Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ERC Desteği ile İşitme Cihazlarında Çığır Açan Proje / A Breakthrough in Hearing Devices with ERC Support


Elektirk-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Haluk Külah ve ekibi; bio-MEMS ve enerji üreteçleri alanındaki çalışmalarının sonucunda geliştirdikleri enerjisini kendi üreten “Koklear Implant”(işitme cihazı) projesi ile özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara finansal destek veren Avrupa Araştırma Konseyi tarafından ODTÜ’ye verilen ilk ERC desteğini almaya hak kazandı.


Temelde bir işitme cihazı olan projede; kulak içindeki bir sistemin gelen akustik sinyali elektrik enerjisine çevirerek implantın çalışmasını sağlamasına dayalı bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu sisteme göre, “duyma problemi olan kişi, gece kulaklığı kulağına takacak, bir cep telefonu uygulaması yoluyla duymadığı tondan bir ses alacak, o sesle pil şarj olacak ve sabah kalkıp aygıtı kullanmaya devam edecek.”


Şu andaki koklear implant sistemlerinin çalışma prensibini tamamen değiştiren proje; çok zor fakat uygulanabilir olduğunun ve başarılırsa koklear implant teknolojisinde her şeyin değişerek yeni bir çığırın açılacağının gösterilmesinin ERC desteği alınmasına katkıda bulundu.


Uzağı hedefleyen, teknolojiyi tamamen kökünden değiştirecek ama uygulanabilir projeleri destekleyen, rekabetçi bir yapı olan ERC desteği alan proje ile; beş sene içerisinde cihazı prototip olarak ortaya koymak ve hayvan deneylerini yapmak, fakat daha uzun vadede, bir spinoff şirketle ticarileşmesi için çabalamak amaçlanıyor.


Prof. Dr. Haluk Külah Hakkında


1996 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Prof. Dr. Haluk Külah, Prof. Dr. Tayfun Akın danışmanlığında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra; 1998 yılında, University of Michigan’a gitti. Bu üniversitede MEMS alanında altı yıl çalıştıktan sonra ODTÜ’ye döndü. 2004 yılından bu yana araştırma konularını savunma sanayii projelerinden biyomedikal alanına çevirerek biri çip-üstü laboratuvar sistemleri geliştirilmesi (Örneğin, insandan kan örneği alıp içinden kanser hücrelerini ayıklayarak, bunları sayacak, ölçecek sistemlerle kanserde erken tanıyı mümkün kılmak.), ikincisi çip üzerinde hareket vasıtasıyla enerji üreten sistemler (enerji üreteçleri) olmak üzere temel olarak iki konuya odaklandı.


Prof. Dr. Haluk Külah and his team from the Department of Electrical and Electronics Engineering have been awarded the ERC support granted to METU for the first time by the European Research Council, which provides funds for original and innovative scientific research projects, for their“Cochlear Implant”(hearing device) project. The self-energizing cochlear implant project has been developed as a result of the work on bio-MEMS and energy generators.


In the project, which is basically a hearing device, an in-ear system collects energy and operates the cochlear implant by converting the incoming acoustic signal to electric energy. According to this system, “a person with a hearing disability will wear the headset at night and get a sound from a tone that he/she cannot hear through a mobile phone application, the battery will charge by that sound, and he/she will get up in the morning and continue using the device.


It has been suggested with this project, a very challenging but an applicable one, that the working principle of the current cochlear implant systems and everything in the cochlear implant technology would be drastically change and it would be a breakthrough for the technology, which contributed to receiving the ERC support.


The project, which received ERC support, a far-reaching and competitive organization that supports applicable projects to change the technology radically, aims to produce the device as a prototype and to conduct animal experiments within five years, and to have a commercial identity with a spinoff company in the longer run.


About Prof. Dr. Haluk Külah


Having graduated from the Electrical and Electronics Engineering Department in 1996, Prof Dr. Haluk Külah Dr. received his Master’s degree from the same department under the supervision of Tayfun Akın and left for University of Michigan in 1998. After working for six years in this university in MEMS field, he was back in METU. Since 2004, he has been developing research projects in the field of biomedicine rather than defense industry and focused on mainly two subjects, one is developing on-chip laboratory systems (for example, taking a human blood sample and sorting out cancer cells through systems that would count and measure them and making it possible to get early recognition in cancer), and the other is the systems producing energy through action on the chip (energy generators).

bu haberi paylaşın:

Top