Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Yerci'ye TÜBA-GEBİP Ödülü


Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mikro ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Yerci, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2017 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’nü aldı.


TÜBA-GEBİP Ödülleri, 2001 yılından bu yana; doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla veriliyor.


Yrd. Doç. Dr. Selçuk Yerci Hakkında

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Yerci 2004 ve 2007 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini, 2011 yılında ise Boston Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden doktora derecesini aldı. 2014 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology (MIT) Makine Mühendisliğinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldıktan sonra ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı’na (MNT) yardımcı doçent olarak atandı. Dr. Yerci, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde afiliye öğretim üyesi olup,Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (GÜNAM) yürütme kurulunda yer almaktadır.


Dr. Yerci’nin farklı kurum ve disiplinlerde gerçekleşmiş araştırmaları özellikle; optik, fotonik, yarı iletken aygıtlar, malzeme üretimi ve malzeme karakterizasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun sonucu olarak Dr. Yerci’nin liderlik ettiği İleri Fotonik ve Fotovoltaik grubunda(http://app.mnt.metu.edu.tr) malzeme üretiminden yapısal ve spektroskopik karakterizasyona, aygıt tasarım ve üretiminden optik ve elektriksel ölçümlere kadar birçok alanda araştırma yapılmaktadır. Son yıllarda Dr. Yerci’nin çalışmaları, güneş hücrelerinin optik ve elektriksel benzetimler vasıtasıyla analizi, yüksek-verimli silisyum ve perovskit güneş hücrelerinin geliştirilmesi, fotonik üst-çevirim ile güneş hücrelerinin veriminin artırılması, yansımayı azaltan ince film kaplamaların geliştirilmesi ve germanyum tabanlı ışık kaynakları ve fotodetektörlerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Selçuk Yerci’nin tamamı uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış toplam 36 makalesi, 2 uluslararası kitap bölümü ve 1 uluslararası patenti vardır. Dr. Yerci’nin makalelerine Ocak 2018 itibariyle Web of Science atıf endeksine göre 800’ün ve Google Akademik atıf endeksine göre ise 1200’ün üzerinde atıf yapılmıştır. Dr. Yerci’nin araştırmaları TÜBİTAK başta olmak üzere ODTÜ BAP ve çeşitli firmalar tarafından desteklenmektedir.


bu haberi paylaşın:

Top