Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

SSB, ODTÜ ile Üç Proje Sözleşmesi İmzaladı / SSB Signed Three Project Contracts with METU


Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Ar-Ge çalışmalarını çok daha hızlı ve etkin şekilde yürütebilecek yeni bir yapı oluşturarak, bu kapsamda gerçekleştirdiği dört Ar-Ge Paneli sonucunda kararı alınan ve 2018 yılı içinde KOBİ-Sanayi-Üniversite iş birliğine dayalı olarak oluşturulan 10 projenin sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir törenle imzalandı.


ODTÜ iş birliğiyle ve ODTÜ Teknokent firmaları tarafından yürütülecek üç proje de sözleşmesi imzalanan, güvenlik güçlerinin mevcut veya planlı sistem ve platformlarının ihtiyaçları ve geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarına yönelik olarak başlatılan 10 proje içinde yer alıyor. Bu projeler:


NÜKLEER RADYASYON TEHDİDİNE KARŞI YERLİ ALGILAYICI VE TESPİT SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ (RADAT) PROJESİ


RADAT projesi, microGray düzeyinde okunabilir doz değeri duyarlılığında radyoaktivite ölçümleri yapabilecek ve radyasyon kaynağı olan izotopu tanımlayabilecek detektör sisteminin geliştirilmesini amaçlıyor. Bu proje ile Türkiye’de ilk defa olarak, beta, gama ve X-ışını yayılımlarını tespit edecek CdZnTe (kadmiyum çinko tellür) kristali geliştirilerek detektör haline getirilecek. Radyasyon algılayıcı sistemlerinin ana bileşeni olan CdZnTe kristali ve detektörü ülkemizde üretilemiyor. Dünyada da bu ürüne sahip ülkelerin sayısı son derece sınırlıdır. Bu nedenle Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan Ar-Ge programı çerçevesinde RADAT projesinin desteklenmesine karar verildi.Projede ana yüklenici ODTÜ Teknokent’te yer alanNanomanyetik Instruments firması olup, proje ODTÜ ile birlikte yürütülecek.


YENİLİKÇİ YAZILIMLAR YARIŞIYOR PROJESİ - OGAM


Bu proje; ülkemizde görüntülerdenotomatik hedef tespit ve tanımakonularında var olan yetenek ve birikimleri adil ve hassas bir şekilde ölçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda proje temel olarak; görsel veri çeşitleri ve değişken hedef tipleri için farklı algoritmalara aitotomatik tanıma performansını ölçebilecek bir donanım ve yazılım altyapısı oluşturmayı amaçlıyor. İlgili sistemin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

· Çözümün yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesi,

· Yarışmacı kişi vekurumların gizliliği ile kaynak kodlarının güvenliğininsağlanması,

· Yarışmacı sayısından bağımsızolarak ölçeklenebilir olması,

· Test verilerinin Yarışmacılarla paylaşılmayarak süreç boyunca gizli tutulduğubir çözüm olmasıdır.

Proje, ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ OGAM) tarafından yürütülecek.


KIZILÖTESİ DETEKTÖR TAKIMI GELİŞTİRİLMESİ (NAR) PROJESİ


NAR Projesinde savunma sanayimiz tarafından üretilen ve kullanılan hava savunma sistemlerinde kullanılacak olan kızılötesi görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında yurt dışından satın alınan bu sistemler yerli olarak üretilebilecek. Böylece ülkemiz, yüksek teknoloji gerektiren elektro-optik sistemleri üretebilen sayılı ülkeler arasına girecek. Projede ana yüklenici ASELSAN olup, ODTÜ Teknokentte yer alan iTek, Optronik ve Mikrotasarım Ar-Ge şirketleri de alt yüklenici olarak yer alacak. Çalışmalar, ODTÜ bünyesinde yer alan araştırma laboratuvarları ile yoğun bir işbirliği içinde gerçekleştirilecek.


In four R&D Panels held on creating a new structure to carry out the R&D of the Presidency of Defense Industry much more quickly and efficiently, it was decided to execute 10 projects in 2018 in cooperation with SME-Industry-University. The contracts of these projects were signed in a ceremony attended by the Presidency of Defense Industry, Turkish Armed Forces (TSK), universities and private sector representatives.


Three projects to be carried out in cooperation with METU and by ODTÜ Teknokent companies are among 10 projects bound by a contract and launched for the needs of existing or planned systems and platforms of security forces and for new technology areas. These projects are as follows:


PROJECT ON DEVELOPING A LOCAL TRACKING AND DETECTION SYSTEM AGAINST NUCLEAR RADIATION THREAT (RADAT)


The RADAT project aims to develop a detector system that can perform radioactivity measurements at a microGray level with a readable dose value sensitivity and identify the isotope, which is the source of radiation. For the first time in Turkey, CdZnTe (cadmium zinc telluride) crystal that detects beta, gamma and X-ray emissions will be developed to become a detector through this project. CdZnTe crystal and detector, the main element of radiation detection systems, cannot be produced in our country. The number of countries with this product in the world is quite limited. Therefore, it was decided to support RADAT project under the R&D program initiated by the Presidency of Defense Industry. In the project, the main contractor is Nanomanyetik Instruments, one of ODTÜ Teknokent companies, and the project will be carried out with METU.


INNOVATIVE SOFTWARE COMPETING PROJECT - OGAM


This project aims to measure the automatic target tracking and detection systems using images in our country in a fair and sensitive manner.In this context, the project is basically aims to create a hardware and software infrastructure that can measure the automatic recognition performance of different algorithms for different types of visual data and variable target types. The basic features of the system can be listed as follows:

· Developing the solution with domestic and national opportunities,

· Ensuring the security of source codes as well the confidentiality of competitor persons and institutions,

· Scalable regardless of the number of competitors,,

· A solution where test data is kept confidential without being shared with competitors.

The project will be carried out by METU Center for Image Analysis (OGAM).


PROJECT ON DEVELOPING INFRARED DETECTOR SET (NAR)


NAR Project aims to develop infrared imaging systems that will be used in air defense systems produced and used by the defense industry. When the project is completed, these systems purchased from abroad will be produced domestically. Thus, our country will be among the few countries capable of producing high-tech electro-optic systems. The main contractor of the project is ASELSAN and R&D companies in ODTÜ Teknokent, iTek, Optronic and Microtechnology, will also be the subcontractors. The activities will be carried out in close cooperation with research laboratories within METU.


bu haberi paylaşın:

Top