Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ’den Anksiyete Bozukluğuna “Sanal Terapi” Yazılımı /


ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Tokel ile ekibi, ODTÜ Psikoloji Bölümü ve TÜBİTAK desteğiyle “Sanal Gerçeklik Ortamında Maruz Bırakma” terapisinin uygulanabildiği bir bilgisayar yazılımı geliştirdi. Geliştirilen yazılım; Türkiye'de sosyal fobilerin tedavisine yönelik ilk teknoloji olma özelliğini taşıyor.


Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan sosyal fobiler; sosyal ortamlarda ve performans gerektiren durumlarda bireyin, diğer insanlar tarafından yapılacak olumsuz değerlendirme, eleştiri ve varılacak yargılara karşı duyduğu yoğun kaygı ve korku durumu olarak tanımlanıyor. Bu rahatsızlığı yaşayanlar, terleme, kızarma, kalp atışında artış gibi birtakım fizyolojik belirtiler de gösteriyorlar. Dünya genelinde en yaygın görülen psikiyatrik rahatsızlıklar arasında olan sosyal fobi; bireylerin korkularıyla yüzleşmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir psikoterapi yöntemi olan “maruz bırakma” terapisinin sanal gerçeklik teknolojisiyle, üç boyutlu sanal ortamlarda modellenmesi sayesinde, geliştirilen teknoloji ile tedavi edilebiliyor.


Avatar (kişinin kendini temsil etmesi için sanal ortamda seçtiği grafik görüntü) kullanarak sosyal fobilerden kurtaran yerli terapi yazılımı; sosyal fobisi bulunanları, sanal gerçeklik ortamında korkularıyla yüzleştirerek tedavi ediyor. Kişileri korktukları ve/veya kaçındıkları durumlarla yüzleştiren çalışma; toplantı, konferans, seminer simülasyonları aracılığıyla kullanıcıların iletişim yeteneklerini geliştirerek sosyal fobilerinden kurtulmalarına olanak tanıyor. Çalışmada; akademik hayata ve iş dünyasına yönelik mülakat ve sunum fobilerinin yanı sıra alışveriş, restoran ve ulaşım gibi sosyal ortamlardaki fobiler için ayrı ayrı düzenlenmiş 9 farklı senaryo modülü kullanılıyor.
Assoc. Prof. Tuğba Tokel from METU Computer Education and Instructional Technology Department (BÖTE) and her team have developed a computer software for “Exposure Therapy in Virtual Reality" with the support of METU Department of Psychology and TÜBİTAK. The software is the first technology to treat social phobia in Turkey.


Social phobias, such as social anxiety disorder, include intense anxiety or fear of being judged, negatively evaluated, or rejected in a social or performance situations. This disorder manifests itself through sweating, blushing and quickening heartbeat in patients suffering it. Social phobia, which is one of the most common psychiatric disorders worldwide can be treated using "exposure therapy", a psychotherapy method used to help individuals face their fears through modelling the fear in a three dimensional virtual platform.


The therapy software uses an Avatar (a graphic image chosen by the person to represent himself in a virtual environment) to treat the social phobia in a virtual reality environment. The software that makes patients confront the situations that they fear and/or avoid develop patients' communication skills through seminar, meeting and conference simulations and help them overcome their social phobias. The software uses nine different scenarios including academic meetings, presentation in front of a crowd, business meetings and even crowded shopping malls.


bu haberi paylaşın:

Top