Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ’de “Doğa Eğitimi Çalıştayı” / “Nature Training Workshop” at METU


ODTÜ’nün Doğa Koruma Merkezi (DKM), Butterfly Conservation (İngiltere), Anima Mundi (İtalya), Thessaly Teknolojik Eğitim Enstitüsü (Yunanistan) ortaklığında yürüttüğü, Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde desteklenen, “Gençlik ve Kent için Doğa” Projesi kapsamında 4-8 Şubat 2019 tarihlerinde, MM-25 Amfisi’nde “Doğa Eğitimi Çalıştayı” düzenlenecek.


Gençlerin doğa rehberi olarak sürdürülebilirlik ve doğa koruma konularında bilgi ve becerilerle donatılarak güçlendirilmesini hedefleyen projede, şimdiye dek, ODTÜ yerleşkesinin doğal değerlerinin geniş kitlelere tanıtılması amacıyla eğitim programları hazırlanarak doğa rehberleri yetiştirildi.


Proje uygulamalarından elde edilen deneyimleri paylaşmak, katılımcıların doğa eğitimiyle ilgili deneyimlerini aktarmalarına olanak tanımak, proje uygulamaları ile ilgili geri bildirimlerini almak, projenin devamlılığı için olanakları tartışmak, projenin genişlemesi ve yaygınlaştırılması için işbirliği yolları aramak amacıyla düzenlenecek çalıştayda bitkiler, kelebekler, bozkır, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında hazırlanan eğitim programları ulusal ve uluslararası kilit katılımcılarla değerlendirilecek.


Çalıştayın son günü olan 8 Şubat 2019 Cuma günü, saat 13.30’da, MM-25 Amfisi’nde; projenin yurtdışı ortakları Technological Educational Institute of Thessaly (Yunanistan) ve Anima Mundi (İtalya) adlı kuruluşlardan toplam 15 genç doğa rehberi ile ülkemizin çeşitli illerinde doğa eğitimi konusunda faaliyet gösteren kamu kurumu, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılacağı, projenin iç paydaşlara tanıtımına yönelik bir oturum yapılacak.


Proje hakkında detaylı bilgi için http://odtudedoga.org/tr/ana-sayfa/ adresi ziyaret edilebilir, sosyal medya hesapları ise @odtudedoga kullanıcı adı ile takip edilebilir. 

 Erasmus+ Gençlik ve Kent için Doğa Projesi Doğa Eğitimi Çalıştayı (Üniversite Grubu)

 

13:00 – 13:30

Kayıt

13:30 -13:40

Açılış Konuşmaları

13:40 – 14:00

ODTÜ’nün Doğası

Prof. Dr. Cemal Can Bilgin, ODTÜ Biyoloji Bölümü

14:00 – 14:30

Gençlik ve Kent için Doğa Projesi ve Uygulamaları Doğa Rehberleri

14:30 – 14:45

Bir Doğa Eğitimi Uygulaması: Göl Elçileri Eğitimi

Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, ODTÜ Biyoloji Bölümü

14:45 – 15:00

Çay/Kahve Arası

15:00 – 15:15

Bir Doğa Eğitimi Uygulaması: Sınıf İçinden Sınıf Dışına Eğitim

Dr. Elif Omca Çobanoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

15:15 – 15:45

Proje Kapsamında Tasarlanan Eğitim Programları ve Malzemelerin Katılımcılara Tanıtılması

Tuğba Can, Doğa Koruma Merkezi

15:45 – 16:00

Çay/Kahve Arası

16:00 – 16:45

Proje Kapsamında Hazırlanan Eğitim Programı ve Malzemelerin Değerlendirilmesi ve Geri Bildirimlerin Alınması

Kolaylaştırıcı: Doğa Koruma Merkezi

16:45 – 17:30

Türkiye’deki Üniversitelerde Uygulanan Doğa Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi, İşbirliği ve Programların Devamlılığının Değerlendirilmesi

Kolaylaştırıcı: Doğa Koruma Merkezi

     


A “Nature Training Workshop” will be held at the MM-25 Lecture Hall on February 4-8, 2019 as part of the“Nature for Youth and City”supported by Erasmus + Strategic Partnerships and carried out by METU Nature Conservation Centre in partnership with METU, Butterfly Conservation (UK), Anima Mundi (IT) and Technological Educational Institute of Thessaly (Greece).


In the project dedicated to strengthening young people’s knowledge and skills on sustainability and nature conservation as a nature guide, the training programs have been prepared so as to introduce the natural values of METU campus to the masses.


In the workshop to share experiences gained from project practices, to enable participants to transfer their experiences about nature training, to get feedback on project practices, to discuss opportunities for the continuity of the project, to search for means of cooperation for expansion and dissemination of the project, the training programs on plants, butterflies, steppe, sustainability and climate change will be evaluated with national and international key participants.


A session to introduce the product to the internal shareholders will be held on the last day of the workshop, on Friday, February 8, 2019, at 13.30 am, at the MM-25 Lecture Hall, where 15 nature guides from the international partners of the project, Technological Educational Institute of Thessaly (Greece) and Anima Mundi (Italy) and the representatives of public institutions, universities and non-governmental organizations working on nature training will join.


For detailed information on the project, please visit http://odtudedoga.org/tr/ana-sayfa/, and follow the social media accounts with the username @odtudedoga.

 Erasmus + Nature for Youth and City Project Nature Training Workshop (University Group)

 

1.00 pm – 1.30 pm

Registration

1.30 pm - 1.40 pm

Opening Remarks

1.40 pm – 2.00 pm

Nature of METU

Prof. Dr. Cemal Can Bilgin, METU Department of Biology

2.00 pm – 2.30 pm

Nature for Youth and City Project and Practices Nature Guides

2.30 pm – 2.45 pm

A Nature Training Practice: Lake Envoys Training

Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, METU Department of Biology

2.45 pm – 03.00 pm

Coffee Break

3.00 pm – 3.15 pm

A Nature Training Practice: From Out of Class to In-Class Training

Dr. Elif Omca Çobanoğlu, Ondokuz Mayıs University

3.15 pm – 3.45 pm

Training Programs Designed under the Project and Introducing Materials to Participants

Tuğba Can, Nature Conservation Center

3.45 pm – 4.00 pm

Coffee Break

4.00 pm – 4.45 pm

Training Programs Designed under the Project and Evaluation of Materials and Receiving Feedback

Facilitator: Nature Conservation Center

4.45 pm – 5.30 pm

Evaluation of Nature Training Activities at Universities in Turkey, Cooperation and Sustainability of Programs

Facilitator: Nature Conservation Center

   


bu haberi paylaşın:

Top