Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Dünya Su Günü'nde Su Hakkında İlginç Bilgiler / Interesting Information about Water on the World Water Day


Su, Dünya'da canlı hayatı için vazgeçilmez olan ve farklı özelliklerde bulunan, kokusuz ve tatsız bir bileşiktir. Doğada katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunur. Kimyasal formülü (H2O) 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan meydana gelir.


Water is an odorless and tasteless compound that is indispensable for the life of living beings on Earth and has different characteristics. It is found in nature in solid, liquid and gas. The chemical formula (H2O) consists of 2 hydrogen and 1 oxygen atom.

Sudan kaynaklanan sebeplerden dolayı, her sene yaklaşık 3.5 milyon insan ölmektedir.


Almost 3.5 million people die each year due to water-related issues.

Genellikle tuvaletlerde her bir sifon çekişimizde 6 litre temiz su harcanır.


Around 6 liters of clean water is consumed per flush at toilets.

Damlayan bir musluk, 1 yılda ortalama 11.000 litre su kaybına neden olmaktadır.


A dripping tap causes an average loss of 11,000 liters of water per year.

Dünya genelinde ortalama bir rakam vermek gerekirse her 9 kişiden 1’i temiz su kaynağına ulaşamıyor.


To give an average figure in the world, 1 out of 9 people cannot have access to clean water sources.

Peru’da yer alan bir billboard, soluduğumuz havadan içilebilir temiz su elde eden bir sistemle işlemektedir.


A billboard in Peru operates based on a system that obtains potable fresh water from the air we breathe.

Sıcak su, soğuk suya göre ağırlık olarak daha hafiftir.


Hot water is lighter than cold water by weight.

Suyun renginin çoğu zaman mavi tonlarında görünmesinin nedeni, su moleküllerinin ışıkla etkileşime girdiği an ışık tayfının görünür bölgesinde bulunan kırmızı dalga boyundaki (~700 nm) ışınların emilimidir.


The color of the water is often seen in blue tones because of the absorption of rays at the red wavelength (~ 700 nm) in the visible region of the light spectrum when the water molecules interact with the light.Su şişelerinin üzerinde yer alan son kullanma tarihleri, suya değil şişeye aittir.


The expiration dates on the water bottles refer to the expiration date of the bottle and not of the water.

Develere nazaran zürafalar, su içmeden çok daha uzun süre hayatta kalabilirler.


Giraffes can survive longer than without drinking water compared to camels.

Yeryüzünde bulunan suyun, yalnızca %3’ü canlılar tarafından kullanılabilir. Geriye kalan %97’si denizler ve okyanuslar, %2’si donmuş tatlı su ve %1’i de kullanılabilir tatlı sudan oluşmaktadır.


Only 3% of the water on earth can be used by living beings. The remaining 97% consist of seas and oceans, 2% frozen fresh water and 1% fresh water.

Deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça atmosfer basıncının düşmesine bağlı olarak suyun kaynama noktası da değişkenlik gösterir. Bu nedenle yüksek rakımlı yerlerde sıvılar deniz seviyesindeki kaynama noktasından daha düşük sıcaklıklarda kaynar. Örneğin deniz seviyesinde (1 atmosfer basınçta) su 100°C’de kaynarken, 8848 metre yükseklikteki Everest Dağı’nın zirvesinde yaklaşık 70°C’de kaynar. Deniz seviyesinin altındaki yerlerde ise suyun kaynama noktası 100°C’nin üzerindedir.


As elevation increases, the boiling point of water varies due to the decrease in atmospheric pressure. For this reason, liquids at high altitudes boil at lower temperatures than the boiling point at sea level. For example, water boils at 100°C at sea level (1 atmospheric pressure), while boiling at about 70°C at the summit of Mount Everest at an elevation of 8848 meters. In areas below sea level, the boiling point of water is above 100°C.

Yapılan bir çalışmada, bir makine dolusu bulaşığın yıkanması için en fazla 12-15 litre su harcanırken, aynı bulaşıkları elde yıkamak için 126 lt suya ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş. Sonuç olarak bulaşıklar makinede yıkandığında, yaklaşık 10 katı su tasarrufu sağlanmaktadır.


A recent study reveals that a maximum of 12-15 liters of water is used in a dishwasher loaded to full capacity, while 126 liters of water is needed to wash the same dishes by hand. Consequently, when the dishes are washed in the dishwasher, approximately 10 times of water is saved.

Kirlilik ve aşırı tüketim, su kaynakları üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Örneğin, Çin’in yer altı sularının %80’inden fazlası kullanılamaz durumdadır.


Pollution and excessive consumption pose a major threat to water resources. For example, more than 80% of China's groundwater is unfit for use.Kahve tanelerini yetiştirip bir fincan kahve yapabilmek için yaklaşık olarak 140 litre suya ihtiyaç vardır.


Almost 140 liters of water is needed to make a cup of coffee by growing coffee beans.
bu haberi paylaşın:

Top