Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Öğrencilerine Yönelik Bilim Kurgu Öykü Yarışması Düzenleniyor


ODTÜ Bilim İletişimi Grubu ile ODTÜ Yayıncılık tarafından Bilim Kurgu Öykü Yarışması düzenleniyor. Tüm ODTÜ öğrencilerine açık olan ve kurgusunun ODTÜ ile bağlantılı olması gereken, katılım şartları aşağıda bulunan öykü yarışmasına 5 Nisan 2019 tarihine kadar başvurulabilir.


Yarışma Şartnamesi


· Yarışma yalnızca ODTÜ öğrencilerinin katılımına açıktır.

· Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.

· Öykü daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

· Öykü, bilim kurgu türünde olmalı, ODTÜ ile bağlantı kurulacak şekilde kurgulanmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

· Öykü; özgün olmalı, başka bir yapıttan kopya bulundurmamalıdır. Özgün olmayan yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

· Öykü A4 boyutunda, 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.

· Öykünün uzunluğu 1,5 satır aralığıyla, en az iki (2) A4 sayfa, en fazla on (10) A4 sayfa olmalıdır.

· Yapıtlar en geç 5 Nisan 2019 tarihine kadar Rektörlük Kurumsal İletişim Ofisi’ne (Rektörlük 1. kat) elden veya yarisma@odtuyayincilik.com.tr adresine e-posta ile iletilmelidir.

· Yarışmacılar; ad-soyad, adres, telefon ve öğrenci numaralarının yer aldığı onay formunu da ıslak imzalı olarak en geç 5 Nisan 2019 tarihine kadar Rektörlük Kurumsal İletişim Ofisi’ne (Rektörlük 1. kat) elden iletmelidir.

· Islak imzalı onay formu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Değerlendirme; ODTÜ Bilim İletişimi Grubu ve ODTÜ Yayıncılık Yayın Kurulu tarafından yapılacak ve sonuçlar mayıs ayında düzenlenecek ödül töreninde duyurulacaktır.

· Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere e-kitap okuyucu hediye edilecektir. Yarışmaya katılan herkese ödül töreninde kitap hediye edilecektir.

· Ödül kurulunun uygun bulması halinde, yarışmaya katılan tüm eserler birleştirilerek kitap haline getirilecektir.


Yarışma onay formuna http://basinda.odtu.edu.tr/docs/ONAY_FORMU_SCIFI.pdf adresinden ulaşılabilir.


bu haberi paylaşın:

Top