Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Patent alanında da birinci/ METU Ranked 1st for commercialization activities


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Patent Effect tarafından hazırlanan 2020 Patent Raporu’na göre hem ticarileştirme sayısında hem de kümülatif veriye göre ticarileştirme ve lisanslanan patent sayısında birinci oldu.


Ülkelerin, firmaların, üniversitelerin ve kurumların inovasyon performansının ölçülmesinde ve izlenmesinde kullanılan önemli parametrelerden biri olan patent verilerinden yararlanılarak hazırlanan “Türkiye’nin Patent Haritası” raporunda; Türkiye’de faaliyet gösteren yerli firmalar, kurumlar, üniversiteler ve kişiler tarafından 31.12.2020 tarihine kadar yapılan patent başvurularının genel analizi yapıldı.


Raporda, Üniversitelerin patent ticarileştirme performansı değerlendirmesine göre; Türkiye’deki üniversiteler/araştırma merkezleri tarafından, 2020 yılı sonuna kadar toplam 121 patent/faydalı model/know-how/tasarım ticarileşmesi (ticarileştirme sözleşmesi sayısı) gerçekleştirildi. 2020 yılında 46 ticarileşme sözleşmesi imzalanırken, bu sözleşmeler kapsamında 49 adet patent/faydalı model ticarileştirildi.


2020 yılı sonu itibariyle toplam (kümülatif) ticarileştirme sözleşmesi bakımından, ticarileştirme şampiyonu üniversiteler ve araştırma merkezleri sıralamasında ODTÜ, 24 ticarileştirme ve 27 lisanslanan/devredilen patent ile zirvede yer aldı. Sadece 2020 yılında gerçekleştirilen ticarileştirme sayısı bakımından ise yine ODTÜ, sekiz sözleşme ile birinci sırada yer aldı.


Üniversitemizde, öğretim elemanları tarafından geliştirilen buluşların ticarileştirilmesi süreçleri; ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO) tarafından yürütülüyor. ODTÜ TTO patent portföyünde biyomedikalden savunmaya, nano-teknolojiden bilişime kadar çok çeşitli alanlara ait 160 buluş bulunuyor. Bu buluşlar için EPO, ABD, Japonya ve EAPO başvuruları ağırlıklı olmak üzere 400’den fazla patent başvurusu yapıldı. ODTÜ TTO; patent portföyündeki buluşların ticari potansiyelinin araştırılması, rakip teknolojilere göre avantajlarının belirlenmesi, teknolojik olgunluk seviyelerinin (TRL) farklı iş birliği stratejileri ile arttırılması, buluşların devir veya lisans yolu ile ticarileştirilmesi, üniversitede akademik girişimcilik nosyonunun artırılması, fikri haklar temelli akademik spin off kurularak buluşların geliştirilmesi faaliyetleri ile ticarileştirme süreçlerini yürütüyor. Faaliyetler kapsamında yılda 150’den fazla firma ile görüşülerek buluşların doğru firmalarla eşleştirilmesine özen gösteriliyor. Bu şekilde üniversitemizde geliştirilen bilgi birikimi teknoloji transferi yoluyla sanayiye aktarılarak topluma faydaya dönüşürken üniversitemiz araştırma alt yapıları da sürdürülebilirlik yolunda fikri mülkiyet haklarından gelir elde edebiliyor.


“Türkiye’nin Patent Haritası” raporunda; en az bir patent/faydalı model başvurusu ve tescili olan, 2010 ve sonrasında kurulmuş startup firmalara (Patentpreneurs) ev sahipliği yapan teknoparkların analizine göre ise; ODTÜ Teknokent, 49 Patentpreneur sayısı ile ikinci oldu.
Middle East Technical University (METU) ranked 1st in 2020 Patent Report, published by Patent Effect, according to both numbers of commercialization and numbers of commercialization by cumulative data and licensed patents.


In "Turkey's Patent Map" report, based on the patent data used for measuring and tracking innovation performances of countries, firms, universities and institutions, an overall analysis of patent applications submitted until 31.12.2020 by firms, institutions, universities and individuals is conducted.


According to the report's evaluation of patent commercialization performances, universities/research centers in Turkey realized 121 patent/utility model/know-how/design commercialization (in terms of the numbers of commercialization contracts) in total in 2020.


As of the end of 2020, METU with its 24 commercialized and 27 licensed/transferred patents listed at the top in the rankings of commercialization-leader universities and research centers. METU also ranked 1st in terms of the numbers of realized commercialization in 2020 with 8 contracts.


At METU, the procedures of commercialization of innovations developed by faculty members are carried out by Technology Transfer Office (METU TTO). Currently, there are more than 160 innovations in METU TTO's patent portfolio, developed in various areas ranging from biomedical engineering to defense industry and from nanotechnology to informatics. More than 400 patent applications (most of them being EPO, US, Japan and EAPO applications) are made for these innovations. METU TTO carries out commercialization processes and all activities in regard to researching commercial potentials of the innovations in the patent portfolio, assessing their advantages in comparison to other competitors, commercialization of innovations through license or transfer, furthering the notion of academic entrepreneurship at the university, and developing innovations by creating academic spin-offs based on intellectual property rights.


In the report "Turkey's Patent Map", ODTU Teknokent ranked 2nd with 49 Patentpreneurs in the evaluation of technoparks hosting start-up firms (Patentpreneurs) that are established in 2010 or later and have at least one patent/utility model application and registration.


bu haberi paylaşın:

Top