Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Programı Kapsamında ODTÜ'ye Dört Proje Desteği / METU Granted Four Projects by TÜBİTAK Patent Support Programme


TÜBİTAK Yenilik Destek Programı “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı”nın 2020 yılı birinci dönemine ait başvuru sonuçları açıklandı. Desteklenmeye hak kazanan 14 buluştan dördü ODTÜ öğretim üyelerinin geliştirdikleri ve alanında öncü firmalara lisanslanmış çalışmalarından oluştu.


İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Binici, Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Bilge Demirköz, BIOMATEN’den Prof. Dr. Vasıf Hasırcı ve Makina Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erhan İlhan Konukseven’in destek kazandığı çağrıda ODTÜ’nün başarı oranı yüzde 80 oldu.


Buluşları Desteklenmeye Hak Kazanan ODTÜ Öğretim Üyeleri ve Projeleri


Akademisyen

Bölüm

Proje

Müşteri Kuruluş

Prof. Dr. Barış Binici

İnşaat Mühendisliği

Aktif Takip Sistemli Konsantre Güneş Paneline Entegre Beton Pil Teknolojisi Geliştirilmesi

CY Enerji Limited Şirketi

Prof. Dr. Bilge Demirköz

Fizik

Farklı Enerji Aralıklarında Nötron Akısını Ölçebilecek, Katı-Sıvı Moderatörlü Nötron Dedektörü Geliştirilmesi

TTSO Nükleer Anonim Şirketi

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı

BIOMATEN

Biyobozunur Kafa, Yüz ve Çene Protezleri

BTECH Savunma Havacılık Medikal ve İleri Teknolojiler San. Tic. Anonim Şirketi

Prof. Dr. Erhan İlhan Konukseven

Makina Mühendisliği

Fiber Bragg Izgaralı Çok Çekirdekli Optik Fiberle Esnek Tıbbi Cihazlar için Şekil Algılama

Mediderman Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Limited ŞirketiÇağrı ve desteklenen projeler hakkında detaylara https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/patent-lisans-2020-1-cagrisi-sonuclari-aciklandi adresinden ulaşılabilir.


Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Hakkında


TÜBİTAK, Üniversitelerde, Araştırma Kurumlarında ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB’ler) geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak amacıyla “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı” başlıklı yeni bir çağrı ilan etti. Yılda iki kere açılacak olan çağrı kapsamında bir “Müşteri Kuruluş” ile en az bir “Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun” ortak başvuruları kabul ediliyor.


Çağrıda Müşteri Kuruluş’un, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş’un hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş’tan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler destekleniyor. Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş’un geliştirdiği teknolojilerin katma değeri yüksek ürün, hizmet ve süreçlere dönüştürülmek üzere sanayiye aktarılması ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş’un bilgi birikiminden yararlanması amaçlanıyor.
The results of the first period of the "Patent-Based Technology Transfer Support Call" opened by TÜBİTAK have been announced. Four inventions developed by METU faculty members and licensed to leading companies in their field have been awarded.


Prof. Dr. Barış Binici from Department of Civil Engineering, Prof. Dr. Bilge Demirköz from Department of Physics, Prof. Dr. Vasıf Hasırcı from BIOMATEN and Prof. Dr. Erhan İlhan Konukseven from the Department of Mechanical Engineering were entitled for support. In this call, METU's success rate was 80 percent.


METU Faculty Members and Projects Entitled for Support for Their Inventions


Faculty Member

Department

Project

Customer Organization

Prof. Dr. Barış Binici

Civil Engineering

Development of Concrete Battery Technology Integrated to Concentrated Solar Panel with Active Tracking System

CY Enerji Limited Şirketi

Prof. Dr. Bilge Demirköz

Physics

Development of a Solid-Liquid Moderated Neutron Detector that Can Measure Neutron Flux in Different Energy Ranges

TTSO Nükleer Anonim Şirketi

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı

BIOMATEN

Biodegradable Head, Face and Jaw Prostheses

BTECH Savunma Havacılık Medikal ve İleri Teknolojiler San. Tic. Anonim Şirketi

Prof. Dr. Erhan İlhan Konukseven

Mechanical Engineering

Shape Detection for Flexible Medical Devices with Fiber Bragg Grating Multicore Optical Fiber

Mediderman Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Limited ŞirketiDetails about the call and the supported projects can be found at https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/patent-lisans-2020-1-cagrisi-sonuclari-aciklandi [in Turkish].


About the Patent-Based Technology Transfer Support Call


TÜBİTAK announced a new call titled "Patent-Based Technology Transfer Support Call" in order to transfer the patented technologies developed in Universities, Research Institutions and Technology Development Zones (TDZs) to the industry. Within the scope of the call, which will be opened twice a year, joint applications of a "Customer Organization" and at least one "Technology Provider" are accepted.


In the call, the expenditure and expenses of the Customer Organization regarding the acquisition of technologies that meet the conditions specified in the call announcement and protected by the patent(s) owned by the Technology Provider through licensing or transfer methods, and the service procurement from the Technology Provider to apply these technologies are financed. Through this call, it is aimed to transfer the technologies developed by the Technology Provider to the industry to be transformed into products, services and processes with high added value, and to make use of the know-how of the Technology Provider for companies operating in high technology fields.

bu haberi paylaşın:

Top