Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ ekibinin çalışması yüksek etki faktörlü Global Change Biology'de yayımlandı / Study of METU team published on high impact factor journal


Üniversitemiz Biyolojik Bilimler Bölümü ve Ekosistem Araştırma Merkezi öğretim üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, Limnoloji Laboratuvarı’ndan Zeynep Ersoy, Tuba Bucak ve Eti Levi’ninyanı sıra TÜBİTAK 2232 programı kapsamında ODTÜ’de Prof. Dr. Beklioğlu ile araştırmalar yürüten Prof. Dr. Erik Jeppesen’in yazarları arasında yer aldığı “Impact of nutrients and water level changes on submerged macrophytes along a temperature gradient: A pan-European mesocosm experiment” (Besin tuzu ve su seviyesi değişiminin suiçi bitkileri üzerindeki etkisinin enlemsel ölçekte incelenmesi: Pan-Avrupa mezokozm deneyi) makalesi “Global Change Biology” dergisinde yayımlandı. “Global Change Biology”; biyolojik sistemler ve dünyanın önemli bir bölümünü etkileyen çevresel değişimin tüm yönlerini ele alan, etki faktörü yüksek, aylık bir dergidir.


Dünyadaki göllerin büyük bir bölümünü sığ göller oluşturmaktadır. Suiçi bitkileri, sığ göl ekosistemlerinin işleyişinde anahtar rol oynarlar. Dünyada devam etmekte olan iklim ve arazi kullanımı değişikliği; sıcaklık, besin tuzu akışı ve su seviyelerini değiştirerek suiçi bitkilerinin büyümesini ve sığ göl ekosistemlerindeki işleyişini etkilemektedir.İklim değişikliğinin suiçi bitkileri üzerindeki etkisini araştırmak için;AB 7. Çerçeve Programı dahilindeki REFRESH (Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European freshwater ecosystems) projesi kapsamında, 6 ülkede (İsveç, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Türkiye ve Yunanistan), iki ayrı su seviyesi (Sığ: 1m, Derin: 2m) ve iki ayrı besin tuzu yoğunluğunda (düşük ve yüksek besin tuzu), aynı zaman diliminde ve aynı protokolü kullanarak kontrollü mezokozm deneyleri yapıldı.


Sonuçlar, makrofitler üzerindeki pozitif sıcaklık etkisinin büyük ölçüde besin tuzu durumuna ve su seviyesine bağlı olduğunu gösterdi. Yüksek sıcaklık ve ötrofik (yüksek besin tuzu) koşullar altında, buharlaşmaya bağlı su seviyesi değişiminin su altındaki ışık miktarını artırarak suiçi bitkilerinin büyümesini olumlu etkilediği görüldü. Bu nedenle, su seviyesi düşüşü, sualtı ışık yoğunluğunu artırarak ötrofikasyonun olumsuz etkilerini telafi edebilir. Fakat, aşırı su seviyesi düşüşünün ise suiçi bitkisi biyokütlesi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği, dolayısıyla bitkilerin sığ göllerdeki işlevsel rolünü azaltacağı tahmin edilmektedir.


Açık erişim politikasıyla yayınlanan makaleye ulaşmak için https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15338 linki ziyaret edilebilir.


The scientific article entitled “Impact of nutrients and water level changes on submerged macrophytes along a temperature gradient: A pan-European mesocosm experiment,” co-authored by Prof. Meryem Beklioğlu from METU Department of Biological Sciences and Ecosystem Research Center, and Zeynep Ersoy, Tuba Bucak and Eti Levi from the Limnology Laboratory together with Prof. Erik Jeppesen who is carrying out research at METU with Prof. Beklioğlu within TÜBİTAK 2232 program, is published in “Global Change Biology”. “Global Change Biology” is a monthly journal with a high impact factor, which promotes a new understanding of the interface between biological systems and all aspects of environmental change that affects a substantial part of the globe.


Shallow lakes constitute the largest proportion of the world’s lakes. Aquatic plants (macrophytes) play a key role in the functioning and structuring of these ecosystems. Ongoing climate and land-use change are altering simultaneously temperatures, nutrient runoff, and water levels, which are the main drivers of macrophyte growth. Under EU7th Framework Program REFRESH (Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European freshwater ecosystems) project, to elucidate the effect of climate on macrophyte growth, we conducted a controlled and highly synchronized Pan-European mesocosm experiment in six countries along a temperature gradient (Sweden, Estonia, Czech Republic, Germany, Turkey, and Greece) with contrasting depths (shallow vs. deep) and nutrient levels (mesotrophic vs. eutrophic conditions). 


Results showed that positive temperature effects on macrophytes are highly dependent on nutrient status and water level. Under eutrophic conditions, evaporation-driven water-level change, impacting underwater light-conditions, can act as a switch for whether macrophytes maintain dominance or are out-competed by algae. Thus, water-level change can compensate for the negative effects of eutrophication by enhancing light availability. However, extreme water level declines will likely decrease the macrophyte biomass, thus their functional role in the shallow lakes.


You can visit  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15338 to reach the article published with open access policy.


Graphical abstract of the article is below:


bu haberi paylaşın:

Top