Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

CWUR Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ODTÜ’nün Başarısı / Success of METU in CWUR World University Rankings


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi (The Center for World University Rankings CWUR) tarafından hazırlanan Global 2000 listesinin 2022-23 sıralamasına göre dünya çapında 19.788 üniversite arasında ilk %3.1'lik dilimde yer aldı. ODTÜ böylece, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Türkiye’deki üniversiteler arasında açık ara ile birinci sıraya yerleşti.


CWUR tarafından Dünya üniversitelerini sıralamak için dört alanda gruplanan yedi nesnel göstergeye göre ODTÜ’nün bu yılki sıralamaları şöyle oldu:


Dünya sıralaması: 595

Bölgesel sıralama (Asya): 134

Ulusal sıralama: 1

İstihdam sıralaması: 314

Araştırma sıralaması: 592

Genel puan: 73.2


Küresel boyutta en geniş akademik sıralamayı yapan CWUR; eğitim, istihdam, akademik kadro ve araştırma temel başlıkları altında toplanan sıralama metodolojisinde, anketlere ve üniversite veri gönderimlerine bağlı olmayan objektif göstergeler kullanıyor. Buna göre, gösterge ve etki oranlarının dağılımı şu başlıklardan oluşuyor:


1) Eğitim, üniversitenin büyüklüğüne göre önemli akademik dereceler kazanmış olan mezunların sayısı ile ölçülüyor. (%25)

2) İstihdam edilebilirlik, üniversitenin büyüklüğüne göre dünyanın en büyük şirketlerinde üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunmuş üniversite mezunlarının sayısıyla ölçülüyor. (%25)

3) Akademik kadro, büyük akademik başarılar kazanan öğretim üyelerinin sayısıyla ölçülüyor. (%10)

4) Araştırma (%40) ise

    i) Araştırma makalelerinin toplam sayısıyla ölçülen araştırma çıktısı (%10),
    ii) En iyi dergilerde yayınlanan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülen yüksek kaliteli yayınlar (%10),
    iii) Yüksek etkili dergilerde yer alan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülen etki (%10),
    iv) Yüksek atıf alan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülen atıflar (%10)

başlıklarından oluşuyor.


CWUR Hakkında

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi, hükümetler ve üniversitelere eğitim ve araştırma çıktılarını geliştirmek üzere politika tavsiyesi, stratejik içgörü ve danışmanlık hizmetleri sağlayan öncü bir danışmanlık kuruluşudur. CWUR, dünyanın dört bir yanından öğrenciler, akademisyenler, üniversite yöneticileri ve hükümetler tarafından güvenilen; tarafsızlık, şeffaflık ve tutarlılık ile tanınan küresel üniversite sıralamalarını yayınlıyor.


CWUR Global 2000 listesinin 2022-23 sıralamasına https://cwur.org/2022-23.php adresinden ulaşılabilir.
Middle East Technical University has taken its place in the top 3.1% among 19,788 universities worldwide according to the 2022-2023 edition of the Global 2000 list published by the Center for World University Rankings (CWUR). Therefore, just like last year, METU has once again ranked first by far among the universities in Turkey.


According to the seven objective indicators grouped into four areas by CWUR, the ranks of METU are as follows:


World Rank: 595

Regional Rank (Asia): 134

National Rank: 1

Employability Rank: 314

Research Rank: 592

Overall Score: 73.2


Preparing and publishing the largest academic ranking on a global scale, CWUR adopts objective indicators that are not dependent on surveys and data submissions of universities in its ranking methodology, which consists of education, employability, faculty members, and research as the main categories. The indicators and the percentage of each are as follows:


1) Education: It is measured by the number of a university's alumni who have received major academic distinctions relative to the size of the university (25%).

2) Employability: It is measured by the number of a university's alumni who have held an executive position at one of the world's largest companies relative to the size of the university (25%).

3) Faculty: It is measured by the number of faculty members who have received major academic distinctions (10%).

4) Research: It consists of the following sub-categories (40%):

    i) Research Output, which is measured by the total number of research articles (10%)
    ii) High-Quality Publications, which is measured by the number of research articles published in top-tier journals (10%)
    iii) Influence, which is measured by the number of research articles published in highly influential journals (10%)
    iv) Citations, which is measured by the number of highly cited articles (10%)


About CWUR

The Center for World University Rankings (CWUR) is a prominent consulting organization providing policy advice, strategic insights, and consulting services to governments and universities to improve educational and research outcomes. CWUR publishes global university rankings that are mostly known for their objectivity, transparency, and consistency, and thus being trusted by students, academics, university administrators, and governments all around the world.


You can reach the 2022-23 ranking of the CWUR Global 2000 at https://cwur.org/2022-23.php.bu haberi paylaşın:

Top