Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

QS University Rankings “Bilim Alanları” Sıralaması Açıklandı / QS University Rankings “by Subject” Announced


İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) kuruluşu, dünya üniversitelerinin bilim alanlarına göre sıralaması 2019 sonuçlarını 27 Şubat 2019 tarihinde ilan etti.


QS, bilim alanları sıralaması için dünyanın önde gelen 4430 üniversitesini değerlendirmiş ve 48 ayrı bilim alanındaki performanslarını ölçerek bu alanlarda 1117 üniversiteyi sıralamaya tabi tutmuştur. Sıralamalar, “Akademik Tanınırlık”, “Üniversite Tanınırlığı ”, “Atıf Oranları” ve akademik çalışmaların etkisini ölçen “H-index” göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.


ODTÜ; sıralamaya göre toplam 18 (3 genel alan/broad subject - 15 özel/specific) bilim alanında dünyanın ‘seçkin’ üniversiteleri arasına girerek ülkemizi en fazla alan sıralamasında temsil eden üniversite oldu. ODTÜ, 15 alanın 10 tanesinde ise Türkiye üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.


· Mühendislik ve Teknoloji alanında 243.sırada (TR'de 1.)

· Doğa Bilimleri alanında 312.sırada (TR'de 1.)

· Sosyal Bilimler alanında 336.sırada (TR'de 1.)


www.topuniversities.com/subject-rankings/2019adresinden ulaşılabilen sıralamalarda, ODTÜ;


· 3 alanda (Eğitim, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği) ilk 150,

· 3 alanda (Makine –Havacılık Mühendisliği, İstatistik, Elektrik Elektronik Mühendisliği) ilk 200,

· 2 alanda (Kimya Mühendisliği, Ziraat) ilk 250

· 3 alanda Malzeme Mühendisliği, Fizik ve Astronomi, Bilgisayar Mühendisliği) ilk 300,

· 2 alanda (Deniz Bilimleri, İşletme) ilk 350,

· 1 alanda (Matematik) ilk 400,

· 1 alanda (Kimya) ilk 450

arasında yer aldı.
QS Dünya Üniversite Sıralamaları (2019)

Dünya Üniversiteleri Sıralaması

551-560

Mühendislik ve Teknoloji

243

Malzeme Bilimleri

251-300

Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri

251-300

Kimya Mühendisliği

201-250

İnşaat Mühendisliği 

101-150

Elektrik Elektronik Mühendisliği

151-200

Makina Mühendisliği

151-200

Doğa Bilimleri

312

Matematik

351-400

Fizik ve Astronomi

251-300

Kimya

401-450

Deniz Bilimleri

301-350

Ziraat ve Ormancılık

201-250

Sosyal Bilimler

336

Eğitim

101-150

İşletme Yönetimi 

301-350

İstatistik 

151-200

Mimarlık

101-150

EECA

8UK-based Quacquarelli Symonds (QS) Company announced the 2019 results of university rankings by subject on February 27, 2019.


QS assessed 4,430 leading universities in the world for subject areas and ranked 1117 universities in these areas by measuring performances in 48 disciplines. The rankings are calculated by considering "Academic Recognition", "University Recognition", "Citation Rates" and "H-index" which measures the effect of academic studies.


According to the QS World University Ranking (2019), METU represented our country by being among the‘outstanding’universities of the world in 18 subject areas (3 broad subjects - 15 specific subjects), thus representing Turkey in the highest number of subject areas. METU was ranked first in 10 out of 15 subject areas among Turkish universities. METU was ranked


· 243th in Engineering & Technology (first in Turkey)

· 312th in Natural Sciences (first in Turkey)

· 336th in Social Sciences (first in Turkey)


The rankings can be accessed at Www.topuniversities.com/subject-rankings/2019 . In addition, METU was listed;


· in the first 150 universities in 3 subject areas (Education, Architecture, Civil & Structural Engineering),

· in the first 200 universities in 3 subject areas (Statistics, Electrical & Electronic Engineering, Mechanical, Aeronautical Engineering),

· in the first 250 universities in 2 subject areas (Chemical Engineering, Agriculture)

· in the first 300 universities in 3 subject areas (Materials Engineering, Physics and Astronomy, Computer Engineering),

· in the first 350 universities in 2 subject areas (Marine Sciences, Business Management)

· in the first 400 universities in 1 subject area (Mathematics),

· in the first 450 universities in 1 subject area (Chemistry).QS World University Rankings (2019)

World University Rankings

551-560

Engineering and Technology

243

Material Sciences

251-300

Computer Science and Information Technologies

251-300

Chemical Engineering

201-250

Civil Engineering 

101-150

Electrical-Electronics Engineering

151-200

Mechanical Engineering

151-200

Natural Sciences

312

Mathematics

351-400

Physics and Astronomy

251-300

Chemistry

401-450

Marine Sciences

301-350

Agriculture and Forestry

201-250

Social Sciences

336

Education

101-150

Business Administration 

301-350

Statistics 

151-200

Architecture

101-150

EECA

8


bu haberi paylaşın:

Top