Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

TÜBA GEBİP 2021’de ODTÜ’ye dört ödül / Four Awards Go to METU in TÜBA GEBİP 2021


ODTÜ’lü dört araştırmacı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA GEBİP) 2021 Ödülü’ne hak kazandı.


Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Yüce ile Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Acar Doğa Bilimleri alanında, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Pelin Angın ile Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Emre Büküşoğlu ise Mühendislik Bilimleri alanında GEBİP ödülü aldı.


Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla yürütülen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı kapsamında; tüm bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye’de çalışan veya çalışma kararını vermiş, 39 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarına üç yıl boyunca, her yıl 30.000TL destek veriliyor. Ayrıca, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için yine her yıl 10.000TL ek destek sağlanıyor.


GEBİP; Sosyal Bilimler ile Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında çalışan üstün başarılı genç araştırıcılar ve onların çalışma gruplarını kapsayan ve üç yılda bir yenilenen bir ağ oluşturmayı ve bu yolla ülkemize yetkin bir araştırıcı kuşağı kazandırarak ülkemizin bilimsel kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.


Ödül alan akademisyenlerimizin yürüttükleri çalışmalar ise şöyle:


Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Acar

Dr. Ahmet Acar, kanser hastalarında ilaç dayanıklılığına yönelik çalışmalar yürütüyor. Dr. Acar’ın hastaya özel tedavi yaklaşımları geliştirmeyi hedeflediği çalışmaların başında, Türkiye’de ilk olacak organoid biyobankasının kurulması yer alıyor. Böylelikle, disiplinlerarası bir çalışma grubuyla birlikte, hastalardan alınan tedaviye dirençli kanser dokularından oluşan organoid örneklerinin yeni nesil dizileme yöntemiyle karakterizasyonlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.


Dr. Öğretim Üyesi Pelin Angın

Son yıllarda bulut bilişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler, kapsayıcı (container) adı verilen yapılar üzerinde çalışan mikroservis mimarisine dayalı uygulamaların gelişmesine yol açtı. Yüksek performans sağlayan kapsayıcıların gittikçe artan yoğunluktaki siber saldırılar karşısında dayanıklı hale getirilmeleri üzerine çalışmalar ise henüz yeterince olgunlaşmadı. Buradan hareketle Dr. Pelin Angın, projede bulutta yazılım tanımlı kapsayıcı ağları için otomatik saldırı tespiti ve engellemesi yapan, az miktarda eğitim verisiyle yüksek doğruluklu sonuçlar elde eden makine öğrenme tabanlı modeller geliştirecek ve döngüdeki insan yöntemleriyle pekiştirecek.


Dr. Öğretim Üyesi Emre Büküşoğlu

Dr. Emre Büküşoğlu, sıvı kristal faz özelliği gösteren malzeme yapıları kullanılarak malzemelere fonksiyonel özellik kazandırılması üzerine çalışmalar sürdürüyor. Bu alanda, karmaşık emülsiyonların incelenmesi, nanoyapılı polimerik fonksiyonel malzemelerin eldesi ve giyilebilir sensör uygulamaları geliştirilmesi hedefleniyor.


Doç. Dr. Emre Yüce

Doç. Dr. Emre Yüce, kaotik ortamlarda ışığın programlanması üzerine bir proje yürütüyor. Yüksek hızlı optik iletişim ve hesaplama için kullanılan entegre fotonik yapıların üretimi esnasında oluşan nanometre boyutundaki en ufak sapmaların dahi bu yapıların işlevselliğini olumsuz etkilemesinden hareketle bu projede geliştirilecek olan adaptif yöntemler ile ışık, kaotik ortamlar öncesinde programlanarak bu üretim hataları optik iletişim için bir güvenlik kapısı olarak avantaja çevrilecek. Projede geliştirilecek yöntemler ile kaotik ortamlarda yüksek hızlı optik veri işleme ve hesaplama yapmak mümkün olacak.
Four researchers from the Middle East Technical University have been given the Outstanding Young Scientists Award 2021 (GEBİP) by the Turkish Academy of Sciences (TÜBA).


Assoc. Prof. Emre Yüce from the Department of Physics and Asst. Prof. Ahmet Acar from the Department of Biological Sciences received the GEBİP award in the field of Life Sciences, while Asst. Prof. Pelin Angın from the Department of Computer Engineering and Asst. Prof. Emre Büküşoğlu from the Department of Chemistry were deemed worthy of the award in the field of Engineering.


In addition to encouraging young scientists of our country to conduct exceptionally valuable studies, the Outstanding Young Scientists Award Program aims to support young scientists, who stand out with their high-quality scientific studies, in carrying out their research and in developing their own research groups, as well. Within the award program, financial support worth 30,000 TL per year for three years is provided to young scientists under 39 years old who have received their doctorate degree in any field of science and are either working or have decided to work in Turkey. Furthermore, the program also provides additional financial support worth 10,000 TL per year to the PhD students writing their theses.


Another primary objective of this award program is to create a network of highly successful young researchers and their groups working in the fields of social sciences, life sciences, medical sciences, and engineering. With such a network that is renewed every three years, the program aims to contribute to the scientific development of our country by creating a generation of outstanding researchers competent in their fields.


The studies conducted by our award-winning academics are as follows:


Asst. Prof. Ahmet Acar

Dr. Ahmet Acar conducts studies on drug resistance in cancer patients. He works on developing patient-specific treatment approaches, including the establishment of an organoid biobank, which will be the first of its kind in Turkey. Together with his interdisciplinary working group, Dr. Acar aims to characterize organoid samples consisting of treatment-resistant cancer cells by using a new generation sequencing method.


Asst. Prof. Pelin Angın

The advancements in cloud computing systems in the recent years have led to the development of applications based on microservice architecture that run on structures called containers. On the other hand, efforts to make non-high performing containers resistant against the increasingly intense cyber-attacks have not been so successful. Therefore, Dr. Pelin Angın works on developing machine learning-based models that are capable of automatic attack detection and prevention for software-defined container networks in the cloud. These models are also expected to obtain accurate results with a small amount of training data and will be further enhanced with human-in-the-loop methods.


Asst. Prof. Emre Büküşoğlu

Dr. Emre Büküşoğlu works on adding functional properties to materials by using material structures with liquid crystallinity. With his studies, he aims to investigate complex emulsions, synthesize nanostructured polymeric functional materials, and develop wearable sensor applications.


Assoc. Prof. Emre Yüce

Dr. Emre Yüce conducts a project on the programming of light in chaotic environments. Since even the slightest deviations (measured in nanometers) during the production of integrated photonic structures used for high-speed optical communication and calculation can negatively affect the functionality of these structures, it is aimed to program the light before chaotic environments with the adaptive methods to be developed in this project and thus turn these production errors into an advantage as a security door for optical communication. With the methods to be developed in this project, it will be possible to conduct high-speed optical data processing and calculations in chaotic environments.


bu haberi paylaşın:

Top