Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

2. Uluslararası Fotovoltaik Bilim ve Teknolojileri Konferansı (PvCon2020), 30 Kasım-2 Aralık 2020 tarihlerinde, çevrim içi düzenleniyor / 2nd International Conference on Photovoltaic Science and Technologies held online between November 30 to December 2, 2020


Üniversitemiz Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Fotovoltaik Bilim ve Teknolojileri Konferansı, 30 Kasım-2 Aralık 2020 tarihleri arasında, koronavirüs önlemleri kapsamında çevrim içi olarak düzenleniyor.


Günümüz dünyasında yenilenebilir enerjilerin, küresel çapta gelişen ekonomi ve teknolojinin artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için neredeyse tüm enerji politikası dönüşümlerinin merkezinde yer almasından ve güneş enerjisinin, güneş fotovoltaik santralleri arasında en büyük büyüme oranına sahip olarak yer almasından hareketle; konuyla ilgili Ar-Ge ve altyapının iyileştirilmesi için adımlar atılması ihtiyacının artması nedeniyle, konferans serisinin ilki 2018 yılında düzenlendi.


Bu konferansı sürekli hale getirme istek ve ümidiyle düzenlenen PvCon2020; temel olarak, güneş fotovoltaikleri (PV) üzerine köklü bir bilimsel ve teknik forum sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda; ABD, Almanya, İspanya, Rusya, Katar gibi ülkelerden uluslararası ve ulusal davetli konuşmacılar, araştırmacılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi devlet kurumlarından ve özel sektörden temsilciler; güneş enerjisi ve güneş PV ile ilgili Ar-Ge ve altyapının ilerlemesine katkıda bulunacak son bilimsel ve teknolojik araştırmaları ve gelişmeleri paylaşacak ve bu arada verimli bir ulusal ve uluslararası işbirliği platformu oluşturacaklar.


Sözlü sunumlar ile poster sunumlarının yanı sıra çalıştayların da düzenleneceği çevrim içi konferansta; hem ilgili modelleme hem de laboratuvar / saha deneysel araştırmaları üzerine, bilime / uygulamalı bilime güçlü, orijinal katkıları olan belirli sayıda makale, uluslararası Renewable Energy Dergisi özel sayısında yayımlanacak.


Konferans ile ilgili detaylı bilgi ve programa, http://pvcon.org/ adresinden ulaşılabilir.


Organized by The Center for Solar Energy Research and Applications (GÜNAM) of our University, the2nd International Conference on Photovoltaic Science and Technologies is held online between November 30 and December 2, 2020, within the scope of coronavirus restrictions.


Starting from the fact that in today’s World the renewables are at the hub of almost all energy policy transitions to meet the increased needs of energy within the global developing economy and technology and solar energy takes its part with the largest growth rate of solar photovoltaic power plants, due to the need for R/D on the subject is increasing and the steps are taken to improve the infrastructure, the first of the Photovoltaic Conference (PVCon) series was organized in July 2018.


PVCon2020, organized with the hope and the willingness of this conference's continuity, mainly aims to present a well-established scientific and technical forum on solar photovoltaics (PV). Within this scope, national invited speakers as well as international ones from the USA, Germany, Russia, Qatar, researchers, representatives of governmental bodies and private sector representatives will share the recent researches and developments of the science and technology about solar energy and solar PV, contributing to the development of the related R/D and infrastructure, and in the meantime establishing a fruitful platform of national and international collaborations.


During the online conference, workshops will be held as well as oral presentations and poster presentations. A selected number of articles with strong original contributions to science / applied science on both relevant modeling and laboratory / field experimental research will be published in Renewable Energy Journal special issue.


Fort he detailed information and conference program, http://pvcon.org/ can be visited.


bu haberi paylaşın:

Top