Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ KAMUOYU DUYURUSU


25 Temmuz 2022


KAMUOYU DUYURUSU


Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kurulduğu günden bu yana toplumsal ve evrensel değerleri önemseyen, yüksek sorumluluk bilinci oluşturmaya özen gösteren; eğitim, araştırma, toplumsal katkı, bilim, teknoloji, çevre ve kültür alanlarında ülkemize liderlik ve öncülük eden bir üniversite olmuştur. Aynı zamanda liyakati merkeze koyan ve üniversite özerkliğine titizlikle sahip çıkan bir kurum olarak varlığını sürdüren Üniversitemiz, toplumumuzun büyük güvenini kazanmıştır.


ODTÜ olarak, insanlığa ve topluma karşı sorumluluklarımız çerçevesinde, ülkemizde ve dünyada yaşananlara her zaman duyarlı olduk. Günümüzün ve geleceğin gerektirdiği nitelikli ve ilkeli bireyler yetiştirme görevimizin yanında; ekonomik ve toplumsal süreçlere yönelik bilimsel düşünceler üretmeyi, değerlerimize sahip çıkarak demokratik ilkelerin topluma yayılmasındaki öncü rolümüzü de her zaman önemsedik, son derece anlamlı ve değerli bulduk. Üstlendiğimiz bu misyon çerçevesinde yetiştirdiğimiz ODTÜ’lüler de özgür düşünen ve fikirlerini özgürce dile getiren; yapıcı eleştiren, idealleri, hayalleri olan, bilimsel bilgi birikimleri ve tecrübeleri temelinde kendilerini, çevrelerini, ülkemizi ve insanlığı daha ileri başarı ve refah düzeylerine taşıyabilmek için çalışan güçlü, üretken ve sağduyulu bireyler olmuşlardır.


Son dönemlerde, ODTÜ’nün zaman geçtikçe daha da sağlam zeminlere oturan bu önemli özelliklerini değersizleştirme ve geri plana çekme çabası içinde olan; bunu yaparken de özellikle Diploma Törenimiz ile ilgili yapılan mecburi düzenlemeleri yanlış ve yanlı yöntem ve eksik bilgilendirmelerle farklı zeminlere çekmeye çalışan kişi, kurum, dernek ve örgütlenmelerin olduğunu üzülerek takip ediyoruz.


Bilindiği üzere, göreve başladığımız 2016 yılından bu yana (COVID-19 Pandemisi dönemi dışında) gerek stadyumdaki Diploma Törenleri, gerekse Bahar Şenlikleri kapsamındaki pankartlı yürüyüşlerin tamamı, tüm protesto ve yaşanan olumsuzluklara rağmen Üniversitemizde alışılagelen şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla, Diploma Töreni’nin, Üniversite Yönetiminin tören sırasında gerçekleşebilecek protestolardan çekinmesi dolayısıyla stadyumda yapılmıyor olduğu şeklinde bir algının oluşturulmaya çalışılmasının hiçbir dayanağının ve anlamının bulunmadığı açıktır.


Ancak son yıllardaki gerek Diploma Törenleri gerekse yürüyüşler, toplantılar ve törenler, büyük ölçüde bazı derneklerin ve örgütlerin organize ettiği, yasa dışı örgütlerin flama ve pankartlarının açılması ve örgüt militanlarının resimlerinin taşınması gibi olaylar sebebiyle büyük yara almıştır. Bunun en son örneği, 2022 yılı Mayıs ayındaki Bahar Şenliğinde yaşanmış olup, yürüyüş sonrası gözaltına alınan 16 kişiden çoğunun silahlı terör örgütü üyesi olmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek, kasten adam yaralama ve tehdit suçlarından adli işlem kayıtlarının olduğu ve bu gruptan sadece 2 kişinin Üniversitemiz öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştır.


Benzer yürüyüş ve eylemlerin yaklaşık 16.000 kişinin katılması beklenen 2022 Diploma Töreninde de daha büyük boyutlu olarak gerçekleştirileceğine yönelik bilgilerin yönetimimize ulaşması nedeniyle tüm hazırlıkları haftalar öncesinden başlamış olan Diploma Törenimizin bölümlerde yapılması kararı alınmıştır. Bu kararın arka planı ile ilgili ciddiyeti görmezden gelerek özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Çeşitli grup, dernek veya kişilerce bu tür yorumlar yapılmasının ve bu yorumların desteklenmesinin her şeyden önce ODTÜ’nün kurumsal kimliğine ve görünürlüğüne zarar veren bir durum olduğunu özellikle belirtmek isteriz.


Başta ODTÜ Yönetimi olmak üzere hepimizin isteği hiç şüphesiz ki büyük coşkuyla yeni mezunlarımızı kutlamak, gurur verici bu özel zamanlarını paylaşmaktır. Bununla birlikte, Üniversite Yönetimi için kararlar kritik önem taşıyan bazı gerçekler ve öncelikler temelinde alınmak zorundadır. Bu durum, bazı zamanlarda bizleri duygusal olarak olumsuz yönde etkilese de kurumsal sorumluluk ve süreklilik çerçevesinde değerlendirildiğinde bir yönetim gerekliliği ve zorunluluğudur. Unutulmamalıdır ki, özellikle bu tür gereklilik ve zorunluluklarda, Üniversitemizin işleyişinin ve kurumsal saygınlığımızın zarar görmemesi ve başarılarımızın gölgelenmemesi için tüm öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin, mensuplarımızın ve mezunlarımızın yanında, bilimsel, sosyal ve toplumsal gelişimin önemini ve ODTÜ’nün ülkemiz için bu konulardaki anlamlı etkisini bilen her bir ODTÜ dostunun desteği büyük önem taşımaktadır.


ODTÜ’lü olmak, genel beklentileri ve istekleri güncel koşullar temelinde değerlendirmeyi; ODTÜ’nün, hepimizin emekleri ile bu noktaya gelmiş olan kıymetli bütünlüğünün korunması için öncelikle kurum temelli düşünmeyi gerektirmektedir. Tüm ODTÜ’lülerin ve ODTÜ dostlarının süreçleri bu bakış açısıyla takip edip değerlendireceğini, Rektörlük bilgilendirmeleri dışında herhangi bir kişiden, gruptan, dernekten veya tüzel kişilikten gelecek olan bilgi ve yönlendirmeleri dikkate almayacağını düşünüyoruz.


Bu temelde, son dönemde Üniversitemizin bütünlüğüne, işleyiş ve yaşam süreçlerimize adeta önceki ve şimdiki açıklamalarımızdaki kaygılarımızı doğrularcasına müdahalede bulunmaya çalışan siyasetçiler, belediye, kadın kolları, dernek, oda gibi kişi, kurum ve yapılanmaları Üniversitemizin bağımsız iç işleyişine saygı duymaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz.


Dünya çapında eğitim ve araştırma yetkinliğine sahip olan Üniversitemiz, ülkemizdeki tüm vatandaşların, siyasilerin, kurum ve kuruluşların kısaca hepimizin sahip çıkması, özenle koruması, yıpratılmasına izin vermemesi gereken son derece kıymetli bir üniversitedir. Ülkemizin ancak bilimsel ilerlemenin sağlanması yoluyla daha başarılı bir geleceğe ulaşabileceğini düşünen ve ODTÜ’nün bu yoldaki ilerleyişini destekleyen her birey ve kuruluşun bu hassasiyet temelinde davranacağına inanıyoruz.


ODTÜ’lüler hiçbir siyasi görüşün etkisinde kalmadan, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinde, aklın ve bilimin doğrularını her zaman savunmaya devam edecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


bu haberi paylaşın:

Top