Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ İKLİM Merkezi ilk çalıştayını düzenliyor / METU CLIMATE Center holds its first workshop


Değişen iklimi ve etkilerini anlamakla birlikte uyum ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan ODTÜ İKLİM Merkezi ilk çalıştayını 7 Şubat Salı günü düzenleyecek. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 13.30-16.30 saatleri arasında fiziksel katılımla yapılacak çalıştayın dili Türkçe olacak.


ODTÜ’deki birçok farklı enstitü, bölüm ve merkez altında, iklim değişimi, iklim değişimi etkileri, değişen küresel, bölgesel, fiziksel ve sosyoekonomik yapıya yönelik çalışmalar yürütülüyor. ODTÜ İklim Merkezi tarafından düzenlenen bu ilk çalıştay ile ise ODTÜ çatısı altında gerçekleştirilen çalışmaların belirli bir strateji etrafında uyum ve iş birliği içinde gerçekleştirilmesi, ülke yükümlülük ve önceliklerine sağlayabileceği katkıları en üst düzeye çıkartmak adına ilgili ilk adımların atılması hedefleniyor. Çalıştay kapsamında, “Bilimsel Taban”, “Etki Uyum ve Kırılganlık”, “Sürdürülebilirlik ve İyileştirme”, “Eğitim, Farkındalık ve Kapasite Geliştirme” ve “Politika, Yenilik, Teknoloji Geliştirme ve Transfer” başlıklarında yuvarlak masa çalışmaları yapılacak. Koordinasyon toplantısı niteliğindeki bu ilk çalıştay, yalnızca ODTÜ öğretim elemanlarının katılımına açık olacak.


Çalıştaya katılım için buradaki formun doldurulması gerekiyor. Çalıştay katılımı dışında, ODTÜ İKLİM’in çalışmalarından haberdar olabilmek için de aynı formdaki ilgili bölüm doldurulabilir.METU Climate Center, which has been established to understand the changing climate and its effects, and to develop adaptation and solution proposals, will hold its first workshop on Tuesday, February 7. The workshop, which will be held in Turkish, will take place between 13.30-16.30 at the METU Culture and Convention Center.


Several studies on climate change and its effects, as well as the changing global, regional, physical, and socioeconomic structure, are currently conducted within various institutes, departments, and centers at METU. Through this workshop by the METU Climate Center, on the other hand, it is aimed to take the first steps in order to ensure that the studies on this topic within METU are carried out in cooperation and harmony within the framework of a certain strategy, and to maximize the contribution of METU to the obligations and priorities of our country in this regard. There will be roundtable workgroups on the topics "Scientific Base," "Impacts, Adaptation and Vulnerability," "Sustainability and Improvement," "Education, Awareness, and Capacity Building," and "Policy, Innovation, Technology Development and Transfer" as part of the workshop. This first coordination meeting will be held with the participation of METU academic staff only.


In order to participate in the workshop, the form here (in Turkish) must be filled out. Apart from workshop participation, if you want to be informed about the activities of METU CLIMATE, you can fill out the relevant section on the same form.


bu haberi paylaşın:

Top