Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ’den İzmir’in En Yüksek Binasının 30 Ekim 2020 Mw 6,6 İzmir Depremi Tepki Kayıtları / October 30, 2020 Mw 6.6 Izmir Earthquake Response Records of the Tallest Building in Izmir by METU


Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Cem Çelik’in yürütücüsü olduğu “Yüksek Binalarda Kurulacak Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Standardının Belirlenmesi ve Örnek Uygulaması” başlıklı proje, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) bünyesinde Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında destekleniyor.


Proje kapsamında, İzmir’in en yüksek binası olan, 216 m yüksekliğindeki 48 katlı Mistral İzmir Ofis Kulesi’nin, merkez üssü binaya 71 km olan ve 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen Mw 6,6 İzmir depremine tepkileri kaydedildi. Bu kayıtlar, Türkiye’de yüksek bir binanın bu yakınlıkta ve büyüklükte bir depremden alınan ilk deprem kayıtları olması açısından önem taşıyor.


ODTÜ, 27 Ocak 2019 tarihinden bu yana, proje dahilinde kurulan, binanın çeşitli katlarına yerleştirilen ivmeölçerler ve dijital kayıt cihazlarından oluşan, 27 kanallı yapı sağlığı izleme sistemiyle bina titreşimlerini ve bina yakınında yer alan yedi AFAD kuvvetli yer hareketi istasyonuyla serbest alan titreşimlerini gerçek zamanlı olarak (7/24) izliyor.


2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile, Deprem Tasarım Sınıfı 1 ve 2 olan 105 m’den yüksek binalarda yapı tepkilerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi zorunlu hale getirildi. Yapı sağlığı izleme sistemleri, deprem sonrasında bina güvenliğinin kısa sürede tespit edilmesini ve ekonomik kayıpların azaltılmasını sağlıyor. Bu sistemlerin kurulumunu ve işletmesini düzenleyen AFAD Yönergesi’nin hazırlanmasını sağlayan, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nde yürütülen iki araştırma projesi kapsamında sırasıyla İzmir ve İstanbul’da iki yüksek binaya örnek uygulama olarak yapı sağlığı izleme sistemleri kuruldu.


The project led by METU Civil Engineering Department faculty member Assoc. Prof. Ozan Cem Çelik, entitled “Guidelines for Structural Health Monitoring Systems on Tall Buildings and a Case Study” is funded by the Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) under its National Earthquake Research Program.


Within the scope of the project, the response of the 216 m tall 48-story Mistral Izmir Office Tower, which is the tallest building in Izmir, during the Mw 6.6 Izmir earthquake, with epicenter 71 km away from the building, that took place on October 30, 2020 was recorded. These records are important in terms of being the first response records of a tall building in Turkey during an earthquake of this proximity and magnitude.


METU has been monitoring the building and free-field vibrations in real time since January 27, 2019, with the 27-channel structural health monitoring system, which consists of accelerometers and digital recorders placed at various floors, and seven AFAD strong motion stations in the vicinity of the building.


2019 Turkish Building Earthquake Code requires real-time monitoring of the structural response of buildings of Earthquake Design Class 1 and 2 that are taller than 105 m. Structural health monitoring systems on these tall buildings will help quickly assess their safety and minimize downtime following earthquake events. AFAD guidelines regulating the installation and management of these systems was developed by two concurrent research projects that were undertaken by METU and Bogazici University. Within the scope of these projects, two tall buildings in Izmir and Istanbul, respectively, were instrumented as case studies per the new Code.


bu haberi paylaşın:

Top