Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ, CWUR dünya üniversiteleri 2023 sıralamasında ülkemizdeki üniversiteler arasında birinci / METU ranks first among Turkish universities in CWUR World University Rankings 2023


Dünya genelinde üniversiteleri derecelendiren organizasyonlardan birisi olan CWUR 2023 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ODTÜ, ülkemizdeki Vakıf ve Devlet Üniversiteleri arasında 1’inci sırada, dünya üniversiteleri arasında ise 627’inci sırada yer alma başarısını gösterdi.


ODTÜ, 20.531 üniversitenin değerlendirildiği CWUR 2023 sıralamasında dünya genelinde üst %3.1’lik başarı diliminde yer alırken, istihdam edilebilirlik boyutunda ise 319’uncu sırada yer aldı.


Küresel boyutta en geniş akademik sıralamayı yapan CWUR; eğitim, istihdam, akademik kadro ve araştırma temel başlıkları altında toplanan sıralama metodolojisinde, anketlere ve üniversite veri gönderimlerine bağlı olmayan objektif göstergeler kullanıyor. Buna göre, gösterge ve toplam puan üzerindeki ağırlık oranlarının dağılımı aşağıdaki başlıklardan oluşuyor:


1. Eğitim: Yüzde 25 ağırlığındaki bu başlık, üniversitenin büyüklüğüne göre önemli akademik dereceler kazanmış olan mezunların sayısı ile ölçülüyor.


2. İstihdam Edilebilirlik: Yüzde 25 ağırlığındaki bu başlık, üniversitenin büyüklüğüne göre dünyanın en büyük şirketlerinde üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunmuş üniversite mezunlarının sayısıyla ölçülüyor.


3. Akademik Kadro: Yüzde 10 ağırlığındaki bu başlık, büyük akademik başarılar kazanan öğretim üyelerinin sayısıyla ölçülüyor.


4. Araştırma: Her biri yüzde 10 ağırlığa sahip aşağıdaki dört alt başlık ile ölçülüyor:


i. Araştırma Çıktısı: Araştırma makalelerinin toplam sayısıyla ölçülüyor.

ii. Yüksek Kaliteli Yayınlar: En iyi dergilerde yayınlanan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülüyor.

iii. Etki: Yüksek etkili dergilerde yer alan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülüyor.

iv. Atıflar: Yüksek atıf alan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülüyor.


CWUR Global 2000 listesinin 2023 sıralaması detaylarına https://cwur.org/2023.php adresinden ulaşılabilir.
METU ranks first among both the foundation and state universities in our country and 627th among all universities worldwide in the 2023 World University Ranking of CWUR, an organization that ranks universities all around the world.


In the CWUR 2023 ranking, where a total of 20,531 universities were evaluated, METU has taken its place in the top 3.1% percentile in the world, while ranking 319th in terms of employability.


Preparing and publishing the largest academic ranking on a global scale, CWUR adopts objective indicators that are not dependent on surveys and data submissions of universities in its ranking methodology, which consists of education, employability, faculty members, and research as the main categories. In line with this, the distribution of the ratios on the indicators and the total score consists of the following areas:


1. Education: Weighing 25 percent, this area is measured by the number of a university's alumni who have received major academic distinctions relative to the size of the university.


2. Employability: This area, which weighs 25 percent, is measured by the number of a university's alumni who have held an executive position at one of the world's largest companies relative to the size of the university.


3. Faculty: Weighing 10 percent, this area is measured by the number of faculty members who have received major academic distinctions.


4. Research: It consists of the following sub-categories, each weighing 10 percent:


i. Research Output: It is measured by the total number of research articles.

ii. High-Quality Publications: It is measured by the number of research articles published in top-tier journals.

iii. Influence: It is measured by the number of research articles published in highly influential journals.

iv) Citations: It is measured by the number of highly cited articles.


The 2023 ranking details of the CWUR Global 2000 list are available at https://cwur.org/2023.php .


bu haberi paylaşın:

Top