Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Doç. Dr. Koray Kamil Yılmaz, NASA "Küresel Yağış Ölçüm Misyonu Bilim Ekibi" üyesi seçildi / Assoc. Prof. Koray Kamil Yılmaz selected to be a member of the NASA “Global Precipitation Measurement Mission Science Team”


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Koray Kamil Yılmaz “Türkiye ve Akdeniz'in Karmaşık Topoğrafyasında Küresel Yağış Ölçüm Misyonu Dönemi Ürünlerinin Hidrolojik Ekstremleri Modellemeye Yönelik Değerlendirilmesi” adlı projesi ile NASA’nın “Küresel Yağış Ölçüm Misyonu Bilim Ekibi” üyeliğine seçilmiştir. Doç. Dr. Koray Kamil Yılmaz, 2008-2010 yılları arasında NASA ve Maryland Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2019-2020 yıllarında ise TÜBİTAK ve ODTÜ desteği ile Maryland Üniversitesi’nde misafir bilim insanı olarak araştırmalar yapmıştır.


Projenin amacı, uydu tabanlı “Küresel Yağış Ölçüm Misyonu (Global Precipitation Measurement Mission- GPM)”yağış ürünlerinin hidrolojik ekstremlerin (sel ve kuraklık) modellenmesine yönelik olarak değerlendirilmesidir. Türkiye'deki topoğrafya, deniz-kara dağılımı ve yüksek Anadolu yarımadası gibi coğrafi değişkenlikler yağış rejimini ve iklimi güçlü bir şekilde kontrol etmektedir. Bu durum, GPM yağış ürünlerinin çeşitli hidroklimatik rejimler üzerindeki performansını ve bunların sel ve kuraklıkların izlenmesindeki kullanımını değerlendirmek ve anlamak için bir fırsat sunmaktadır.


NASA ve JAXA (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) tarafından 27 Şubat 2014'te başlatılmış olan Küresel Yağış Ölçüm Misyonu (GPM), uydu gözlemlerini kullanarak küresel yağmur ve kar yağışını ölçmeyi ve bu ölçümleri insanlığın yararına kullanmayı amaçlamaktadır.


NASA Yağış Ölçüm Misyonu Bilim Ekibi, uydu tabanlı Küresel Yağış Ölçüm Misyonu’nu desteklemek için bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bilim Ekibi, NASA bilim insanlarından ve NASA tarafından seçilen uluslararası araştırmacılardan oluşmaktadır.


Assoc. Prof. Koray Kamil Yılmaz from METU Department of Geological Engineering has been selected to be a member of the NASA “Global Precipitation Measurement Mission Science Team”, with his project titled “Ground Validation of GPM-Era Precipitation Products over Complex Topography of Turkey and the Mediterranean with a focus on Modeling Hydrologic Extremes”. Assoc. Prof. Yılmaz conducted research as a researcher at NASA and the University of Maryland between 2008-2010. He also conducted research as a visiting scientist at the University of Maryland between 2019-2020 with the support of TÜBİTAK and METU.


The aim of the project is to evaluate satellite-based Global Precipitation Measurement Mission (GPM)precipitation products for modeling hydrologic extremes (floods and droughts). Geographical variations in Turkey, such as topography, sea-land distribution and high Anatolian peninsula, exert significant controls on precipitation regime and climate. This provides an opportunity to evaluate and understand the performance of GPM precipitation products over various hydroclimatic regimes and their use in monitoring floods and droughts.


Global Precipitation Measurement Mission, initiated by NASA and JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) on February 27, 2014, aims to measure global rainfall and snowfall using satellite observations and use these measurements for the benefit of humankind.


The NASA Precipitation Measurement Mission Science Team conducts scientific research to support the satellite-based Global Precipitation Measurement Mission. The Science Team consists of NASA scientists and international researchers selected by NASA.


bu haberi paylaşın:

Top