Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. -Ing. Mahmut Onur Karslıoğlu'na Türkiye Ulusal Jeofizik ve Jeodezi Birliği, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonunun 2017 Bilim Ödülü


Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.-Ing. Mahmut Onur Karslıoğlu, yürüttüğü araştırmaların yanı sıra, yer ve yere yakın uzay bilimlerinin bir öğesi olan Jeodezi biliminin ülkemizdeki gelişimine ve farklı disiplinlerle ilişkisinin güçlenmesine; yürütmüş olduğu ulusal ve uluslararası görevlerle ülkemizde yapılan çalışmaların tanıtılmasına yaptığı somut katkıları nedeniyle, Türkiye Ulusal Jeofizik ve Jeodezi Birliği, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonunun 2017 Bilim Ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. -Ing. Mahmut Onur Karslıoğlu Hakkında
KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünü 1981 yılında bitirip kısa bir süre Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra Almanya’ya gitti. Almanca dil eğitimi sonrası, Türkiye’deki mühendislik eğitiminin sadece koşullu olarak önlisans kabul edilmesi nedeniyle Bonn Üniversite Jeodezi Bölümünde (şimdiki adıyla Jeodezi ve Jeoinformasyon) yeniden okuyarak, “Yerin Elektromanyetik Alanının Uydu Yörüngelerine Etkisi” adlı Diplom teziyle 1989 yılında “Diplom Mühendis” ünvanını aldı. Akabinde bir yıl Stuttgart Teknik Üniversitesinde Araştırmacı olarak çalıştı. 1991-1999 yılları arasında Münih/Oberpffenhofen Alman Havacılık ve Uzay Merkezinde (DLR) CAM firmasında, ROSAT uydusunun yörünge ve dönüklük belirlenmesi ve kontrolü biriminde çalıştı. Bu çalışmalarından ötürü NASA ve Max Planck Enstitüsünden ödüller aldı. 1999-2001 yılları arasında Alman Yer Araştırmaları Enstitüsü (GFZ-Potsdam) Münih Şubesinde ERS2 ve CHAMP uydularında çalıştı. DLR’de çalışırken Münih Teknik Üniversitesi Astronomik ve Fiziksel Jeodezi Enstitüsünde “Yapay Uyduların Jeodezik Amaçlı Kullanımlarında Gözlem ve Otomatik Kontrol Sisteminden Kaynaklı Problemler” isimli tezle Doktor Mühendis (Dr.-Ing) ünvanını aldı (1995 – 2000). 2001 Yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümüne katkı vermek amacıyla İnşaat Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görevlendirildi. Çalışmalarını ağırlıklı olarak, gözlemlere dayalı İyonosfer modellenmesi, GNSS (Küresel Konumlama Sistemleri) bazlı uydu yörünge belirlenmesi ve tahmini ile Navigasyon alanlarında sürdürmektedir. Uzay Jeodezinin farklı alanlarında çeşitli TÜBİTAK Projeleri yapmakta ve özellikle gözlemlere dayalı iyonosfer ve uzay havası modellenmesi konusunda Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG) ve Avrupa Yer Bilimleri Birliği (EGU) gibi bilimsel kuruluşların çalışma gruplarına aktif olarak katkı sağlamaktadır.

Prof. Dr. -Ing. Mahmut Onur Karslıoğlu’nun detaylı özgeçmişine http://users.metu.edu.tr/karsliog/ adresinden ulaşılabilir.


bu haberi paylaşın:

Top