Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ patent alanında üç yıldır zirvede / METU ranks first in the field of patents for three years in a row


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Patent Effect tarafından hazırlanan 2022 Türkiye’nin Patent Raporu’na göre hem ticarileştirme sayısında hem de kümülatif veriye göre ticarileştirme ve lisanslanan patent sayısında, iki yıldır olduğu gibi bu yıl da birinci oldu. Böylelikle ODTÜ, Patent Effect tarafından son üç yıldır hazırlanan raporlara göre, bu alanlarda 2020 yılından bu yana zirvede yer almayı sürdürdü.


Ülkelerin, firmaların, üniversitelerin ve kurumların inovasyon performansının ölçülmesinde ve izlenmesinde kullanılan önemli parametrelerden biri olan patent verilerinden yararlanılarak hazırlanan ve 27 Nisan 2023’de açıklanan “Türkiye’nin Patent Haritası 2022 Raporu”nda, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli kurumlar tarafından 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılan patent başvurularının genel analizi yapıldı.


2022 yılı sonu itibariyle toplam (kümülatif) ticarileştirme sözleşmesi bakımından, ticarileştirme şampiyonu üniversiteler ve araştırma merkezleri sıralamasında ODTÜ, 48 ticarileştirme sözleşmesi ve 50 lisanslanan/devredilen patent ile zirvede yer aldı. ODTÜ, sadece 2022 yılındaki 15 ticarileştirme sözleşmesi ve 14 lisanslanan/devredilen patent sayısıyla da yine birinci sırada yer aldı. ODTÜ ayrıca, Avrupa Patent Başvuruları arasında Türkiye’den en çok patent başvurusu bulunan üniversite oldu.


ODTÜ’de öğretim elemanları tarafından geliştirilen buluşların ticarileştirilmesi süreçleri, ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO) tarafından yürütülüyor. ODTÜ TTO patent portföyünde biyomedikalden savunmaya, nano-teknolojiden bilişime kadar çok çeşitli alanlara ait 200’den fazla buluş bulunuyor.
Middle East Technical University ranked first for the third time in a row in the Patent Report 2022 published by Patent Effect according to both the number of commercialization and the number of commercialization by cumulative data and licensed patents. Thus, METU has managed to maintain its position in the first place since 2020 in the reports prepared by Patent Effect in these fields for the last three years.


In the “Turkey’s Patent Map” report published on April 27, 2023, based on the patent data used for measuring and tracking innovation performances of countries, companies, universities, and institutions, an overall analysis of patent applications submitted by institutions in Turkey until December 31, 2022, was conducted.


As of the end of 2022, Middle East Technical University is listed at the top in the rankings of commercialization-leader universities and research centers with 48 commercialized and 50 licensed/transferred patents. METU also ranked first with 15 commercialization agreements and 14 licensed/transferred patents in the year 2022 alone. Additionally, METU became the university with the highest number of patent applications from Turkey among the European Patent Applications.


At Middle East Technical University, the procedures of commercialization of innovations developed by faculty members are carried out by the Technology Transfer Office (METU TTO). Currently, there are more than 200 innovations in METU TTO’s patent portfolio in various areas ranging from biomedical engineering and defense industry to nanotechnology and informatics.


bu haberi paylaşın:

Top