Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Beden Eğitimi ve Spor Bölümümüz "Daha Sağlıklı ve Daha Güvenli Toplum İçin Bir Arada Durmak" Erasmus+ Projesinde / METU Department of Physical Education and Sports participated in the Erasmus+ Project “Standing Together for Healthier and Safer Community”


Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Avrupa Komisyonu'nun ERASMUS+ programı aracılığıyla desteklenen “Daha Sağlıklı ve Daha Güvenli Toplum İçin Bir Arada Durmak” projesi konsorsiyumunda yer aldı. Projede, bölüm temsilcisi olarak Prof. Dr. Levent İnce bulunuyor.


Spor alanında, 2021 yılı Ocak ayından itibaren Avrupa Birliği'nin desteğiyle uygulanan proje; Proje Konsorsiyumu'nun 5-6 Şubat 2021'de Belgrad'da düzenlenen açılış toplantısı ile başladı.


Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Slovenya’dan gençlik merkezleri, futbol kulüpleri ve üniversite temsilcilerinin proje konsorsiyumunda yer aldığı proje; Sırbistan ‘Belgrad Gençlik Geliştirme Merkezi' tarafından koordine ediliyor.


Proje genel olarak; futbol antrenörlerinin antrenör rol, sorumluluk ve uygulamalarından yola çıkarak, çocuk ve genç futbolcuların bütüncül gelişimini desteklemelerine katkı sunacak antrenör eğitim programları geliştirmeyi amaçlıyor.


METU Department of Physical Education and Sports took part in the consortium of the "Standing Together for a Healthier and Safer Society" project, supported by the ERASMUS+ program of the European Commission. Prof. Levent İnce is the department representative of the project.


The project, implemented with the support of the European Union since January 2021 in the field of sports, has been started with the kick-off meeting of the Project Consortium, held in Belgrade on February 5-6, 2021.


The project, in which youth organizations, football clubs, and university representatives from Turkey, Bosnia and Herzegovina, Croatia, North Macedonia, Serbia, and Slovenia are within the project consortium, is coordinated by the 'Development Center for Youth' from Belgrade (Serbia).


The main aim of the project is to develop coach education programs that will contribute to the holistic development of children and young footballers, based on the coaching role, responsibility, and practices of football coaches.


bu haberi paylaşın:

Top