzesi, 1995 yılında kuruldu. Bölümün kuruluş yılı olan 1963 yılından bu yana, üyeleri ve mezunları tarafından toplanan ya da koleksiyoncular tarafından bağışlanan binlerce mineral, kayaç ve fosil örneklerine ev sahipliği yapan müzede; değerli taşlar ve tarihi madencilik eserleri de sergileniyor. 1867 yılında hazırlanan, Türkiye’nin en eski jeolojik haritalarından biri ile bölümün laboratuvarlarında eski öğrenciler tarafından kullanılan laboratuvar malzemelerinin de sergilendiği, Türkiye’nin çok iyi bilinen yerlerinden ve diğer ülkelerden endüstriyel bina taşlarının örneklerini gösteren müze; hafta içi her gün, 9.00-17.00 saatleri arasında, ücretsiz ziyaret edilebilir.


METU Geological Museum:


Located on the ground floor of the Geological Engineering Department in a 150-m2 corridor, the Geology Museum was founded in 1995. Since the foundation of the department in 1963, precious stones and historical mining works are also on display in the museum that has been hosting thousands of minerals, rocks and fossils collected by its members and alumni or donated by collectors. Turkey's one of the oldest geological maps prepared in 1867, laboratory materials used by former students in the department laboratory and samples of industrial building stones from Turkey's well-known landmarks and other countries are also exhibited in the museum. The museum can be visited free weekdays between 9.00-17.00.

ODTÜ Toplum ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TBM):


Yine ODTÜ’nün ilklerinden biri olan TBM,Türkiye’nin ilk Toplum ve Bilim Merkezi olarak 2006 yılında kuruldu. Bünyesinde çeşitli sergi alanları, merkezler ve atölyeler barındıran TBM’de son olarak LEGO Education işbirliği ile okul çağındaki çocukların bilim-teknoloji-mühendislik-matematik alanlarında uygulamalı çalışmalar yapabileceği Maker Space alanı ile üç boyutlu (3D) yazıcı, kodlama, Göbeklitepe atölyeleri açıldı.


TBM’deki açık hava sergi alanında; tarım aletlerinin yanı sıra uçak ve lokomotif gibi büyük ölçekli nesneler sergileniyor.


METU Community and Science Research and Application Center (TBM):


The Community and Science Research and Application Center (TBM), one of METU's firsts,was founded in 2006 as Turkey's first Community and Science Center. In TBM accommodating various exhibition areas, centers and workshops, Maker Space area where children at school age can conduct practical studies in science, technology, engineering and mathematics was opened with the help of LEGO Education as well as three different (3D) printers, coding, and Göbeklitepe workshops.


In the open air exhibition area in TBM; agricultural equipment and large-scale objects such as aircraft and locomotives are exhibited.

Klasik otomobiller sergisinde; ülkemizde tasarlanıp üretilen ilk otomobil olma özelliğine sahip Devrim Arabası'nın "Devrim Arabaları" filmi için yapılan replikasının yanı sıra Chevrolet, Pontiac, Citroen, Mercedes ve Anadol gibi birçok markadan oluşan klasik otomobiller, BMW tarafından üretilmiş ve kullanım ömrünü tamamlayarak bugün koleksiyonda yerini almış olan klasik motosikletler ve bir adet Massey Harris marka traktör sergileniyor.


In the classic automobiles exhibition; the replica of the first car designed and produced in our country, Devrim Car, made for the movie "Devrim Cars" and the classical automobiles of many brands such as Chevrolet, Pontiac, Citroen, Mercedes and Anadol, classic motorcycles manufactured by BMW and completed its useful life and a Massey Harris brand tractor are on display.

Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi; Anadolu’da çağlar boyunca bilim ve teknolojinin gelişimini, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerindeki bazı mesleklere ait çalışma mekânlarının canlandırmasını, yakın tarihimizde günlük hayatımızda önemli yer tutan ancak bugün kullanım değerini yitirmiş eşyaları, ülkemizin yakın tarihine damga vurmuş önemli simaların kişisel eşyalarını içeriyor.


Science and Technology History Exhibition includes the illustrations of the development of science and technology throughout Anatolia, the working spaces of some professions in the Ottoman and Republican periods, the belongings which had a significant place in our daily life in the near past, but lost their value of use today, and the personal belongings of the important figures who made their mark in the recent history of our country.

Bilim Merkezi’nde; Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Işık ve Optik, Ses ve Dalgalar, Algı, Çevre, Matematik ve Zekâ gibi bilimsel konuların anlaşılabilir ve eğlenceli şekilde sunulduğu, öğrencilerin kendi kendilerine veya arkadaşlarıyla/öğretmenleriyle/ebeveynleriyle deneyebileceği 70'in üzerinde farklı, etkileşimli sergi düzeneği bulunuyor.


Gökevi (planetaryum); Stellarium programının tanıtımı ile başlayıp Astronot, Evrendeki Vaha, Bizler Gökbilimciyiz, Yaşayan İklimimiz ve Muhteşem Teleskop başlıklı gösterilerden birinin izlenmesiyle devam ediyor.


Toplum ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi sergi alanlarını ziyaret etmek ve atölyelerden yararlanabilmek üzere randevu almak için https://tbm.metu.edu.tr/ adresi ziyaret edilebilir.


In the Science Center; there are over 70 different interactive exhibitions where scientific subjects such as Mechanics, Electricity and Magnetism, Light and Optics, Sound and Waves, Perception, Environment, Mathematics and Intelligence are presented in an understandable and entertaining way, and students can try with themselves or their friends/teachers/parents.


The planetarium starts with the introduction of the Stellarium program and continues with one of the shows titled Astronot (Astronaut), Evrendeki Vaha (Oasis in the Universe), Bizler Gökbilimciyiz (We are Astronomers), Yaşayan İklimimiz (Our Living Climate) and Muhteşem Teleskop (Spectacular Telescope).


To visit the exhibition grounds in the Community and Science Center and make an appointment to join the workshops, please see https://tbm.metu.edu.tr/ .


bu haberi paylaşın:

Top