Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Sınırların Ötesinde Veri Analizi: Suriyeli Mülteci Krizine Yönelik Çok Katmanlı İçgörüler” Projesine Uluslararası "D4R-Mülteciler için Büyük Veri Yarışması"’nda Ödül / The Project “Data Analytics without Borders: Multi-Layered Insights for Syrian Refugee Crisis” Awarded in “International Competition “D4R- Data for Refugees Challenge”


ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Programı öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Taşkaya Temizel’in proje koordinatörlüğünü yaptığı; Özgün Ozan Kılıç (ODTÜ Bilişim Sistemleri), Mehmet Ali Akyol (ODTÜ Bilişim Sistemleri), Oğuz Işık (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama), Banu Günel Kılıç (ODTÜ Bilişim Sistemleri), Arsev Umur Aydınoğlu (ODTÜ TEKPOL), Elif Sürer (ODTÜ Çoklu ortam Bilişimi), Hafize Şebnem Düzgün (Colorado School of Mines) ve Sibel Kalaycıoğlu (ODTÜ Sosyoloji)’ndan oluşan Data Analytics Without Borders” ekibi; “D4R-Mülteciler için Büyük Veri“ Yarışmasının “İşgücü/Labor” kategorisinde Mansiyon Ödülü’nü aldı.


Mobil çağrı veri kayıtlarının, çok sayıda yerel veri seti ile zenginleştirilerek kullanılmasıyla Türkiye'deki mültecilerin hayatlarının çeşitli yönlerine ışık tutmayı amaçlayan projede; mültecilerin birçoğunun mobil olduğu, önemli bir kesiminin mevsimlik işçi olarak çalıştığı, çoğunluğun düşük statüde fakat şehrin ulaşım ağına ve hemşerilerinin daha çok bulunduğu semtlerde yaşadıkları ve bu semtlerde yaşayanların daha içine kapanık olduğu gibi önemli sonuçlara ulaşıldı.


Türk Telekom, TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ve UNICEF, UNHCR, Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası kurumların desteğiyle düzenlenen, 100’ün üzerinde araştırma grubunun başvurduğu “D4R-Mülteciler için Büyük Veri“ Yarışmasında; 19 ülkeden dört sivil toplum örgütü, üç devlet kurumu, iki araştırma laboratuvarı ve 57 akademik kurumdan toplam 157 araştırmacı proje önerileri ile yer aldı.


Mültecilerin esenlik ve refahlarının sağlanmasına yönelik gerçek zamanlı çözümler bulunması konusunda politikacılara yarar sağlaması planlanan çalışmanın bildirisine http://d4r.turktelekom.com.tr/Content/Documents/d4r-proceedings.pdf adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, çalışmada bulunan ayrıntılı analizler ve proje hakkında daha fazla bilgi D4RMETU resmi sayfasında yer alıyor.
Under the coordination of Assoc. Prof. Tuğba Taşkaya Temizel at METU Information Systems, Graduate School of Informatics,“Data Analytics Without Borders”team consisting of Özgün Ozan Kılıç (Information Systems), Mehmet Ali Akyol (Information Systems), Oğuz Işık (City and Regional Planning), Banu Güney Kılıç (Information Systems), Arsev Umur Aydinoglu (TEKPOL), Elif Sürer (Multimedia Informatics), Hafize Şebnem Düzgün (Colorado School of Mines) and Sibel Kalaycıoğlu (Sociology) has received the Honorable Mention Award in the”Labor”category of the D4R-Data for Refugees Challenge.


This study aims to shed light on various aspects of refugees’lives in Turkey using mobile call data records of Türk Telekom, which is enriched with numerous local data sets. The study showed that refugees are highly mobile as a survival strategy, a significant number of whom work as seasonal workers. Most prefer to live in relatively cheap neighborhoods, close to city transport links and fellow refugees. The ones living in low-status neighborhoods appear to be introvert, living in a closed neighborhood.


In “D4R- Data for Refugees Challenge”Competition organized in cooperation with Turk Telekom, TÜBİTAK and Boğaziçi University and with the support of international organizations such as UNICEF, UNHCR, International Organization for Migration; a total of 157 researchers from four non-governmental organizations, three public institutions, two research laboratories and 57 academic institutions from 19 countries submitted their proposals.


The statement of work intended to be helpful for policymakers in finding real-time solutions for refugees’well-being and welfare can be found at http://d4r.turktelekom.com.tr/Content/Documents/d4r-proceedings.pdf. In addition, further information on the detailed analysis of the study and on the project can be found at the official page of D4RMETU.


bu haberi paylaşın:

Top