Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Doç. Dr. Halil M. Öztop ve çalışma ekibi FunTomP projesi ile bitkisel proteinlerle zenginleştirilmiş domates ürünleri elde edecek / Assoc. Prof. Halil M. Öztop and his team produce tomato products enriched with vegetable proteins in the FunTomP project


Orta Doğu Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde, Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mecit H. Öztop tarafından yürütülecek FunTomP (Functionalised Tomato Products) projesi; Ufuk2020 Programı kapsamında, Akdeniz’de tarım, gıda, tarım-gıda zinciri, su temalarında projeler destekleyen PRIMA Programı’nın 2020 Bölüm 1 (Section 1) Tarım Gıda Zinciri çağrısı başlığı altında desteklenecek.


Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Mısır, İspanya, Portekiz, Tunus’tan 16 partnerin yer alacağı, yaklaşık 2 milyon € bütçeli projede, Türkiye’den Ege Üniversitesi, TARLA (Ankara Üniversitesi), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik ortak; Assan Gıda ve SELUZ Esans ve Aroma da sanayi ortakları olarak yer alacak. ODTÜ ekibinde ise Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hami Alpas, Prof. Dr. Behiç Mert, Prof. Dr. S. Gülüm Şümnü ve Kimya Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Süreyya Özcan Kabasakal görev yapacak.


FunTomP (Functionalised Tomato Products) projesi kapsamında; Akdeniz diyetinin vazgeçilmez gıdaları olan domates ve zeytin birleştirilerek farklı formlarda ürünlerin elde edilmesi hedefleniyor. Domates suyu, sosu, tozu, pestili ve atıştırmalık ürünler elde edilecek projede; ürünler, bir atık olan şeker pancarı yaprağından elde edilecek proteinlerle zenginleştirilecek. Süreçte elde edilen tüm atıklardan maksimum geri kazanım sağlanması amacıyla biyoaktif bileşenlerin de üretilmesi amaçlanıyor. Ürünlerin üretim sürecinde yenilikçi teknolojiler kullanılacak ve elde edilen proteinler için de ileri karakterizasyon çalışmaları yapılacak.


METU will coordinate the FunTomP (Functionalized Tomato Products) project, submitted under Section 1 Agrofood Value Chain of the PRIMA Program, which supports projects on agriculture, food, agro-food chain, and water themes in the Mediterranean Area within the scope of Horizon 2020. The project was funded with a total budget of ~ 2 million Euros.


In a consortium of 16 partners from 9 different Mediterranean countries (Turkey, Croatia, Greece, Italy, Lebanon, Egypt, Spain, Portugal, Tunisia), two indispensable foods of the Mediterranean diet, tomato and olives will be combined to produce tomato juice, sauce, powder, leather, and snack products. The products will be functionalized with proteins extracted from sugar beet leaves, a waste of the beet sugar industry. Bioactive components will also be produced in order to ensure maximum recovery from the waste generated in the process. Innovative technologies will be used in the production of these products, and advanced characterization studies will be performed for the proteins obtained.


Assoc. Prof. Mecit H. Öztop from the Department of Food Engineering will be the Principal Investigator of the project. Prof. Hami Alpas, Prof. Behiç Mert, Prof. S. Gülüm Şümnü from the Department of Food Engineering, and Assist. Prof. Süreyya Özcan Kabasakal from the Department of Chemistry will also work as researchers in the METU team. As the other Turkish Partners, Ege University, TARLA (Ankara University), Van Yüzüncü Yıl University will be the academic partners, and ASSAN Foods and SELUZ Flavor and Fragrance will be the industry partners.


bu haberi paylaşın:

Top