Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Dünya Kadınlar Günü’nde, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadınların Toplumdaki Yeri Üzerine Araştırmalar / Research on Gender Roles and the Place of Women in Society on International Women's Day


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez toplumsal cinsiyet rolleri ve kadınların toplumdaki yeri üzerine akademik çalışmalar yürütüyor.


Önceki yıllarda gençlerin kadın hak ve özgürlüklerine yönelik tutumunu ölçen bir proje yapan Bugay Sökmez; bu araştırmada üniversite öğrencilerinin kadın-erkek ilişkilerine yönelik tutumunun Türkiye’nin batısına gittikçe daha eşitlikçi, doğuya doğru ise daha geleneksel ve hiyerarşik olduğunu ortaya koymuştu. Erkek öğrencilerin kadın hak ve özgürlüklerine yönelik tutumunun kadın öğrencilere göre daha gelenekçi olduğunu ve üniversite yaşamının kadınlara yönelik hak ve özgürlüklerle ilgili tutuma daha eşitlikçi yönde olumlu etki sağladığını da bu araştırma ile tespit etmişti.


Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yine öğrenciler üzerine yürüttüğü başka bir araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 680 öğrenci üzerine yürütülen araştırma, toplumsal cinsiyet rollerinin öğrencilerin meslek tercihindeki etkisini gösterdi. Araştırmada; 2018 YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen öğrencilerin cinsiyete göre dağılımında mühendislik bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerin büyük çoğunluğunun erkek olduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek oranda öğretmenlerin yetiştirildiği eğitim fakültelerini seçtiği belirlendi.


Geleneksel toplumlarda, erkeklerin sert, rasyonel, duygulardan azade, matematikte iyi olarak; kadınların ise duygusal, irrasyonel ve kırılgan görülmelerinin, çocukluk çağından itibaren meslek tercihlerini şekillendirdiğini dile getiren Doç. Bugay Sökmez geleneksel cinsiyet rollerinin, öğrencilerin meslek tercihlerine yanlış yön verebildiğini vurguladı. Yürüttüğü araştırma sonucunda ailelerin kızları öğretmenliğe, erkekleri mühendisliğe özendirdiğinin söylenebileceğini belirten Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez; kadınların kadınlara uygun mesleklerin yanı sıra erkekler için olduğu düşünülen meslek dallarında da çok başarılı olduklarını söyleyerek “Başarının önündeki en önemli engel olan, 'kadından mühendis olmaz' algısını yine kadınlar başarıları ve mücadeleleriyle değiştirecekler. Bunun için sadece zor ya da erkek işi diye düşünüp işin en başından hiç denemeden hayallerinden vazgeçmemeleri gerekiyor. Bu noktada, ailelerin, öğretmenlerin ve toplumun tutumu ve cesaretlendirmeleri de çok önemli bir yere sahip" dedi.
Assoc. Prof. Aslı Bugay Sökmez at Department of Guidance and Psychological Counselling at METU Northern Cyprus Campus carries out academic studies on gender roles and the place of women in society.


Mrs Sökmez, who carried out a project that measured the attitude of young people towards women's rights and freedoms in previous years, revealed in the present study that university students' attitudes towards male-female relationships became increasingly egalitarian in the western Turkey, while more traditional and hierarchical in the eastern Turkey. This research found that male students' attitudes towards women's rights and freedoms are more traditionalist than that of female students and that university life has a positive effect on the attitude towards women's rights and freedoms in a more egalitarian manner.


On March 8, International Women's Day, Assoc. Prof. Asli Bugay Sökmez shared the results of another research project she carried out on students. The research conducted on 680 students showed the role of gender roles in students' career choice. In the study; according to the 2018 YKS (Higher Education Institutions Exam) results, it was found out that the majority of the students who enrolled in the engineering departments were male, while female students chose the faculties of education at a higher rate than male students based on the distribution of the students who were placed in universities according to gender.


Expressing that men are considered to be tough, rational, non-emotional, and good at mathematics; and women, on the other hand, are considered to be emotional, irrational and fragile in traditional societies and these considerations shape their career preferences since their childhood, Bugay Sökmez emphasized that traditional gender roles may misguide students' professional preferences. Consequently, it is possible to say that the research has revealed that girls are encouraged to study teaching, while men are encouraged to study engineering by their parents. Assoc. Prof. Asli Bugay Sökmez expressed that women are quite successful in the professions thought to be suitable for men as well as those suitable for women by saying that “The prejudices like "women cannot be engineers", the most important obstacle to success, will change again through the success and efforts of women. For this, they should not give up their dreams from the very beginning considering them as just difficult or men's work and without trying them ever. At this point, the attitude and encouragement of families, teachers and society is of great importance”.


bu haberi paylaşın:

Top