Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden mavi büyüme alanında iki yeni AB Ufuk 2020 projesi / Two new EC Horizon 2020 projects in the field of blue growth from METU Institute of Marine Sciences


Üniversitemiz Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Yücel liderliğinde "H2020-BG-2018-2020" çağrısına koordinatör olarak sunulan "BRIDGE-BS: Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems" başlıklı proje önerisi desteklenmeye hak kazandı.


En yüksek puan ile desteklenmeye hak kazanan, 9 milyon Avro bütçeli bu çok uluslu projenin konsorsiyumunda; 7 Karadeniz kıyı ülkesinden, 8 Avrupa Birliği üye ülkesinden ve uluslararası kuruluşlardan toplam 33 kuruluş yer alacak. Ayrıca, BRIDGE-BS; bugüne kadar en fazla Türk ortağın yer aldığı AB Ufuk 2020 projesi olma özelliğini taşıyor.


Bunun yanı sıra; Ufuk 2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı'nda bir Türk kuruluşunun koordine ettiği ikinci çok ortaklı projedir. Bu alanda bir Türk kuruluşunun koordine ettiği ilk çok ortaklı proje de yine Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Yücel tarafından yürütülen Black Sea CONNECT projesidir.


Aynı çağrı altında, Deniz Bilimleri Enstitüsü ekibinin ana ortaklardan biri olarak yer aldığı"DOORS: Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea" başlıklı proje önerisi de ikinci en yüksek puanı alarak desteklenmeye hak kazandı. Deniz Bilimleri Enstitüsü adına Doç. Dr. Bettina Fach Salihoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan'ın baş araştırmacılar olarak yer aldığı bu konsorsiyumda, 7 Karadeniz kıyı ülkesinden, 9 Avrupa Birliği üye ülkesinden ve uluslararası kuruluşlardan toplam 37 kuruluş yer alacak. 


BG-11-2020 konu başlığı altında iki büyük başarıya imza atan Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün bu iki projesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi'nin ana uygulayıcısı olacak. BRIDGE-BS projesi Karadeniz ekosistem direncine, servislerine ve mavi ekonominin gelişmesine odaklanırken, bunu tamamlayıcı nitelikteki DOORS projesi ise ortak gözlem sistemleri geliştirmeye, kara-deniz etkileşimlerine ve derin Karadeniz'e odaklanacak.


The proposal "BRIDGE-BS: Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems" submitted as coordinator to the "H2020-BG-2018-2020" call under the lead of Prof. Dr. Barış Salihoğlu and Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yücel from the Institute of Marine Sciences of our University has been accepted for funding.


The project, which was ranked first, has a budget of 9 Million Euros and a consortium of 33 partner organizations from 7 Black Sea coastal countries, 8 European Union member states and international entities. BRIDGE-BS is also the EU H2020 project with the highest number of Turkish partners to date.


Moreover, BRIDGE-BS is the second multi-partner project coordinated by a Turkish organization in the field of Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy. The first multi-partner project coordinated by a Turkish organization in this field is the Black Sea CONNECT project, also coordinated by Prof. Barış Salihoğlu and Assoc. Prof. Mustafa Yücel from the Institute of Marine Sciences.


Under the same call, the project proposal titled "DOORS: Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea", within which the Institute of Marine Sciences is one of the major partners, has also been accepted for funding by being ranked second. The DOORS consortium will include 37 partner organizations from 16 countries and Assoc. Prof. Bettina Fach Salihoğlu and Assist. Prof. Devrim Tezcan are the principal investigators on behalf of the Institute of Marine Sciences.


These two projects, of which the Institute of Marine Sciences has achieved two great successes under the BG-11-2020 call, will be the two main implementing actions supporting the Black Sea Strategic Research and Innovation Agenda. While the BRIDGE-BS project focuses on ecosystem resilience, services, and development of the blue economy; the complementary DOORS project will focus on developing integrated observing systems, land-sea interactions, and the deep sea.


bu haberi paylaşın:

Top