Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ’de LEGO Maker Space Alanı Açıldı / LEGO Maker Space Area Launched at METU


Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin LEGO Education ve Türkiye ortağı Teknokta işbirliği ile, bilim(fen)-teknoloji-mühendislik-matematik (STEM) eğitiminin inovasyon ve maker odaklı çalışmalarla desteklenerek eğitim çağındaki çocukların erken yaşta bilimle tanışmasına yönelik Maker Space alanı ile Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM) Laboratuvarı Açılış Töreni; 16 Mayıs 2019 Perşembe günü, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TBM) yapıldı.


Açılışını ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ün yaptığı törene; Teknokta Yenilikçi Öğrenim Çözümleri Genel Müdürü Fatma Bezek ile LEGO Education Asya, Okyanusya ve Afrika Direktörü Villy Outzen da katıldı.


Açılış konuşmasına; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana evrensel değerleri ve gelişimi önemseyen, bilimsel, teknolojik, kültürel ve çevresel değişimleri yaratabilecek ve sürdürebilecek nitelikte, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetişmesine liderlik ve öncülük eden bir eğitim anlayışını simgeleyen uluslararası bir üniversite olduğunu belirterek başlayan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, “Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla eski Rektörümüz Prof.Dr. Ural Akbulut tarafından kurulan Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi 13 yılı aşkın süredir 7’den 77’ye ODTÜ’nün topluma açılan yüzü olmuştur.” diyerek sözlerine devam etti.


Yakın zamanda gerçekleştirilen yeniliklerle halihazırda var olan sergiler, bilim merkezi ve gökevine; 3 boyutlu yazıcı atölyesi, kodlama atölyesi, Göbeklitepe atölyesi, çocuk kütüphanesi, ODTÜ tarafından TRT için hazırlanan belgesel serisinin gösterileceği 20 kişilik bir sinema salonu eklendiğini ve bu olanakları yıllık olarak farklı illerden ve yaş gruplarından 20 binin üzerinde öğrenci ve yetişkinin kullanacağını beklediklerini belirten Kök, “Bugün ise 1980 yılından bu yana 1 – 16 yaş arası çocuklar için eğitim çözümleri sunan, 100’den fazla ülkede uygulanmakta olan LEGO Education tarafından üniversitemiz için oluşturulan Maker Space alanı ve BİLTEMM laboratuvarının açılışını gerçekleştiriyoruz.Bu güzel imkanları topluma ulaştırmak üzere bize sunan LEGO Education ve Türkiye ortağı Teknokta’nın bugün aramızda olan yöneticileri ve eğitmenlerine ODTÜ Rektörü olarak şükranlarımı sunuyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.


LEGO Education Asya, Okyanusya ve Afrika Direktörü Villy Outzen konuşmasında, dünyanın dört bir yanından birçok üniversite ile çalıştıklarını fakat “Türkiye’nin MIT’si” olan ODTÜ’de bulunmanın ve LEGO Education olarak bu projenin bir parçası olmanın kendileri için bir şeref olduğunu belirtti. Konuşmasına LEGO Education’ı anlatarak devam eden Outzen; öğretmen eğitiminde çalışma, LEGO Education içeriğini ulusal müfredatla eşleştirerek haritalama konusunda bu işbirliğini gerçekleştirme ve çocukların LEGO Education çözümlerini deneyebilmeleri için yapıcı alana sahip olma olanağı için teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.


Yükseköğrenimdeki öncü rolünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen ODTÜ ile LEGO Education işbirliği; daha iyi bir gelecek için 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bireylerin yetişmesine yönelik STEM eğitimine odaklanmayı amaçlıyor. STEM eğitiminin yaygınlaşması için yapılan işbirlikleri ile toplumun geneli ve bireyler için farkındalık oluşturulması, öğretmen ve öğrencilere vizyon kazandırılması hedefleniyor.
The Opening Ceremony of Maker Space area launched at the Middle East Technical University in cooperation with LEGO Education and its Turkish partner, Teknokta, to introduce science at an early age to children at school age by supporting science-technology-engineering-mathematics (STEM) education with innovation and maker-focused activities; and of Science, Technology, Engineering and Mathematics Education Application and Research Center (BİLTEMM) Laboratory was held at METU Society and Science Application and Research Center (TBM) on Thursday, May 16, 2019.


The opening remarks were delivered by the METU President Prof. Dr. Verşan Kök, Villy Outzen, Asia, Oceania and Africa Director of LEGO Education, and Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Director of BİLTEMM. Fatma Bezek, General Manager of Teknokta Yenilikçi Öğrenim Çözümleri also attended the event.


Starting the opening speech by highlighting that, from the day it was founded, the Middle East Technical University has been an international university that symbolizes an educational approach that cares about universal values and development, has the capacity to create and sustain scientific, technological, cultural and environmental changes, and leads and pioneers in the training of individuals who adopt lifelong learning as a principle, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök added that "The Society and Science Center established in our University by the former President Prof. Dr. Ural Akbulut in order to strengthen the ties between community and science has been the representative of METU in the community over the last 13 years."


Stating that with the recent innovations, a 3D printer workshop, a coding workshop, Göbeklitepe workshop, a children's library, a 20-person cinema room where the documentary series prepared by METU for TRT will be shown, have been added into the current exhibitions, science center and planetarium and they are expecting more than 20 thousand students and adults from different cities and age groups to benefit from these facilities annually, Prof. Dr. Kök concluded his speech "Today, we are here for the opening of the Maker Space area that is created by LEGO Education for our university, offering education solutions for children aged between 1 and 16 years and has been applied in more than 100 countries since 1980, and the BİLTEMM Laboratory. I, the President of METU, express my gratitude to the managers and trainers of LEGO Education and its Turkish partner, Teknokta, who are here with us today to provide us with such great opportunities to deliver to the community."


In his speech, Villy Outzen, Asia, Oceania and Africa Director of LEGO Education said that they are working with several universities around the world but it is an honor for them as LEGO Education to be here at METU, "The MIT of Turkey", and to be a part of this project. Outzen continued his speech talking about Lego Education, and concluded his remarks by thanking for the possibility of working in the trainer's training, having this constructive cooperation in mapping by matching the LEGO Education content with national curriculum and having the constructive field for children to try out LEGO Education solutions.


The collaboration between METU, which is committed to bringing its pioneer role in higher education to a wider audience, and LEGO Education aims to focus on STEM training for the training of individuals with the skills required by the 21st century for a better future. Collaborations for the dissemination of STEM education aim to raise awareness for society and individuals, and to provide vision for teachers and students.


bu haberi paylaşın:

Top