Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ, QS 2022 Alan Sıralamasında 13 Bilim Dalında Türkiye’nin En İyi Üniversitesi Oldu / METU Ranks First Among Turkish Universities According to QS World University Rankings in 13 Subjects


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İngiltere merkezli üniversite sıralama kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) 2022 yılı dünya üniversiteleri bilim alanları sıralamasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında, 10 bilim dalında doğrudan birinci sırada yer alarak toplam 13 alanda Türkiye’nin en iyi üniversitesi oldu. ODTÜ, dünya üniversiteleri arasında ise; iki alanda ilk 100’de, dokuz alanda ilk 200’de ve 18 alanda ilk 500’de yer aldı.


QS 2022 alan sıralamasında dünya genelinde önde gelen 1543 yükseköğretim kurumu 5 ana alan altında 51 disiplinde değerlendirildi. Açıklanan sonuçlara göre ODTÜ, beş genel alandan faaliyet gösterdiği dördünde ve genel alanlar altındaki toplam 51 farklı disiplin sıralamasının ise 19’unda olmak üzere toplam 23 bilim dalında yer aldı. Böylelikle ODTÜ, Türkiye’den QS sıralamasında en fazla bilim dalıyla yer alan üniversite oldu.


ODTÜ, Mühendislik ve Teknoloji, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Doğa Bilimleri, Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri, Kimya, Sosyal Bilimler ve Yönetişim ile İstatistik ve Yöneylem olmak üzere toplam yedi alanda 2021 yılı sonuçlarıyla kıyaslandığında sıralamalardaki konumunu yükseltti.


QS tarafından sıralamaların belirlenmesinde, her bir bilim alanı için toplamda farklı ağırlıklarda olmak üzere “Akademik Tanınırlık”, “Üniversite Tanınırlığı”, “Atıf Oranları”, akademik çalışmaların etkisini ölçen “H-indeksi” ile “Uluslararası Araştırma İşbirlikleri” dikkate alındı.


ODTÜ’nün Türkiye üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı alanlar:


Petrol Mühendisliği

11

Mineral ve Maden Mühendisliği

40

Elektrik Elektronik Mühendisliği

130 

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri

148

İstatistik ve Yöneylem

101-150

Sosyal Bilimler ve Yönetişim (Genel Alan)

234

Doğa Bilimleri (Genel Alan)

241

Matematik

201-250

Fizik ve Astronomi

250-300

Ekonomi ve Ekonometri

301-350

Mühendislik ve Teknoloji (Genel Alan)

142

Tarım ve Ormancılık

201-250

Malzeme Bilimi

251-300

 

ODTÜ’nün dünya sıralamasında yer aldığı diğer alanlar:


İnşaat Mühendisliği

101-150

Eğitim

101-150

Mimarlık

151-200

Makine, Havacılık ve Üretim

151-200

Kimya Mühendisliği

201-250

İşletme

251-300

Çevre Bilimleri

301-350

Kimya

351-400

Sanat ve Beşeri Bilimler (Genel Alan)

401-450

Biyoloji Bilimleri

501-550

 

Sıralamalar ve diğer ayrıntılara https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022 sayfasından ulaşılabilir.
Quacquarelli Symonds (QS), the world-renowned UK-based company specialized in analyzing institutions of higher education, announced the 2022 World University Rankings by subject. Our University has ranked first in 10 subjects among the universities in Turkey while sharing first place with another university in 3 subjects, making Middle East Technical University the top-ranking university in Turkey in 13 subjects. METU has made it to the top 100 universities in the world in two subjects, while ranking in the top 200 in nine subjects and top 500 in 18 subjects.


In the QS 2022 rankings by subject, a total of 1543 most prominent institutions of higher education around the world were analyzed in 51 disciplines, grouped into 5 broad subject areas. By taking place in the ranking lists in 4 broad subject areas out of 5 and 19 subjects out of 51 disciplines, Middle East Technical University has been included in a total of 23 ranking lists. According to these results, METU has become the university to be included in the highest number of subject rankings in QS World University Rankings 2022 among the universities in Turkey.


When compared to the results of the 2021 rankings, METU has increased its position in seven subjects, which are Engineering & Technology, Electrical & Electronic Engineering, Natural Sciences, Computer Science & Information Systems, Chemistry, Social Sciences & Management, and Statistics & Operational Research.


During the assessments to rank universities, QS takes into consideration several criteria with variable value points for each area, such as "Academic Reputation," "Employer Reputation," "Research Citations per Paper," "International Research Network," and "H-index" that measures the impact of the academic works.


The subjects METU ranked first among the universities in Turkey:


Petroleum Engineering

11

Engineering - Mineral & Mining

40

Engineering - Electrical & Electronic

130 

Computer Science & Information Systems

148

Statistics & Operational Research

101-150

Social Sciences & Management (Broad Subject)

234

Natural Sciences (Broad Subject)

241

Mathematics

201-250

Physics & Astronomy

250-300

Economics & Econometrics

301-350

Engineering & Technology (Broad Subject)

142

Agriculture & Forestry

201-250

Materials Science

251-300


Other subjects METU took place in the ranking lists worldwide:


Engineering - Civil & Structural

101-150

Education

101-150

Architecture / Built Environment

151-200

Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing

151-200

Engineering - Chemical

201-250

Business & Management Studies

251-300

Environmental Sciences

301-350

Chemistry

351-400

Arts & Humanities (Broad Subject)

401-450

Biological Sciences

501-550

 

Rankings and details can be accessed via https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022.


bu haberi paylaşın:

Top