Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Ticarileşen Buluş Sayısında Yine İlk Sırada / METU Ranked 1st Again for Commercialization Activities


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Patent Effect tarafından hazırlanan 2021 Patent Raporu’na göre hem ticarileştirme sayısında hem de kümülatif veriye göre ticarileştirme ve lisanslanan patent sayısında, geçen yıl olduğu gibi birinci oldu.


Ülkelerin, firmaların, üniversitelerin ve kurumların inovasyon performansının ölçülmesinde ve izlenmesinde kullanılan önemli parametrelerden biri olan patent verilerinden yararlanılarak hazırlanan ve 28 Nisan 2022’de açıklanan “Türkiye’nin Patent Haritası” 2021 raporunda, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli kurumlar tarafından 31.12.2021 tarihine kadar yapılan patent başvurularının genel analizi yapıldı.


2021 yılı sonu itibariyle toplam (kümülatif) ticarileştirme sözleşmesi bakımından, ticarileştirme şampiyonu üniversiteler ve araştırma merkezleri sıralamasında ODTÜ, 34 ticarileştirme ve 36 lisanslanan/devredilen patent ile zirvede yer aldı. ODTÜ, sadece 2021 yılındaki 10 ticarileştirme sözleşmesi ve 9 lisanslanan/devredilen patent sayısıyla da yine birinci sırada yer aldı.


ODTÜ’de öğretim elemanları tarafından geliştirilen buluşların ticarileştirilmesi süreçleri, ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO) tarafından yürütülüyor. ODTÜ TTO patent portföyünde biyomedikalden savunmaya, nano-teknolojiden bilişime kadar çok çeşitli alanlara ait çok sayıda buluş bulunuyor.

Middle East Technical University (METU) ranked 1st, just like last year, in the 2021 Patent Report, published by Patent Effect, according to both numbers of commercialization and numbers of commercialization by cumulative data and licensed patents.


In the "Turkey's Patent Map" report published on April 28, 2022, based on the patent data used for measuring and tracking innovation performances of countries, firms, universities, and institutions, an overall analysis of patent applications submitted until 31.12.2021 by institutions in Turkey is conducted.


As of the end of 2021, METU with 34 commercialized and 36 licensed/transferred patents, is listed at the top in the rankings of commercialization-leader universities and research centers. METU also ranked 1st in terms of the numbers of 10 realized commercialization and 9 licensed/transferred patents in 2021.


At METU, the procedures of commercialization of innovations developed by faculty members are carried out by Technology Transfer Office (METU TTO). Currently, there are several innovations in METU TTO's patent portfolio, developed in various areas ranging from biomedical engineering to the defense industry and from nanotechnology to informatics.


bu haberi paylaşın:

Top