Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Dünya Pi Günü Nedeniyle Sizler için Pi ile İlgili İlginç Bilgileri Derledik / Interesting Information About Pi for You on the Pi Day'Pi'' sayısı, matematiksel hesaplamalarda kullanılan bir sabittir. Genellikle 3,14 ya da 22/7 olarak kısaltılmış hali kullanılan bu sabit, bir çemberin çevresinin çapına oranı olarak bilinmektedir. Bu sayı bazı kaynaklarda Ludolph sayısı veya Arşimet Sabiti olarak da geçmektedir. Pi Sembolü, Yunan alfabesinin 16. Harfidir, ayrıca İngiliz alfabesinde 16. harf p harfidir. Bu harf, aynı zamanda, Yunanca çevre (çember) anlamına gelen “perimetier” kelimesinin de ilk harfidir. Pi (π) sembolü William Jones tarafından 1706 yılında tanıtılmıştır ancak sembolü popüler hale getiren 1737’de Leonhard Euler tarafından kullanılmaya başlanmasıdır. Pi Günü her yıl 14 Mart’ta kutlanmaktadır. Bu tarih sayısal olarak 3/14 ile gösterilir. Aynı zamanda Albert Einstein, Pi gününde doğmuştur.


'Pi' is a constant used in mathematical calculations. This constant, usually abbreviated as 3.14 or 22/7, is known as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. This number is also mentioned in some sources as Ludolph number or Archimedes constant. Symbol of Pi is the 16th letter of the Greek alphabet and also the 16th letter in the English alphabet. This letter is also the first letter of the word "perimetier” which means circumference (circle) in Greek. The symbol of Pi (π) was introduced by William Jones in 1706, but started to be used in 1737 by Leonhard Euler, who made the symbol popular. Pi Day is celebrated every year on March 14th, which is shown numerically in 3/14. Moreover, Albert Einstein was born on the Pi day.
Pi sayısının ondalık basamakları sonsuza dek uzadığı için sayılar kendilerini hiç bir şekilde düzenli tekrarlamazlar. Bundan dolayı bir dairenin alanını ya da gerçek çevresini bulmak mümkün olmamaktadır.


Since the decimal places of the Pi number go on forever, the numbers do not repeat themselves in any way. Therefore, it is not possible to find the area or the real perimeter of a circle.

Pi’nin hesaplanmış son halinde 5 trilyon basamak olduğu bilinmektedir.


Pi is known to have 5 trillion digits in its final calculation.
Pi’nin ilk 31 basamağında hiç sıfır yoktur.


There are no zeros in the first 31 digits of Pi.Pi sayısına dair ilk hesaplamalar, MÖ. 2000 yılında Babilliler tarafından yapılarak Pi sayısı 3.125 olarak bulunmuştur. Ancak Eski Mısırlılar, hesaplamalar sonucu Pi sayısını 3.143 olarak kullanmıştır. Plato ise, Pi sayısının 3.146 olduğunu hesaplamıştır.


Babylonians are known to make the first calculations of the number Pi in 2000 BC, and the number Pi was found to be 3.125. However, the ancient Egyptians used Pi as 3,143 based on these calculations. Plato, on the other hand, calculated the number Pi as 3.146.Pi sayısını hesaplamaya yönelik ilk çalışmayı, bir çemberin çapını hesaplarken içine kare çizilerek yapıldığı Rhind Papirüsü’nde görmekteyiz.


The first attempt to calculate the number pi was observed in Rhind Papyrus in ancient Egypt, which was revealed while trying to measure the diameter of a circle using a square drawn in it.Pi’nin ilk 36 hanesine Ludolfin Numarası denir. Bu isim, yaşamının çoğunu Pi’nin ilk 36 rakamını hesaplayarak geçiren Ludolph Van Ceulen’in adını taşımaktadır.


The first 36 digits of Pi is called the Ludolfin Number. It was named after Ludolph Van Ceulen, who spent most of his life calculating the first 36 digits of Pi.Çinli Chao Lu, Pi’nin değerini en uzun ondalık sayıya kadar (67.890 basamak) ezberinde tutarak Guinness Dünya Rekoru kırmıştır. Bu ezberi tekrarlaması, 24 saat 4 dakika sürmüştür.


The Chinese Chao Lu broke the Guinness World Record by reciting post-decimal Pi values up to 67,890 digits. It took 24 hours and 4 minutes for him to recite.
Klasik “Star Trek (Uzay Yolu)” dizisinin “Wolf in the Fold” bölümünde, Spock kötü bilgisayarı “Pi’nin son rakamını hesapla” komutuyla yok etmiştir.


