Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ tüm sıralamalarda birinci / METU ranked first in Academic Performance and Entrepreneurship


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, YÖK’ün “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri” 2019 yılı performans değerlendirme sonuçlarına göre ilk sırada yer aldı. ODTÜ ayrıca, üç yılın performans karşılaştırmasında da birinci oldu.


Projede yer alan 11 Araştırma ve 5 Aday Araştırma Üniversitesi; “Araştırma Kapasitesi”,“Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İşbirliği” başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirilerek 2019 yılı değerlendirmelerine göre sıralandı.


Üniversitemiz; “Araştırma Kapasitesi” başlığı altında “üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, ulusal proje sayısı, ulusal projelerden elde edilen fon tutarı, uluslararası proje fon tutarı, ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent belge sayısı, faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, doktora mezun sayısı ve doktora öğrenci sayısı”na göre 19,4 puan; "Araştırma Kalitesi” başlığı altında “Incites dergi etki değerinde %50’lik dilime giren bilimsel yayın oranı, Incites dergi etki değerinde %10’luk dilime giren bilimsel yayın oranı, ulusal bilim ödülü sayısı, öğretim üyesi firma sayısı, öğrenci/mezun firma sayısı, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 1004 Teknoloji Platformu Projesi kapsamında alınan fon tutarı, bilimsel yayınların açık erişim yüzdesi, tezlerin açık erişim yüzdesi, dünya akademik genel başarı sıralamalarında ilk 500'e girme sayısı ve akredite edilmiş program sayısı”na göre 27,4 puan; “Etkileşim ve İşbirliği” başlığı altında, “üniversite - üniversite işbirlikli yayın oranı, üniversite - sanayi işbirlikli yayın oranı, uluslararası işbirlikli yayın oranı, üniversite - sanayi işbirlikli patent belge sayısı, uluslararası işbirlikli patent belge sayısı, kamu fonları kapsamında üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, kontratlı üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve dolaşımdaki öğretim üyesi/öğrenci sayısı göstergeleri”ne göre 27,5 puan olmak üzere toplamda 74,36 puan alarak 16 üniversite arasında birinci oldu.


Üniversitemiz, ayrıca; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarına göre 81,89 puanla yine ilk sırada yer aldı.


Endeks sonuçlarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip, bu yetkinliği yerel, ulusal ve uluslararası yenilik aktörleriyle kurduğu iş birliği ve etkileşim yolu ile ekosistemin yararına sunabilen, sunduğu mentörlük ve danışmanlık hizmetleriyle yeni iş fikirlerinin olgunlaşmasını, hayata geçirilmesini sağlayan bir ortam sunan, kazandırdığı girişimcilik ruhuyla risk alabilen bireyler yetiştiren, sağladığı ekonomik katkı ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürü ile bölgesel ve ulusal kalkınmada itici role sahip üniversitelerin girişimci ve yenilikçi üniversite olarak değerlendirildiğini ifade etti. Varank; endeks sıralaması ile üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesinin hedeflendiğini dile getirdi.


Endeks sıralaması; öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri setinin değerlendirilmesi ve TÜBİTAK öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TTGV, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin aralarında bulunduğu 282 kurumun katkılarıyla hazırlanıyor. Sıralama, “bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği”, “fikri mülkiyet havuzu”, “işbirliği ve etkileşim” ile “ekonomik katkı ve ticarileşme” olmak üzere dört boyutta 22 gösterge değerlendirilerek yapıldı. Göstergelerin tamamına https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-gosterge-seti-ve-agirliklandirma-0 adresinden ulaşılabilir.


2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer alan ilk 10 üniversite ve puanları


 

Sıra

Üniversite

Toplam Puan

1

ODTÜ

81,9

2

Bilkent Üniversitesi

74,9

2

İTÜ

74,9

4

Sabancı Üniversitesi

73,6

5

Boğaziçi Üniversitesi

70,2

6

YTÜ

67,9

7

Koç Üniversitesi

65,4

8

GTÜ

64,4

9

Özyeğin Üniversitesi

63,7

10

İYTE

63,2bu haberi paylaşın:

Top