Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

TÜBA GEBİP 2022 ödüllerine ODTÜ’den üç araştırmacı layık görüldü / Three METU researchers given awards at TÜBA GEBİP 2022


ODTÜ’den üç araştırmacı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA GEBİP) 2022 Ödülü’ne layık görüldü. Bu yılki ödüller 21 farklı kurumdan 34 üstün başarılı genç bilim insanına verildi.


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Serdar Kocaman ile Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. Çağatay Dengiz Doğa Bilimleri alanında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydoğan Güngör ise ise Mühendislik Bilimleri alanında GEBİP ödülü aldı.


TÜBA-GEBİP ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor. Ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 35 bin liralık mali desteğin sağlandığı TÜBA-GEBİP ödülleri kapsamında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için ise ayrıca her yıl 15 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık da sağlanıyor.


GEBİP; Sosyal Bilimler ile Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında çalışan üstün başarılı genç araştırıcılar ile onların çalışma gruplarını kapsayan ve üç yılda bir yenilenen bir ağ oluşturarak Türkiye’de yetkin bir araştırmacı kuşağı kazandırmayı ve Türkiye’nin bilimsel kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.


Ödül alan ODTÜ araştırmacılarının yürüttükleri çalışmalar şöyle:


Doç. Dr. Serdar Kocaman

İnternet erişiminin sağlandığı teknik altyapı optik ve elektriksel yapıların beraber kullanıldığı sistemler içermektedir. Bu kapsamda, elektronik endüstrisinde olduğu gibi performans limitlerine kadar silikonun kullanıldığı, silikonun yeterli olmadığı uygulamalarda ise III-V grubu malzemelerin kullanıldığı hibrit sistemler yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu sistemlerin geliştirilmesi sürecinde tasarım aşaması, hız ve ekonomik açıdan kritik öneme sahiptir. Günümüzde, bu sistemlerde birden çok malzeme sistemi ve teknolojisinin kullanılıyor olması, tasarım adımının klasik araçlarla parça parça yapılmasına neden olmaktadır. Doç. Dr. Serdar Kocaman’ın önerilen projesi kapsamında çip üzeri aygıtların birlikte tasarlanması için bir platform oluşturulması üzerine çalışılacaktır.


Doç. Dr. Çağatay Dengiz

Doç. Dr. Çağatay Dengiz organik sentez, hesaplamalı kimya ve malzeme bilimi arayüzünde araştırmalar yapmakta ve güncel olarak klik-tipi tepkimeler aracılığıyla fonksiyonel malzemelerin hızlı ve yüksek verimli sentezleri üzerine çalışmaktadır. Çalışmaların temel bilim alanındaki katkılarının yanı sıra doğrusal olmayan optik alanında da çeşitli uygulamalar bulması beklenmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydoğan Güngör

Dünya nüfusunun artması ve sanayinin gelişmesi beraberinde ciddi çevre kirliliği problemlerini getirmiştir. Bu nedenle ‘yeşil enerji’ konseptleri araştırılmakta ve ulaşımda karbon salınımının azalması için birçok çalışma yapılmaktadır. Enerji, Havacılık ve Uzay sistemlerinde sıcaklıklar arttıkça ve bileşenlerin ağırlıkları azaldıkça verim arttırılarak kullanılan yakıt azaltılabilmekte ve böylece karbon salınımı minimize edilebilmektedir. Titanyum alaşımları özellikle havacılık ve uzay sektöründe sıkça kullanılmaktadır. Fakat bu alaşımların hem yüksek sıcaklık dayanımları hem de aşınma dirençleri düşüktür. Diğer yandan, refrakter yüksek entropili alaşımlar yüksek sıcaklıklarda yüksek mukavemete ve aşınma direncine sahiptirler. Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydoğan Güngör’ün projesinde, bu iki alaşım kullanılarak soğuk spreyleme eklemeli imalat yöntemiyle fonksiyonel olarak dereceli kaplama malzemeleri üretilecektir.
Three researchers from the Middle East Technical University have been given the Outstanding Young Scientists Award 2022 (GEBİP) by the Turkish Academy of Sciences (TÜBA). This year’s awards have been given to 34 highly accomplished young scientists from 21 different institutions.


Assoc. Prof. Serdar Kocaman from the Department of Electrical and Electronics Engineering and Assoc. Prof. Çağatay Dengiz from the Department of Chemistry received the GEBİP award in the field of Life Sciences, while Asst. Prof. Eda Aydoğan Güngör from the Department of Metallurgical and Materials Engineering was deemed worthy of the award in the field of Engineering.


TÜBA-GEBİP awards have been given since 2001 in order to encourage outstanding young scientists working in the fields of engineering, social sciences, medical sciences and life sciences to continue their scientific studies in Turkey, form their own working groups, carry out high-quality projects at the international level, as well as rewarding their publications. In addition to providing financial support of 35,000 TL to the award winners every year for three years, TÜBA-GEBİP awards also include an additional support of 15,000 TL each year for PhD students working on their theses and consultancy from academics.


Another objective of GEBİP is to create a competent generation of researchers in Turkey and thus contribute to the country’s scientific development by creating a network that is renewed every three years and consists of outstanding young researchers working in the fields of social sciences, medical sciences, life sciences and engineering and their working groups.


The studies conducted by our award-winning academics are as follows:


Assoc. Prof. Serdar Kocaman

The technical infrastructure that enables internet access includes systems in which optical and electrical structures are used together. Therefore, a widely preferred option is the hybrid systems in which silicon is used up to its performance limits as it is in the electronics industry, and where silicon is not enough, materials of III-V group are used. In the development of these systems, the design phase is crucial in terms of speed and economy. Today, the fact that multiple material systems and technologies are used in these systems causes the design phase to be conducted via classical tools part by part. Dr. Serdar Kocaman’s proposed project focuses on creating a platform for co-designing on-chip devices.


Assoc. Prof. Çağatay Dengiz

Assoc. Prof. Çağatay Dengiz conducts research at the interface of organic synthesis, computational chemistry, and materials science. In addition to its contributions to fundamental science, the studies are expected to find applications in the field of nonlinear optics.


Asst. Prof. Eda Aydoğan Güngör

The increase in the world’s population and industrial developments have caused serious environmental pollution. For this reason, there are many research studies on “green energy” concepts and on how to reduce carbon emissions in transportation. In the Energy, Aerospace and Space systems, as the temperature increases and the weight of the components decreases, the fuel used can be reduced by increasing the efficiency, and thus the carbon emission can be minimized. Titanium alloys are used quite often in the aerospace industry. However, these alloys have a low resistance to both wear and high temperature. On the other hand, refractory high entropy alloys have high strength and wear resistance at high temperatures. By using these two alloys, in Asst. Prof. Eda Aydoğan Güngör’s project, functionally graded material coating will be produced utilizing the cold spray additive manufacturing method.


bu haberi paylaşın:

Top