Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı İmza Töreni Yapıldı / Signing Ceremony of TUBITAK 2244 Industrial PhD Program was Held


TÜBİTAK tarafından öncelikli alanlarda sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının, üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesine yönelik başlatılan “2244 Sanayi Doktora Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için imza töreni düzenlendi.


ODTÜ’nün de yer aldığı 33 farklı üniversitenin 77 firmayla yaptığı 120 farklı iş birliği projesiyle sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrenciler, eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs ve mezuniyetleri ardından 3 yıl istihdam desteği alacaklar.


Program dahilinde, ODTÜ ile 8 sanayi kuruluşu ortaklığında 50 doktora öğrencisinin yetiştirilmesini amaçlayan 11 başvuru kabul edildi, 47 doktora öğrencisi desteklenmeye hak kazandı.


Sanayide yapısal dönüşümün, nitelikli insan kaynağıyla gerçekleşeceği düşüncesinden hareketle, firmaların ihtiyaçları merkeze alınarak hazırlanan Sanayi Doktora Programı; üniversite-sanayi iş birliğinin sadece proje ile başlayıp biten değil, kurumsal ve sürdürülebilir bir hale dönüşmesini sağlayacak ve Türkiye’nin gelecek hedeflerine çok önemli katkılar sunacak.Firma Adı

Öğretim Üyesi Adı

Öğrenci Sayısı

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Prof. Dr. Raşit Turan

3

Prof. Dr. Haluk Aksel,

Dr. Öğr. Üyesi Uğraş Baran

3

PRF Araştırma Geliştirme Mühendislik San. ve. Tic. A.Ş.

Prof. Dr. Şimşek Demir

3

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Prof. Dr. Zafer Dursunkaya

3

Doç. Dr. Nilay Uzol

3

Doç. Dr. Ender Ciğeroğlu

3

Aspilsan Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Prof. Dr.Kadri Aydınol

3

Arçelik A.Ş.

Prof. Dr. Halit Oğuztüzün,

Doç. Dr. Ertan Onur,

Doç. Dr. Murat Cenk

3

Arçelik A.Ş.

Prof. Dr. M. Volkan Atalay,

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Ertekin

6

Arçelik A.Ş.

Dr. Öğr. Üyesi Ozan Keysan,

Dr. Öğr. Üyesi Emine Bostancı

3

Arçelik A.Ş.

Prof. Dr. Altan Koçyiğit

3

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Prof. Dr. Raşit Turan,

Dr. Öğr. Üyesi Görkem Günbaş

3

FAME Kriptosistem Tasarım Analiz Test Üretim Danışmanlık İthalat ve İhracat Ltd. Şti.

Prof. Dr. Ferruh Özbudak,

Doç. Dr. Murat Cenk,

Doç. Dr. Cüneyt Bazlaçcı,

Dr. Öğr. Üyesi Ertan Onur,

Dr. Ali Doğanaksoy

5

İleri Ar-Ge Teknolojileri Mühendislik Yazılım Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd.

Prof. Dr. Raşit Turan

3
A signing ceremony was held for the projects accepted for funding as part of “2244 Industrial PhD Program” initiated by TUBITAK for the training of qualified human resources with PhD degree as required in the privileged areas in industry in cooperation with university and industry.


517 PhD students will be trained in line with the needs of the industry through 120 different cooperation projects to be carried out by 33 different universities, including METU, with 77 companies. During their education, students will be paid 4,500 Turkish lira scholarship per month and receive employment support for 3 years after graduation.


Within the scope of the program, 11 applications to train 50 PhD students in partnership with METU and 8 industrial organizations were accepted, and 47 PhD students were found eligible to receive scholarship.


Based on the idea that the structural transformation would be possible with qualified human resources in industry, the Industrial PhD Program that focuses on companies’ needs will ensure that the university-industry cooperation will turn into a corporate and sustainable one rather than a temporary project and will make great contributions to the future goals of Turkey.
Company Name

Name of Faculty

Number of Students

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Prof. Dr. Raşit Turan

3

Prof. Dr. Haluk Aksel,

Asst. Prof. Uğraş Baran

3

PRF Araştırma Geliştirme Mühendislik San. ve. Tic. A.Ş.

Prof. Dr. Şimşek Demir

3

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Prof. Dr. Zafer Dursunkaya

3

Assoc. Prof. Nilay Uzol

3

Assoc. Prof. Ender Ciğeroğlu

3

Aspilsan Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Prof. Dr.Kadri Aydınol

3

Arçelik A.Ş.

Prof. Dr. Halit Oğuztüzün,

Assoc. Prof. Ertan Onur,

Assoc. Prof. Murat Cenk

3

Arçelik A.Ş.

Prof. Dr. M. Volkan Atalay,

Asst. Prof. Şeyda Ertekin

6

Arçelik A.Ş.

Asst. Prof. Ozan Keysan,

Asst. Prof. Emine Bostancı

3

Arçelik A.Ş.

Prof. Dr. Altan Koçyiğit

3

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Prof. Dr. Raşit Turan,

Asst. Prof. Görkem Günbaş

3

FAME Kriptosistem Tasarım Analiz Test Üretim Danışmanlık İthalat ve İhracat Ltd. Şti.

Prof. Dr. Ferruh Özbudak,

Assoc. Prof. Murat Cenk,

Assoc. Prof. Cüneyt Bazlaçcı,

Asst. Prof. Ertan Onur,

Dr. Ali Doğanaksoy

5

İleri Ar-Ge Teknolojileri Mühendislik Yazılım Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd.

Prof. Dr. Raşit Turan

3

 


bu haberi paylaşın:

Top