Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Doç. Dr. Çağdaş Devrim Son ve ekibi, anti-viral koku molekülleri kullanarak COVID-19 için olası tedavileri keşfetmek için çalışmalar yürütüyor* / Assoc. Prof. Çağdaş Devrim Son and his team work to discover possible treatments for COVID-19 using anti-viral fragrance molecules*


Üniversitemiz Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı öğretim üyesi Doç. Dr. Çağdaş Devrim Son liderliğinde, COVID-19'un önlenmesi ve tedavisine yönelik potansiyel etkili moleküller için moleküler yerleştirme sistemi taranıyor. Yürütülen çalışmada, şu ana kadar; yüzlerce molekülü farklı yerleştirme sistemlerinde test eden çalışma ekibi; solunduğunda COVID-19'u önleme ve tedavi etmede bazı moleküllerin potansiyel olarak yararlı olabileceğini öne süren sonuçlar topladı.


Doç. Dr. Son liderliğindeki ekip; çalışma kapsamında üç ana alanda araştırmalar yürütüyor:


Özellikle anti-viral, anti-bakteriyel özelliklerinden dolayı uçucu yağlarda bulunan koku moleküllerinin, anti-viral aktiviteleri. Bilinen tüm uçucu yağlardan ve keşfedilen uçucu yağ analizlerinden elde edilen tüm moleküllerin etkinliği moleküler yerleştirme sistemleriyle test ediliyor.


Uluslararası Koku Derneği (The International Fragrance Association/IFRA) tarafından belirlenen standartların 49. değişikliğine göre koku alerjen moleküllerinin anti-viral aktiviteleri. 2019 yılındaki IFRA Paris Yıllık Toplantısı’nda sunulan “Kokuların sağlıklılığı” hipotezine göre alerjen maddeler aynı zamanda bağışıklık sistemi aktivatörleridir.


Anti-bakteriyel koku malzemelerinin anti-viral aktiviteleri. Pek çok koku molekülünün güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğu iyi biliniyor. Bu çalışma, bu molekülleri anti-viral özellikler açısından test etmek üzere genişletilecektir.


Kendisi de ODTÜ mezunu olan usta parfümör Hüseyin Erdoğmuş’un da katkı sağladığı çalışma ile ilgili makalenin ön baskı versiyonuna https://www.researchsquare.com/article/rs-57251/v1 linkinden; ODTÜ Kimya Topluluğu tarafından çalışma ile ilgili yapılan canlı yayın kaydına ise https://www.youtube.com/watch?v=dNEvzxQmk4k linkinden ulaşılabilir.


*Metin, buradan yararlanılarak oluşturulmuştur.


Assoc. Prof. Cağdaş Devrim Son from the Department of Biological Sciences, Molecular Biology and Genetics Program, leads screening the molecular docking system for potentially effective molecules for the prevention and treatment of COVID-19. So far, hundreds of molecules have been tested in different docking systems, and the team has collected results which suggest that certain molecules may be potentially useful in preventing and treating COVID-19 when inhaled, in the study conducted.


The team under the leadership of Assoc. Prof. Son is exploring three main areas:


Anti-viral activities of fragrance molecules, especially those found in essential oils due to their anti-viral, anti-bacterial properties. All the molecules, from all known essential oils and discovered essential oils analysis, are being tested by molecular docking systems for effectiveness.


Anti-viral activities of fragrance allergen molecules according to the IFRA 49th Amendment. Hypothesis based on the "Wellness of Fragrances" presentation at the IFRA Paris Annual Meeting 2019: allergen materials are also immune system activators.


Anti-bacterial fragrance materials anti-viral activities. It is well known that many fragrance molecules have strong anti-bacterial properties. This study will expand to test those molecules for anti-viral properties.


The preprint version of the article about the study contributed by master perfumer Hüseyin Erdoğmuş, who is also a METU alum, is available from https://www.researchsquare.com/article/rs-57251/v1, and the live broadcast recording made by the METU Chemistry Club about the study can be accessed on https://www.youtube.com/watch?v=dNEvzxQmk4k.


*The content was created utilizing here.


bu haberi paylaşın:

Top