Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Takımına Uluslararası İş Etiği Vaka Yarışması’ndan İki Birincilik Ödülü / Two Grand Prize Awards to the METU Team from the International Business Ethics Case Competition


ODTÜ İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Semra F. Aşcıgil’in lisans öğrencilerine yönelik “İş Etiği” dersi öğrencileri Nurpari Damirova ve Rabia Akçay’dan oluşan ekip, katıldıkları Uluslararası İş Etiği Vaka Yarışması’nda (International Business Ethics Case Competition - IBECC ) iki kategoride birincilik elde etti.


Damirova ve Akçay, “Otonom Araç Teknolojisi: Tehdit mi, Fırsat mı?/Self-driving Technology: A Threat or an Opportunity?” konulu sunum ile, geçmiş yıllarda olduğu gibi, etik boyutun ele alındığı “10 dakika” ve “90 saniye” sunum kategorilerinde, ABD, İspanya ve Kanada’dan takımların gruplar halinde yarıştığı yarışmada iki kategoride birincilik aldılar.


Ayrıca takım üyesi Rabia Aksoy, ülke sorunlarına çözüm geliştirecek takımlardan oluşan GençTTGV programına kabul edilerek, bu çerçevede 12 aylık bir programa katılmaya hak kazandı. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın tasarladığı Genç TTGV, teknoloji üreten Türkiye için yenilikçi gençlerden oluşan bir komünite programıdır.The METU team consisted of Nurpari Damirova, and Rabia Akçay won first place in two categories in the International Business Ethics Case Competition. Damirova and Akçay are the “Business Ethics” undergraduate course students of Prof. Semra F. Aşcıgil, the Department of Business Administration faculty member at METU.


Damirova and Akçay, with their presentation entitled “Autonomous Vehicle Technology: Threat or Opportunity?” have been awarded two grand prizes, in the 10-minute “Ethics Only” and 90-second presentation categories, as in previous years. 17 universities from the USA, Spain, and Canada competed in groups ending with METU team ranking first in two categories.


In addition, team member Rabia Aksoy was accepted to the YoungTTGV program, which consists of teams that will develop solutions to the social problems of the country, and qualified to participate in a 12-month program within this framework. Young TTGV, designed by the Technology Development Foundation of Turkey, is a community program consisting of innovative young people for Turkey that produces technology.


bu haberi paylaşın:

Top