Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Acar’a TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü / Dr. Ahmet Acar from the Department of Biological Sciences Receives TÜSEB Aziz Sancar Incentive Award


Üniversitemiz Biyolojik Bilimler Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Acar, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 2021 Yılı Aziz Sancar Ödülleri Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.


TÜSEB Teşvik Ödülü; çalışmalarıyla sağlık bilim ve teknolojilerine gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına veriliyor.


Dr. Ahmet Acar, kanserde ve kanserin mikroçevresinde ilaç dayanıklılığının anlaşılması ve üstesinden gelinmesi noktalarında orijinal yöntemler geliştirmeye ve terapötik uygulamalarla kanserde ilaç direncine neden olan mekanizmaların anlaşılmasına katkı sunmaya yönelik araştırmalar yapıyor.


Dr. Acar; kanser biyolojisi ve kişiselleştirilmiş tıp alanının gelişmeye açık olduğu Türkiye’de ilk olacak olan, kanser hastalarından oluşturulan organoid biyobankasının kurulumu için disiplinler arası çalışma gurubuna önderlik ederek tedaviye dirençli kanser dokularından oluşan organoid örneklerinin yeni nesil dizileme yöntemiyle karakterizasyonlarını gerçekleştirip hedefe ve hastaya özel yeni tedavi yaklaşımlarının önünün açılmasını hedefliyor.


Dr. Acar aynı zamanda, ODTÜ Teknokent bünyesinde kurucusu olduğu HistoCan isimli teknogirişim ile derin öğrenme tabanlı dijital patoloji yaklaşımlarının geliştirilmesini ve ülkemizde sağlık ekosisteminde dijital dönüşüme katkı sunmayı hedefliyor.


Asst. Prof. Ahmet Acar from the Department of Biological Sciences at METU has received the Incentive Award in 2021 Aziz Sancar Science, Service and Incentive Awards organized by the Health Institutes of Turkey (TÜSEB).


The TÜSEB Incentive Award is given to scientists under the age of 40 who have demonstrated that they have the qualifications to make significant contributions to health science and technologies at an international level in the future.


Dr. Ahmet Acar has been conducting studies to develop original methods for understanding and overcoming drug resistance in cancer and its microenvironment, in addition to his efforts and research to understand the mechanisms that cause drug resistance in cancer with therapeutic practices.


Dr. Acar has been leading an interdisciplinary working group to establish an organoid biobank consisting of cancer patients, which will be the first of its kind in Turkey, where the fields of cancer biology and personalized medicine are still open to development. By using a new generation sequencing method, he aims to characterize organoid samples consisting of treatment-resistant cancer cells and thus pave the way for novel patient-specific treatment approaches.


Moreover, Dr. Acar has also been working on the development of deep learning-based digital pathology approaches with HistoCan, a techno-initiative he founded in METU Teknokent. This way, he aims to contribute to the digital transformation in the health ecosystem in our country.


bu haberi paylaşın:

Top