In Star Trek the Original Series episode "Wolf in the Fold", Spock used Pi to kill a demonic computer by saying "Calculate the last digit of Pi".
· 1988’de Darren Aronofsky tarafından Pi: Faith in Chaos adlı bir film çekilmiştir. Film, Pi ile ilgili çeşitli cevaplar bulmaya çalışan bir adamın macerasını ve sonunda delirmesini konu alır. Aronofsky, 1988 Sundance Film Festivali’nde En İyi Yönetmenlik Ödülü’nü kazanmıştır.


In 1988, a movie "Pi: Faith in Chaos" was made by Darren Aronofsky. The movie is about the adventure of a man who is trying to find various answers about Pi, and going insane in the end. Aronofsky won the Best Director Award at the 1988 Sundance Film Festival.Pi sayısı, birçok alanda olduğu gibi edebiyatta da karşımıza çıkmaktadır. . İngilizcede “pilish” olarak anılan, pi sayısı ile kısıtlamalı bir teknikle şiir veya yazı tekniği vardır. Şiirde ya da yazıda art arda gelen her kelimedeki harf sayısının pi sayısındaki rakamların sıralanışına denk gelişi olarak açıklanabilecek “pilish” tekniği, 1900’lü yılların başından beri görülmektedir. Edgar Allen Poe’nun “The Raven” şiirini bu teknikle yeniden yazan Michael (Mike) Keith’in “Near A Raven” şiirinin başlığındaki harf sayısı 3,1415 olarak görülür. Kısa bir örneği aşağıda verilen bu şiirin geri kalan kelimelerinin de pi ile nasıl uyuştuğunu buradan görebilirsiniz.


One / A Poem / A Raven / Midnights so dreary, tired and weary,

3 .      1    4        1     5           9          2     6        5     3     5


Pi’nin ilk on bin rakamıyla yazılan “Not a Wake” kitabı, en uzun pilish metin olarak 2010 yılında Michael Keith tarafından yayınlanmıştır.

      Pi is also seen in literature as in many fields. In English, a technique called "pilish” is used, a style of writing a poem or prose restricted by the number pi. The idea of writing a sentence (or longer piece of poetry or prose) in which the lengths of successive words represent the digits of the number π has been around since the early 1900's. The number of letters in the title of "Near A Raven" by Michael (Mike) Keith, who wrote Edgar Allen Poe's The Raven using this technique, is seen as 3,1415. You can find a brief example of how the remaining words of this poem given above match with the number pi here.


      The book "Not a Wake", written in Pi's first ten thousand digits, was published by Michael Keith in 2010 as the longest pilish text.

“Pi” ile "Pie" okunuşu benzer olduğu için pi ile turta arasında bir ilişki vardır, bundan dolayı Pi günü genellikle Pi turtaları ile kutlanmaktadır.


As the pronounciation of "Pi" is quite similar to that of "Pie", there is a relationship between pi and pie, so Pi Day is usually celebrated with pies.Pi sayısı doğada da mevcuttur. Nehirlerin uzunlukları ve mendereslerin oluşması iki farklı şekilde ölçülmektedir. Bunlardan ilki, nehrin kaynaktan döküldüğü noktaya olan kuş uçuşu düz mesafesidir. İkincisi ise suyun aktığı yatağın eğri mesafesidir. Hans-Henrik Stolum nehirlerdeki bu hesaplamayı yaklaşık olarak 3,14 değerinde bulmuştur.


The number Pi is also available in nature. The length of rivers and the formation of meanders are measured in two different ways. The former is the straight air fly distance from the spring to the river. The latter is the curved distance of the stream bed where the water flows. Hans-Henrik Stolum found this calculation in rivers to be approximately 3.14.


“Matematikte belki de hiçbir simge pi sayısı kadar gizem, romantizm, yanılgı ve insan ilgisi yaratmamıştır.” – William L. Schaaf


William L. Schaaf once said, "Probably no symbol in mathematics has evoked as much mystery, romanticism, misconception and human interest as the number pi".

Son olarak, ODTÜ öğrenci işleri not giriş sisteminin şifresinin de Pi sayısının son 6 rakamı olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz :)


Consequently, we would like to share with you that the password of METU Registrar's Office Student Information System features the last 6 digits of the number Pi :)bu haberi paylaşın:

Top