Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

TÜBİTAK ARDEB 1001 2022 yılı ikinci döneminde ODTÜ’den 11 proje desteklenecek / 11 Projects from METU to be Funded in TÜBİTAK ARDEB 1001 Second Term of 2022


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ARDEB 1001 Araştırma Destek Programı’nın 2022 yılı ikinci dönemine ait başvuru sonuçları açıklandı. Bu çağrı döneminde, ODTÜ’deki araştırmacıların yürütücülüğündeki 11 proje desteklenmeye hak kazandı ve ODTÜ’nün başarı oranı ise %35 oldu.


Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemek amacıyla yılda iki kez çağrıya çıkılan ARDEB 1001 kapsamında 2022 yılında ODTÜ’den toplam 32 proje destek aldı.


Mühendislik alanında dört, Kimya-Biyoloji alanında üç, Matematik-Fizik ve Sosyal Bilimler alanlarında ikişer TÜBİTAK 1001 projesi, 2022 yılı 2. dönem çağrısı kapsamında ODTÜ’de yürütülecek.


Desteklenmeye hak kazanan projeler ve yürütücüleri ise şöyle:ARAŞTIRMA GRUBU

PROJE NO

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

PROJE ADI

MAG

222M144

Prof. Dr. Afşin Sarıtaş - İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dışmerkez Çaprazlı Çelik Çerçevelerdeki Bağ Kirişlerin Elastik Olmayan Çevrimsel Davranışlarının Modellenmesi

MAG

222M270

Prof. Dr. Ahmet Türer - İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yerli Yapısal Ahşap Malzemeleri ile Oluşturulmuş Kolon Ardgermeli Ahşap Yapı Çerçevelerin Yapısal Davranışları, Tasarımı ve Deprem Dayanımının Araştırılması ve Geliştirilmesi

MFAG

122F385

Prof. Dr. Altuğ Özpineci - Fizik Bölümü

Çifte Ağır Baryonların Tek Ağır Baryonlara FCNC ile Geçişlerinin  İncelenmesi

MAG

222M254

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Toparlı - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Pt Grubu Dışı Yüksek Entropili Perovskit Oksit Bazlı Oksijen Çevrim Reaksiyonu Katalizörlerinin Geliştirilmesi ve Şarj Edilebilir Çinko-Hava Pilinde Katot Olarak Uygulanması

KBAG

222Z147

Doç. Dr. Emre Büküşoğlu - Kimya Mühendisliği Bölümü

Tam Sentetik Enzim-Sıvı Kristal Sensör Platformlarının Geliştirilmesi

SOBAG

122K905

Doç. Dr. Hacer Ela Aral - Mimarlık Bölümü

Doğa-Kültür-İnsan Etkileşimleri Üzerinden Ankara Tümülüslerini Yeniden Okumak ve Kente Katmak

MAG

222M102

Prof. Dr. Hüsnü Emrah Ünalan - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Silisyum Heteroeklem Güneş Hücreleri için Çekirdek-Kabuk Yapısındaki Bakır-Gümüş Pastaların Geliştirilmesi

MFAG

122F392

Dr. Öğr. Üyesi Ihor Pavlov - Fizik Bölümü

Tutarlı Mükemmel Emilim Yöntemine Dayalı Faza Duyarsız Tamamen Optik Transistör

KBAG

122Z883

Prof. Dr. Mehmet Somel - Biyolojik Bilimler Bölümü

Anadolu'da Cüzzam: Paleopatolojik ve Arkeogenomik Bir Araştırma

SOBAG

122K914

Dr. Öğr. Üyesi Nahide Dicle Dövencioğlu - Psikoloji Bölümü

Görsel Dokunsal Yumuşaklık Algısında Ses Sembolizmi

KBAG

122Z996

Doç. Dr. Tülin Yanık - Biyolojik Bilimler Bölümü

Melanokortin 3 Reseptörünün (Mc3r) Hücre İçi Mekanizmaları ve Trafiğinin İncelenmesi
Application results of TÜBİTAK’s Scientific and Technological Research Projects Funding Program (ARDEB 1001) for the second term of 2022 have been announced. This term, a total of 11 projects coordinated by the researchers of METU have been entitled to be funded, which means that METU has obtained a success rate of 35%.


The total number of funded METU projects in 2022 within ARDEB 1001, which calls for projects twice a year to fund projects with scientific principles in order to create new information, make scientific interpretations or solve technological problems.


According to the results of the calls for the second term of 2022, four TÜBİTAK 1001 projects in the field of Engineering, three in the field of Chemistry-Biology, two in the field of Mathematics-Physics and two in the field of Social Sciences will be carried out at METU.


bu haberi paylaşın:

Top