Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ 2018-2019 Akademik Yılı Lisansüstü Tez ve Ders Performans Ödülleri sahiplerini buldu / METU 2018-2019 Academic Year Graduate Thesis and Course Performance Awards presented


Üniversitemiz bünyesinde eğitim hayatına aktif olarak devam eden beş enstitümüzde, sayısı 7.000'i aşkın lisansüstü öğrencimizin üstün başarılarını ödüllendirmek ve akademik motivasyonlarını desteklemek amacıyla verilen Lisansüstü Tez ve Ders Performans Ödülleri sahiplerini buldu.


Öğrencilerimizin 2018-2019 akademik yılındaki performansına dayanarak verilen Tez Ödülleri; lisansüstü öğrencilerimizin tez çalışmaları kapsamında bilim kültürü, kuram ve uygulama alanlarına katkı sağlayacak nitelikli çalışmalar yürütülmesini teşvik ederek ülkemizdeki kaliteli araştırma gücünün ODTÜ öncülüğünde artırılmasını hedefliyor. Ders Performans Ödülleri ise; öğrencilerimizi, eğitim sürecini üstün başarı ile tamamlamaları ve derslerdeki başarı düzeylerini arttırmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor.


Bu yıl; 14’ü doktora, 15’i yüksek lisans tezi ile toplam 29 öğrencimiz Tez Ödülü; 31’i doktora, 56’sı yüksek lisans olmak üzere toplam 87 öğrencimiz ise Ders Performans Ödülü almaya hak kazandı. Ödüllerle ilgili ayrıntılı bilgiye https://genduy.metu.edu.tr/2020/2018-2019-Yili-Ders-Tez-Odulleri.pdf ve https://genduy.metu.edu.tr/2020/2018-2019-Yili-Ders-Performans-Odulleri.pdf adreslerinden ulaşılabilir.


ODTÜ’de Lisansüstü Eğitim Hakkında


ODTÜ’de lisansüstü eğitim verilen beş enstitüden ilki olan Deniz Bilimleri Enstitüsü, 1975 yılında kuruldu. Daha sonra sırasıyla, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü lisansüstü eğitim vermeye ve akademik araştırmalar yapmaya başladı.


2020 yılı Eylül ayı itibariyle enstitülerimizde, 77 anabilim dalı tarafından 105’i yüksek lisans programı ve 71’i doktora programı olmak üzere toplam 176 lisansüstü program yürütülüyor. Lisansüstü programlarımız, kuruldukları günden bu yana, 26 binin üzerinde yüksek lisans, yedi binin üzerinde doktora mezunu olmak üzere toplam 33 binin üzerinde lisansüstü mezun verdi. Bu programlarda, halen, yedi bini aşkın lisansüstü öğrencimiz öğrenimine devam ediyor; yaklaşık 900 lisansüstü öğrencimiz ise 2020 yılı mezunlarımız arasında yer aldı.The Graduate Thesis and Course Performance Awards, aiming to reward the outstanding achievements of more than 7,000 graduate students, and to support their academic motivation at our five institutes actively continuing their education life within our university, were presented.


The Thesis Awards, which are given based on the performance of our students in the 2018-2019 academic year, aim to encourage our graduate students to carry out qualified studies that will contribute to science culture, theory and application fields within the scope of their thesis studies, and thus increase the quality and strength of research in our country under the leadership of METU. Course Performance Awards aim to encourage our students to complete their education period with outstanding success and to increase their success level in the classes.


This year, a total of 29 students, 14 of whom with their Ph.D. dissertation, 15 of them with their master’s thesis, received the Thesis Award. And a total of 87 students, 31 of them Ph.D. and 56 of them master's students, became entitled to receive the Course Performance Award. Further information about the awards can be reached from the links below:


https://genduy.metu.edu.tr/2020/2018-2019-Yili-Ders-Tez-Odulleri.pdf

https://genduy.metu.edu.tr/2020/2018-2019-Yili-Ders-Performans-Odulleri.pdf


About Graduate Education at METU


The Graduate School of Marine Sciences, the first of the five graduate schools at METU, was founded in 1975. Later, the Graduate School of Natural and Applied Sciences, Graduate School of Social Sciences, the Graduate School of Informatics and the Graduate School of Applied Mathematics began to provide graduate education and conduct academic research, respectively.


As of September 2020, a total of 176 graduate programs, 105 of which are master's programs and 71 of which are Ph.D. programs, are being carried out by 77 departments in our graduate schools. Since the day our graduate programs were established, they had more than 33 thousand alumni, including over 26 thousand postgraduates and over seven thousand Ph.D. graduates. Currently, more than seven thousand graduate students continue their education in these programs, and approximately 900 graduate students were among our 2020 alumni.


bu haberi paylaşın:

Top