Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ/BİLTİR-UTEST'in “Kullanıcı Deneyimi Araştırması" ile ilgili projesine TÜBİTAK 1001 - COVID-19 ve Toplum Çağrısı desteği / TÜBİTAK 1001 - COVID-19 and Society Call fund to the “User Experience Research” project of METU/BILTIR-UTEST


ODTÜ/BİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi, COVID-19 salgının getirdiği uzaktan çalışma koşullarının Türkiye’de yeni yerleşmeye başlayan bir alan olan Kullanıcı Deneyimi (User Experience-UX) pratiğine etkilerini inceleyen bir çalışma yürütüyor.


TÜBİTAK 1001 - COVID-19 ve Toplum çağrısı kapsamında desteklenen ‘Kullanıcı Deneyimi Araştırması Sürecini Uzaktan Gerçekleştirmeyi Destekleyici Bir Rehber Geliştirilmesi' başlıklı projede salgın koşullarında uzaktan UX araştırması yürüten firmalar ile görüşmeler gerçekleştirildi ve küresel pazarda konuya ilişkin yorumlar ve yönlendirmeler incelendi. Bu doğrultuda UX alanında çalışan tasarımcı ve araştırmacıların uzaktan çalışma koşullarında danışabileceği bir rehber geliştirilmesi amaçlanıyor.


Projede ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Töre Yargın’ın yanı sıra, TEDÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Sedef Süner-Pla-Cerda, ODTÜ doktora öğrencisi Semih Danış ve yüksek lisans öğrencisi Hilal Şahin görev alıyor.


METU/BILTIR-UTEST Product Usability Unit is investigating the effects of remote work conditions caused by COVID-19 pandemic on User Experience (UX) practice, which is an emerging field in Turkey.


The project titled as ‘Developing a Guide for Supporting Remote User Experience Research’ is funded within the scope of TÜBİTAK 1001 - COVID-19 and Society Call. In this project, firms conducting UX research during the pandemic were interviewed, and comments and suggestions made in the global market were reviewed. Based on these, the project aims to develop a guide for remote UX research to be consulted by designers and researchers practicing in this area.


The project team involves Assist. Prof. Gülşen Töre Yargın from METU Industrial Design Department, Assist. Prof. Sedef Süner-Pla-Cerda from TEDÜ Industrial Design Department, PhD student Semih Danış and MSc student Hilal Şahin from METU.


bu haberi paylaşın:

Top