Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ, beş yıldır Araştırma Üniversiteleri arasında birinci sırada / METU ranks first among Research Universities for five years


ODTÜ, “Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı”nda yer alan üniversitelerin performanslarının değerlendirildiği “Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi”nde bu yıl da birinci oldu. Bu yıl beşincisi açıklanan, 2021 yılına yönelik performans değerlendirmesinde ODTÜ’nün puanı 85,87 olarak belirlendi. Böylelikle ODTÜ, 2017 yılından beri açıklanan sıralamaların hepsinde olduğu gibi bu yıl da en üst sırada yer aldı.


Bu yılki sıralama, 18 Kasım Cuma günü, Elazığ’da yapılan YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’nda açıklandı. Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında, 23 araştırma üniversitesi rektörünün katılımıyla yapılan toplantıda yapılan açıklamaya göre, araştırma üniversiteleri “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi”ile “Etkileşim ve İşbirliği” başlıkları altında toplam 32 gösterge kapsamında değerlendirildi. Açıklanan performans sıralamasına göre ODTÜ, önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da en yüksek puana ulaştı ve beşinci yılında da sıralamanın en üstünde yer almaya devam etti.


YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında geçen yıl yapılan düzenleme ile Araştırma Üniversiteleri “A1, A2 ve A3” olmak üzere 3 performans grubuna ayrılmış ve ilk kez bazı vakıf üniversitelerine de “Araştırma Üniversitesi” statüsü verilmişti. Vakıf üniversitelerinin performanslarının ilk kez dâhil edildiği bu yılki sıralamada ODTÜ, geçen yıl olduğu gibi Üst Düzey Araştırma Performansı gösteren üniversitelerin yer aldığı A1 grubunda yer almaya devam etti. Altı üniversitenin bulunduğu bu grupta yer alan üniversitelerle ODTÜ arasındaki toplam puan farkı 15’ten fazla oldu. Diğer taraftan ODTÜ, geçen yıl da listenin başında yer almasını sağlayan ve 85,40 olan puanını 85,87’ye çıkardı.


2021 yılına ait verilerle oluşturulan 2022 performans sıralamasındaki üç ana başlığın toplam puan üzerindeki ağırlıklarında ise küçük değişiklikler oldu. Daha önce yüzde 25 ağırlığa sahip Araştırma Kapasitesi’ninağırlığı yüzde 40 olarak, daha önce yüzde 35 olan Etkileşim ve İşbirliği başlığının ağırlığı ise yüzde 20 olarak değişti. ODTÜ, geçen yıl olduğu gibi her başlıkta en yüksek puanı aldı.


Toplantıda, üniversitelerden her yıl talep edilen raporlar ile hazırlanan "Araştırma Üniversiteleri Yıllık Performans Sıralaması" üzerinden bu yılın Haziran ayında 20 araştırma üniversitesine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon liralık bütçenin dağılımının yapıldığını belirten Prof. Dr. Özvar, 2023 yılına ilişkin bütçe aktarımının 2022’deki performans sıralaması çerçevesinde yapılacağını kaydetti.


A1 Grubunda Yer Alan Araştırma Üniversiteleri Puan Sıralaması / Ranking of Research Universities in Group A1


Üniversite
University

Sıra
Rank
 
Toplam
Total

(%100)  
Kapasite
Capacity

(%40)   
Kalite
Quality

(%40)   
İşbirliği
Cooperation

(%20)   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
Middle East Technical University

1    85,87  
32,57  
36,54  
16,76  
Koç Üniversitesi
Koc University
 
2    70,05  
19,97  
34,63  
15,45  
Sabancı Üniversitesi  
Sabanci University

3    69,03  
15,59    37,15  
16,29  
İstanbul Teknik Üniversitesi
Istanbul Technical University 

4    68,63  
27,75  
27,18  
13,70  
İ.D. Bilkent Üniversitesi  
İ. D. Bilkent University

5    66,33  
23,93  
27,61  
14,79  
Boğaziçi Üniversitesi  
Bogazici University

6    63,25  
21,29    28,82  
13,14  

Once again, Middle East Technical University has ranked first in the “Research Universities Performance Monitoring Index,” which evaluates the performances of the universities included in the “Mission Differentiation and Specialization on the Basis of Research Program” carried out by the Council of Higher Education (YÖK). In the list that has been annually announced for the last five years, METU has retained its position with 85.87 points according to the evaluation results of the performances in the year 2021, and thus ranked first for the fifth time consecutively since 2017.


This year’s ranking was announced on November 18, 2022, at the YÖK Research Universities Meeting held in Elazığ. Details of the evaluation process were shared with the participants including the presidents of 23 research universities at the meeting, which was hosted by Fırat University and presided over by Prof. Erol Özvar, the President of YÖK. In the 2021 ranking, in which research universities were evaluated according to 32 indicators under the titles “Research Capacity,” “Research Quality,” and “Interaction and Cooperation,” METU received the highest score once again.


With the new regulations made by YÖK last year in the Mission Differentiation and Specialization on the Basis of Research Program, research universities were divided into three performance groups as A1, A2, and A3, and for the first time, some foundation universities were granted the “research university” status, as well. Therefore, the performances of these foundation universities were included in this year’s ranking for the first time. According to the results, METU was included in the group A1 (universities with high-level research performance) like it was last year. In the group A1 that consisted of six universities, the total score gap between METU and the other universities is more than 15 points. This year, Middle East Technical University increased its score to 85.87, while the score that placed METU at the top of the list last year was 85.40.


There were various minor changes in the weight distribution of three main titles in the 2022 performance ranking, which was created with the data of the year 2021. The “Research Capacity” title, which used to constitute 25% of the total score, had an effect of 40% this year, while the impact of the “Interaction and Cooperation” title decreased from 35% to 20%. Like in the previous years, Middle East Technical University once again received the highest scores in all three titles.


At the meeting, Prof. Erol Özvar stated that based on the “Annual Performance Ranking of Research Universities” prepared with the reports requested from universities every year, a total budget of 100 million TL was distributed to 20 research universities by the Presidency of Strategy and Budget in June this year, and he noted that the budget distribution of the year 2023 would be made based on the performance ranking in 2022.


bu haberi paylaşın:

Top