Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

CRAFT: Kültürel Miras, İklim Değişikliği ve Afetler Konusunda Birleşik Krallık ile Araştırma Projesi / CRAFT: New International Project on Climate Change, Disasters and Cultural Heritage


Üniversitemizin Türkiye koordinatörlüğünü yaptığı, "Türkiye'de Kültürel Miras için İklim Değişikliği Risk Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi (CRAFT)" projesi, Birleşik Krallık Beşeri Bilimler Araştırma Kurulu (AHRC) fonu ile yürütülüyor.


2020 Aralık ayında başlayan ve bir yıl sürecek olan proje kapsamında, Türkiye’deki yıkıcı doğa-kaynaklı afet türlerinden ani taşkınlar ve heyelanların İstanbul’da seçilen kültürel miras sahaları üzerindeki etkisi, iklim değişikliği senaryoları göz önüne alınarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla duyarlılık ve hasar görebilirlik haritaları üzerinden değerlendiriliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 18 ve geçici listede yer alan 85 alanla geniş bir arkeolojik ve kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan Türkiye’de, özellikle büyük şehirler, son yıllarda değişen iklim koşullarına bağlı yoğun yağışlar nedeniyle sık sık ani taşkınlara maruz kalıyor. Aşırı yağış olasılığının artacağına dair öngörüler nedeniyle ülkedeki kültürel mirasın sel ve heyelan duyarlılık haritalarının çıkarılmasına ve özellikle Türkiye’deki tescilli kültür varlıklarının üçte birine sahip İstanbul'da, kültürel mirasa yönelik risk yönetimine ihtiyaç duyuluyor. CRAFT projesi ile, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve UNESCO tarafından da vurgulanan bu ihtiyaç doğrultusunda, İstanbul Tarihi Yarımada ve UNESCO Dünya Miras alanlarında, başta taşkın ve heyelanlar olmak üzere, iklim değişikliğinin kısa ve uzun vadeli olumsuz etkileri üzerine bir risk değerlendirme çerçevesi geliştirilmesi hedefleniyor.


Geliştirilen çerçeve doğrultusunda İstanbul için afetlere dirençli ve sürdürülebilir bir kültürel mirasa ulaşmayı amaçlayan projenin ekibinde, Türkiye koordinatörü, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nejan Huvaj, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi ve Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban, İnşaat Müh. Bölümü yüksek lisans öğrencisi Olgu Orakcı, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Programı doktora öğrencisi Kadir Anıl Tarancı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü doktora adayı Aynur Uluç ile birlikte, Durham Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı ve uzmanlar yer alıyor.


Tüm proje partnerleri bu bağlantıda görülebilir: https://ce.metu.edu.tr/tr/duyuru/yeni-uluslararasi-proje-iklim-degisikligi-ve-kulturel-miras.
METU is the local coordinator of the project titled "CRAFT: Developing a Novel Climate Change Risk Assessment Framework for Cultural Heritage in Turkey", funded by United Kingdom Arts and Humanities Research Council (AHRC).


The project, which started in December 2020 and is spanning over a period of one year, aims to evaluate the impact of landslides and flash floods on selected cultural heritage sites in Istanbul under future climate scenarios by developing susceptibility/vulnerability maps via Geographic Information Systems. Turkey, with its 18 sites on UNESCO World Heritage List and 85 sites on tentative lists, hosts a vast array of archeological and cultural assets. As also remarked by International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), flash floods and landslides, which are among frequently observed and destructive natural disasters in Turkey, make risk assessment and management of cultural heritage sites, particularly in Istanbul where one-third of registered cultural properties in Turkey located, an urgent necessity. The project, in this context, directly addresses to this urgent need by researching and developing a novel climate change risk assessment framework for immediate and long-term effects of climate change on cultural heritage in Turkey, specifically UNESCO World Heritage sites and the Historical Peninsula of Istanbul. Therefore, the research is set to make contributions to the overall purpose of reaching and maintaining a more resilient and sustainable cultural heritage in Istanbul through developing a framework that can make investments more efficient and compatible with cultural heritage.


The project team includes Turkey local coordinator Assoc. Prof. Dr.Nejan Huvaj from Department of Civil Engineeringas well as Assoc. Prof. Dr. Meltem Şenol Balaban from Department of City and Regional Planning and Disaster Management Implementation and Research Center, graduate student Olgu Orakcı from Department of Civil Engineering, PhD student Kadir Anıl Tarancı from Geodetic and Geographic Information Technologies Program and PhD candidate Aynur Uluç from Department of City and Regional Planning at METU, along with researchers and experts from Durham University, Yıldız Technical University, Turkish Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD), Istanbul Metropolitan Municipality and Boğaziçi University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute.


All partners of the project can be seen at this link: https://ce.metu.edu.tr/en/announcement/new-international-project-climate-change-and-cultural-heritage


bu haberi paylaşın:

Top