Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Doç. Dr. Ulaş Yaman ve Prof. Dr. Melik Dölen’in çalışması Q1 listesinde (Scimago) yer alan dergi tarafından en iyi tasarım ve uygulama makalesi seçildi / Study of Assoc. Prof. Ulaş Yaman and Prof. Melik Dölen selected as the best design and manufacturing application paper by Q1 journal (Scimago)


ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ulaş Yaman ile Prof. Dr. Melik Dölen’in “Eklemeli İmalat Teknolojileri İçin Girintili Desenlerin Oluşturulması” başlıklı çalışması IISE Transactions dergisi tarafından en iyi tasarım ve uygulama makalesi olarak seçilmiştir. Bu dergi, merkezi ABD’de bulunan Sistem ve Endüstri Mühendisleri Enstitüsünün (IISE) ana yayınlarından birisidir ve dergide yayınlanan en iyi çalışmalar 1993 yılından beri ödüllendirilmektedir.


Bu çalışmada, farklı eklemeli imalat teknolojilerinde kullanılabilecek desenlerin oluşturulabilmesi için bir yaklaşım önerilmiştir. Bu yeni tasarım ve üretim zincirinde temel olarak üretilecek parçaların dilimlerini temsil eden ikili imge setleri üzerinde morfolojik işlemler uygulanarak desenler oluşturulmaktadır. Önerilen yaklaşımla, desenli parçaların geleneksel eklemeli imalat tasarım ve üretim zinciri ile imal edilmeleri sırasında karşılaşılan sorunlar giderilmiştir.


Ödül alanların listesi https://www.iise.org/awards.aspx?id=10802 adresinde görülebilir.


Study of Assoc. Prof. Ulaş Yaman and Prof. Melik Dölen from METU Department of Mechanical Engineering entitled as “Generation of Patterned Indentations for Additive Manufacturing Technologies” has been selected as the Best Design and Manufacturing Application paper by the journal of IISE Transactions. This journal is one of the main publications of Institute of Industrial & Systems Engineers and high-quality papers have been awarded since 1993.


In this study, Yaman and Dölen proposed an approach to generate patterned indentations for various additive manufacturing methodologies. In the proposed design and fabrication pipeline, they did employ morphological operations on a sequence of binary images representing the cross-sections of the artifacts to be fabricated. With such an approach, they eliminated the disadvantages of the conventional design and fabrication pipeline in additive manufacturing while 3D printing patterned artifacts.


The list of award winners can be seen on https://www.iise.org/awards.aspx?id=10802.


bu haberi paylaşın:

Top