Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Biyojeokimya çalışmaları ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yürütülen çokdisiplinli makale Nature Geoscience dergisinde yayımlandı / Multidisciplinary breakthrough paper, for which the biogeochemical results were generated at the METU Institute of Marine Sciences, published in Nature Geoscience


ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yücel'in yazarları arasında bulunduğu "Effect of Tectonic Processes on Biosphere–Geosphere Feedbacks across a Convergent Margin" başlıklı makale yüksek etki faktörlü ve alanında en önde gelen dergilerden olan "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı. Çalışmanın tüm hidrotermal su jeokimyasal analizleri ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi (DEKOSIM) laboratuvarlarında gerçekleştirilip, veri yorumlama ve entegrasyonu ODTÜ DBE tarafından yapıldı.


Makale, kıta çarpışmaları ve volkanik patlamalar gibi yer hareketleri sırasında ortaya çıkan kimyasalların geniş bir mikrobiyal ekosistemi beslediğini ortaya koyuyor. Makalenin ortaya koyduğu araştırma sonuçlarına göre, kemolitoototroflar (kimyasal bileşikleri enerji, inorganik maddeleri elektron kaynağı olarak kullanan organizmalar), kendilerine özgü beslenme düzenleri sayesinde, yüksek miktarda karbon biriktirmeleri sonucu güneş ışığına gerek duymadan enerji üretebiliyorlar. Çalışma, bu bağlamda, derin tektonik plaka hareketleri sırasında daha önce varlığı bilinmeyen biyolojik etkileşimlerin ortaya çıkarılması için önemli bir adım oluşturuyor.


Makaleye https://www.nature.com/articles/s41561-021-00725-0 bağlantısından erişilebilir.
A breakthrough article entitled "Effect of Tectonic Processes on Biosphere–Geosphere Feedbacks across a Convergent Margin", co-authored by Associate Professor Mustafa Yücel from METU Institute of Marine Sciences, has been published in Nature Geoscience, a leading journal in Earth sciences with high impact factor. All geochemical analyses of hydrothermal fluids for the research were conducted at METU Institute of Marine Sciences, Marine Ecosystem and Climate Center (DEKOSIM) laboratories, and data interpretation and integration were done by METU Institute of Marine Sciences.


The study unveils a large microbial ecosystem living deep within Earth that is fueled by chemicals produced during tectonic cataclysms such as ocean crust-continental collisions and volcanic eruptions. The research findings demonstrate that chemolithoautotrophs (organisms that use chemical redox reactions as energy and inorganic substances as a source of electrons) sequester so much carbon because of their unique diet, which allows them to make energy without sunlight. This new study, therefore, paves the way for discovering previously unknown types of biological interactions occurring with deep plate tectonic processes under ocean-continent boundaries.


The article can be accessed online at https://www.nature.com/articles/s41561-021-00725-0.bu haberi paylaşın:

Top