Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

NEWFEED: ODTÜ Ortaklığında Yeni AB Ufuk 2020 Projesi / NEWFEED: New EU Horizon 2020 Project in partnership with METU


ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ülkü Yetiş ve Prof. Dr. Filiz Dilek; Gıda Endüstrisi Yan Ürünlerinin Kullanımına Yönelik Bir İnovasyon Projesi olan NEWFEED’de proje ortağı olarak yer alıyor.


ODTÜ ortaklığındaki, “Gıda Endüstrisi Yan Ürünlerini (atıklarını) Döngüsel-Ekonomi yaklaşımı ile İkincil Yem Maddelerine Dönüştürme” projesi NEWFEED, 1 Temmuz 2021’de başladı. AB Ufuk 2020 Çerçevesi kapsamında desteklenen PRIMA programının bir parçası olan projede, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, İspanya ve Mısır olmak üzere dört ülkeden 14 ortak yer alıyor.


Toplam 48 ay sürecek proje, gıda endüstrisinin yan ürünlerini döngüsel ekonomi yaklaşımı ile yüksek değerli ikincil yemlere dönüştürerek alternatif hayvan yemleri geliştirmeyi ve hayvancılık üretiminde uygulamayı amaçlıyor. Proje ayrıca, çevresel etki ve maliyetlerin azalmasını sağlayarak yerel gıda endüstrisi yan ürünlerinin değerlendirilmesi yoluyla Akdeniz hayvancılığının sürdürülebilirliğinin artırılmasına odaklanıyor.


Projede yer alan inovasyon eylemi, Akdeniz Bölgesi'ndeki gelişmiş gıda endüstrisi yan ürünlerinden (atıklarından) elde edilen alternatif yem kaynaklarının teknik ve ekonomik uygulanabilirliğini doğrudan test etmeyi ve göstermeyi hedefliyor. Çalışma ile, proje ortağı ülkelerden İspanya’da şarap imalathanelerinden ortaya çıkan üzüm sapı, süt koyunları ve sığırları için yeni bir yem bileşeni üretmek amacıyla ikincil yem maddesi olarak; Yunanistan’da portakal suyu endüstrisinden ortaya çıkan portakal kabuğu, süt koyunları için bir yem bileşeni olarak; Mısır’da zeytinyağı endüstrisinden ortaya çıkan zeytin küspesi, kümes hayvanları için bir yem bileşeni olarak değerlendirilecek. Türkiye ve Yunanistan ortaklığında ise bu üç farklı değer zincirinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri yaşam döngüsü analizi yoluyla incelenecek.


BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olması öngörülen NEWFEED, sürdürülebilir ve verimli bir tarım, hayvancılık ve gıda sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunacak. NEWFEED aracılığıyla, ilgili tüm ortaklar; sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim değişikliği, gıda sistemi bağlantıları, yerel yenilik, ekonomik büyüme, kırsal veya yenilenebilir biyolojik kaynaklar alanında istihdam konularında kamu ve tüketici bilincini de artırabilecek.
Prof. Ülkü Yetiş and Prof. Filiz Dilek, faculty members of the Department of Environmental Engineering at METU, have become partners of NEWFEED, an innovation project for the exploitation of the food industry by-products.


NEWFEED, a project on “turning food industry by-products into secondary feedstuffs via circular-economy schemes,” commenced on July 1, 2021, with 14 partners from four countries, namely Greece, Spain, and Egypt, as well as Turkey. One of the partners of the project, which is a part of the PRIMA program supported and funded under EU Horizon 2020 Framework, is the Middle East Technical University.


The objective of the project, which will last for a total of 48 months, is the development and adoption of alternative animal feeds by turning the by-products of the food industry into high value secondary feedstuff for animal feed with a circular economy approach in the livestock production. Moreover, the project also focuses on the increase of the sustainability of the Mediterranean livestock through the valorization of local food industry by-products that will result in reduced environmental impact and costs.


This innovation action aims to directly test and demonstrate the technical and economical viability of alternative feed resources from improved food industry by-products in the Mediterranean Area. With this project, grape stems from wineries in Spain will be valorized as a second-generation feedstuff to produce a new feed ingredient for dairy sheep and cattle, orange peels from orange juice industries in Greece will be valorized as an improved feeding ingredient for dairy sheep, and the olive cake from the olive oil industry in Egypt will be used to produce feed ingredient for poultry. In addition, with the joint efforts of Turkey and Greece, the environmental, economic, and social impacts of these three different value chains will be evaluated through life cycle analysis.While contributing to the achievement of the UN Sustainable Development Goals, NEWFEED will help to develop a sustainable and efficient agriculture, livestock, and food system. Furthermore, through NEWFEED, all involved partners will have the opportunity to increase public and consumer awareness on significant topics such as sustainability, circular economy, resource efficiency, climate neutrality, food system interconnection, local innovation, economic growth, and employment in both rural areas and in the field of renewable biological resources.


bu haberi paylaşın:

Top