Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Dr. Öğretim Üyesi Dicle Dövencioğlu’ya L’Oréal-UNESCO “Bilim Kadınları İçin” Ödülü / Asst. Prof. Dicle Dövencioğlu Awarded by The L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”


Üniversitemiz Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Dicle Dövencioğlu; “Akışkanların yumuşaklık algısındaki çok boyutluluk” projesi ile L’Oréal-UNESCO iş birliğiyle hayata geçirilen “Bilim Kadınları İçin” programı kapsamında ödül almaya hak kazandı. Ödül; L’Oréal Türkiye tarafından, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle, 18 yıldır, kadınların bilime katkılarını desteklemek vebilimde cinsiyet eşitliğine dikkat çekerek rol modeller yaratılmasına katkı sağlamak üzere;bilim alanında kadın araştırmacıları desteklemek, mükemmelliği ödüllendirmek, genç ve yetenekli bilim kadınlarının tanınmalarını sağlamak amacıyla veriliyor.


Ödül almasını sağlayan proje ile;artık her yerde bulunan akıllı sistemlere dikkat çeken, telefonların yüzümüzü tanıdığını, insansız araçların nesne tanımayı az çok öğrendiklerini ama bu nesnelerin hangi malzemeden yapıldığını tanımayı henüz çözemediğimizi vurgulayarak dokunduğumuz dünyayı ekrana taşımayı hedefleyen Dr. Dövencioğlu; projesi hakkında detaylı bilgi verdi:


“Yumuşak malzemeleri dokunarak algılamak günlük yaşamda kritik bir yetenektir; elma satın almaktan gömlek seçmeye kadar çeşitli kararları verirken bu nesneleri dokunarak algılarız. Geleneksel çalışmalarda ve literatürde; yumuşaklık tek boyutlu olarak ele alınır: malzemenin yumuşaklığı onun elastikliğiyle ve şekil değiştirme miktarıyla bir tutulur. Fakat yumuşak malzeme denince akla bir çok örnek gelir; ipek kumaş veya krem gibi, ve bu malzemeler doğaları gereği büyük ölçüde farklılık gösterirler. Daha önce yaptığımız çalışmalarda insanların farklı yumuşak malzemeleri dokunarak keşfederken farklı el hareketleri kullandıklarını göstermiştik. Örneğin; insanlar genelde süngeri deforme etmek için ona basınç uygularken, ince kumları tarayarak veya parmaklarının içinden akıtarak yumuşaklık değerlendirmeleri yaparlar. Bu el hareketleri; sistematik olarak, çok boyutlu algısal yumuşaklık ile ilişkilidir. 1) Akışkan, 2) deforme edilebilir, 3) tanecikli ve 4) yüzeyi pürüzsüz yumuşak malzemelerin semantik ve dokunsal olarak farklılaştığı gözlenmiştir, fakat akışkan malzemelerde daha ileri bir analiz yapılmamıştır. “Akışkan Malzemelerin Haptik Algısındaki Çok Boyutluluk” başlıklı projede disiplinler arası bir yöntem kullanılarak: 1) İnsanların gündelik akışkan malzemeleri (dokunarak) algılarken davranışları incelenecek; 2) Malzemelerin reolojik karakteristikleri (ör. viskozite) Merkezi Laboratuvar’dan ölçümlerle sınıflandırılacak; 3) Algısal ve reolojik yumuşaklık arasındaki ilişkiler modelleme ve makine öğrenme yöntemleriyle tanımlanacaktır.”


Assistant Prof. Dicle Dövencioğlu, from METU Psychology Department, was awarded within the scope of the "For Women in Science" program, in cooperation with L'Oréal-UNESCO by her "Multidimensionality of softness perception in viscoelastic materials" project. This award is granted to support women's contribution to science and to contribute to setting role models by drawing attention to gender equality in science, to support female researchers in the field of science, to reward excellence, and to ensure recognition of young and talented scientists by L'Oréal Türkiye, in cooperation with UNESCO Turkey National Commission for 18 years.


Asst. Prof. Dövencioğlu gave detailed information about her award-winning project, which aims to bring the world we touch to the screen by pointing out the ubiquitous smart systems, emphasizing that phones recognize our faces, unmanned vehicles have learned object recognition more or less, but we have not yet figured out what material these objects are made of:


"Haptic perception of soft materials is a crucial ability in daily life; from buying fruits to choosing a shirt, it is essential that we explore these objects by touch when deciding. Traditionally, in the literature, haptic softness has been equated with the compliance of elastic materials or springs; however, people use the attribute 'soft' to describe a wide variety of materials that differ substantially in their physical properties. Previously, we have shown that participants use distinctive hand movements (exploratory procedures) while haptically exploring soft materials. For instance, they regularly rub textile materials with a soft surface, e.g., velvet or fur, press deformable materials, e.g., sponge, and run granular materials through their fingers, e.g. sand. Overall, these exploratory procedures are directly linked to the four dimensions of perceived softness: 1) viscous, 2) deformable, 3) granular, and 4) surface softness, but no further aspects for each perceptual dimension have been looked at so far. Here, in this project entitled "Multidimensionality of softness perception in viscoelastic materials" I plan to implement an interdisciplinary method to 1) analyse participants hand movements while exploring viscoelastic materials, 2) define a viscosity space of daily viscoelastic materials based on their rheological properties from the Central Laboratory, and finally 3) describe perceived softness in relation to the viscosity space by using a modeling and machine learning approach."


bu haberi paylaşın:

Top