Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Enformatik Enstitüsü 25. Kuruluş Yılını Çevrim içi Etkinlik ile Kutluyor / A Virtual Event for the 25th Anniversary of METU Graduate School of Informatics


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü, kuruluşunun 25. yılını, 22 Ekim 2021 Cuma günü, saat 15.30’da, YouTube üzerinden yapılacak çevrim içi etkinlikle kutluyor.


1996’da kurulan ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nün, yenilikçi ve disiplinler-arası akademik araştırmayı teşvik eden tematik bir enstitü olduğunu belirten Enstitü Müdürü Prof. Dr. Deniz Zeyrek-Bozşahin; tümü disiplinler-arası 12 yüksek lisans ve beş doktora programı ile bilişim, bilgi teknolojileri ve bu alanlar ile etkileşim halinde olan konularda eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak, lisans sonrası düzeyde yeni nesil araştırmacıları eğiterek bilim insanı yetiştirdiklerini ifade etti. Enformatik Enstitüsü'nde, büyük veri, yapay zekâ, bilişsel modelleme, yazılım yönetimi, tıbbi görüntü analizi, nörobilim, biyoenformatik, insan-makine etkileşimi, siber güvenlik, bilgi güvenliği ve çoklu ortam bilişimi gibi konularda araştırmalar sürdürüldüğünü ve aynı konularda dersler verilerek ülkemizin bu konulardaki gelişimine katkıda bulunulduğunu dile getiren Prof. Zeyrek-Bozşahin; enstitüde yürütülen araştırmaların Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri ile desteklendiğini, endüstri ve kamu ortaklı bu araştırma projeleri ile bilgi teknolojileri alanındaki problemlere yenilikçi çözümler geliştirildiğini vurguladı.


Ülkemize, özellikle bilişim teknolojileri alanında gerek kuramsal gerekse uygulamalı olarak katma değer kazandırılmasında önemli bir rol oynayan Enformatik Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte, bilişim odaklı konularda, MIT ve Stanford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden, konusunda uzman konuşmacılar yer alacak. Enformatik Enstitüsü bünyesinde yürütülen çalışmalara dair bilginin de verileceği etkinlik, pandemi sonrası yükseköğrenimin geleceği; yapay zeka, paylaşımlı çevreler ve dağıtımlı algılamanın etkileşimi nasıl değiştirdiğine dair örnekler; veriler aracılığıyla oyuncuları güçlendirmek; güvenlik ve mahremiyet alanlarında genel eğilimler; algısal ses kodlaması tarihçesi ve geleceği konularını içerecek.


İngilizce yapılacak etkinlik; https://dar.vin/gEo51 adresinden takip edilebilecek.The Graduate School of Informatics at Middle East Technical University celebrates its 25th anniversary with an online event that will be broadcast live on YouTube on October 22, 2021, at 15.30.


Institute Director Prof. Deniz Zeyrek-Bozşahin stated that the Graduate School of Informatics, established in 1996, is a thematic institute that promotes innovative and interdisciplinary academic research. She said that with their 12 master's and five doctorate programs, all of which have interdisciplinary content, they train the scientists of the future and provide the new generation of researchers with a graduate-level education and research environment in the fields of informatics, information technologies, and other areas that interact with these fields. As Bozşahin stated, by conducting research programs and offering courses, they contribute to the development of our country in the fields such as big data, artificial intelligence, cognitive modeling, software management, medical image analysis, neuroscience, bioinformatics, human-machine interaction, cyber security, information security, and multimedia informatics. She also emphasized that the research programs carried out at their Graduate School have been supported by the Presidency of Strategy and Budget, TÜBİTAK, and European Union projects; and that they have been developing innovative solutions to the problems in the field of information technologies with these research projects conducted with industry and public partnerships and cooperations.


Thus, the Graduate School of Informatics has an essential role in bringing added value to our country especially in the field of information technologies both academically and for the market. In the online event to be held, there will be speakers who are experts in the informatics-related fields from the world's leading universities such as MIT and Stanford. The topics that will be covered in the event, which will also provide information regarding the studies being carried out within the Graduate School of Informatics, will be as follows: the future of higher education after the pandemic, examples of how AI, shared environments, and distributed sensing are changing interaction, empowering players through data, general trends in security and privacy, the past and the future of perceptual audio coding.


You can watch the event, which will be held in English, here:https://dar.vin/gEo51bu haberi paylaşın:

Top