Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Rektörlük Açıklaması


ODTÜ’nün saygın uluslararası üniversite sıralama sistemlerindeki konumunun son yıllarda önemli düzeyde yükselişi kamuoyu tarafından büyük bir ilgi ve takdirle takip edilmektedir. Bu sıralamalar bağımsız kuruluşlarca, kendilerine özgü metodolojilerle yapılmakta ve sonuçlar web siteleri üzerinden herkesin erişebileceği şekilde kamuoyuna ilan edilmektedir.


Durum böyle iken bazı mezunlarımızın ve sosyal medya takipçilerinin gerek konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaları, gerek ön yargı ile muhtelif platformlar üzerinden ODTÜ’nün başarısını gölgelemeye ve değersizleştirmeye yönelik paylaşımlar yapmasından dolayı aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.


Bazı paylaşımlara konu edilen QS 2024 Dünya Üniversiteleri sıralaması sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştır. Buna göre ODTÜ, QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda dünya üniversiteleri arasında 336. sırada ve sıralanan tüm üniversiteler arasında ise başarı düzeyi bakımından üst %23’lük başarı diliminde yer alarak ülkemizde üniversiteler içinde tüm yılların en yüksek başarı seviyesine ulaşmıştır.


Öte yandan, ODTÜ’nün önceki yıllarda ilk 100’de olduğu belirtilen yorumlara konu olan sıralama ise Times Higher Education (THE) 2015 sıralaması olup, bu sıralamada sadece 401 üniversite “tanınırlık/reputation”a göre değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamdaki en iyi sıralamamız olduğu belirtilen 85’incilik derecesi genel değerlendirme sonucu değildir. Üniversitemiz; bir yıl sonra 800 üniversitenin değerlendirildiği 2016 yılı THE sıralamasında 501. sırada (501-600 aralığında ve %62.6’lık başarı diliminde), 981 üniversitenin değerlendirildiği 2017 yılı THE sıralamasında ise 601. sırada (601-800 aralığında ve %61.2’lik başarı diliminde) yer almıştır.


1799 üniversitenin değerlendirmeye alındığı 2023 THE sıralamasında ise ODTÜ, 501. sıra ile (501-600 aralığında) dünya genelinde üst %27.8’lik başarı diliminde yer almıştır. THE 2024 sıralamasının 2023 yılı Ekim ayı içinde açıklanması beklenmektedir.


Diğer taraftan sıralama sistemleri; yayın ve bilimsel yayınlara yapılan atıflar konusunda üniversitelerin son 5 yıllık dönemdeki yayınlarını ve bu yayınlara değerlendirmenin yapıldığı yıla kadar yapılan atıfları dikkate almaktadır. Dolayısıyla sıralama sonuçları yalnızca bir yıla ait faaliyetleri ve üretkenlikleri yansıtmamaktadır. Bu bağlamda üniversitemizin son 6 yılda her alanda hayata geçirdiği başarılı uygulamalar, üniversitemizin sıralama sistemlerindeki konumunun yükselişi olarak da kendisini göstermeye başlamıştır. Öte yandan, ODTÜ’nün 2017 yılından günümüze kadar YÖK Başkanlığı tarafından yapılan Araştırma Üniversiteleri Performans Endeksi Sıralaması kapsamında da, tüm yıllarda açık ara 1. sırada yer aldığı da unutulmamalıdır.


ODTÜ, dünya genelinde tanınırlığı yüksek ve mezunları dünya genelinde üst düzeyde kabul gören, köklü bir üniversitedir. Üniversitemizin uluslararası sıralamalardaki konumunu yükseltiyor olması şüphesiz ki mezunlarımız için de olumlu etkiler oluşturacaktır. Bu nedenle mensuplarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın bilimsel gerçeklikler temelinde yapacakları katkı ve yorumlarla ODTÜ'nün kurumsal başarılarını daha da ileriye taşıyacağına inancımız tamdır.


Rektörlük


bu haberi paylaşın:

Top