Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Dr. Ahmet Acar kanser tedavisindeki ilaç direnci hakkındaki araştırması ile Nature Communications’da / Dr. Ahmet Acar is on Nature Communications with his research about drug resistance in cancer


Standart kanser tedavilerine karşı direnç gelişmesi kaçınılmaz olduğundan, bu sorunla zamanında yüzleşmeye hazır mıyız? Kanserde ilaç direnci yaygın bir sorundur, ancak genellikle evrimsel güçler tarafından yönlendirilir. Son teknoloji genomik tekniklerin ortaya çıkmasıyla, artık kanser evriminin adımlarını izlemek ve problemi lehimize çevirmek mümkün. Deneysel sistem üzerinde kontrole sahip olabilmek, bu klonal dinamikleri tek hücre barkodlama ve dizileme tekniklerini kullanarak çok yüksek çözünürlükte izlenmesine olanak sağladı. Sofistike hesaplama analizlerinin bir araya getirildiği bu en son teknikler, kanserdeki “evrimsel yönlendirme” fikrini test etme fırsatı verdi. Bu fikir basit bir soruya dayanıyor: Kanserde A ilacına karşı gelişen direnç, B ilacına duyarlılığa yol açar mı? Eğer öyleyse, bu gösterilebilir mi?


Bu görev Dr. Ahmet Acar’a projede liderlik etmesi amacı ile, laboratuvarda görevli bir dizi parlak zihnin de desteğiyle, Prof. Andrea Sottoriva (Londra Kanser Araştırma Enstitüsü Evrim ve Kanser Merkezi Direktörü) tarafından verildi. Bu çalışmada, büyük popülasyon kültürlerinden ve standart olmayan kültür koşullarının kullanılmasından yararlanıldı. Deneysel sistemlerdeki yapay bozulmaları önlemek için standart hücre kültürü pasajlama yöntemlerinden kaçınıldı ve geniş hücre kültürü şişelerinin avantajlarından faydalanıldı. Takip edilen kanser hücre klonlarını geçici ve tahribatsız olarak yinelemek adına seçilim ölçümleri kültür ortamlarında gerçekleştirildi. Son olarak, potansiyel olarak nadir görülen evrimsel değişimleri keşfetmek için yüksek verimli ilaç taraması yapıldı. Genel olarak, ulaşılan bulgular seçilim koşulları altında evrimin sıklıkla öngörülebilir olduğunu ve bu nedenle kontrol edilebilir olduğunu gösterdi. Klinik bağlamda, hasta örnekleri ve bunların türev model sistemleri kullanılarak, her hasta için klonal dinamikleri sayısal olarak izleme ve dolayısıyla her kanser klonunun kontrol edilmesi veya yok edilmesi için kanserin bir sonraki hareketi tahmin edilebilir.


Dr. Ahmet Acar, 1 Şubat 2020 itibariyle ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nde kendi ekibini yönetiyor. Ekibi ile birlikte ilk olarak, sayısal biyoloji ve son teknoloji klon izleme teknolojilerinin kullanımı ile sofistike deneysel model sistemleri geliştirmeyi amaçlayan Acar, ikinci olarak, daha iyi bir anlayış elde etmek ve böylece klinikteki her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri geliştirebilmek adına Türkiye'deki ilk hasta kökenli Organoid Biobank'ı kurmayı hedefliyor.As developing resistance to standard cancer therapies is inevitable, are we ready to face with this problem in a timely manner? Drug resistance in cancer is a pervasive problem, however, it is often driven by evolutionary forces. With the advent of state-of-an-art genomic techniques, it is now possible to track the steps of cancer evolution and potentially turn the problem for our favour. Having control in an experimental system allowed them to monitor the clonal dynamics in a very high resolution using single-cell barcoding and single-cell sequencing techniques. These latest techniques in combination of sophisticated computational analyses gave them an opportunity to test “evolutionary steering” idea in cancer. This idea is based on a simple question: is the developing resistance to drug A in cancer leads to a sensitivity to drug B? If so, can it be demonstrated?


Dr. Ahmet Acar was given this task to lead a project by Prof. Andrea Sottoriva (Director of the Centre for Evolution and Cancer at the Institute of Cancer Research in London) with the support of a number of brilliant minds in his lab. In this study, they leveraged the use of culturing large populations and no standard culture conditions. To prevent artificial perturbations in their experimental system, they avoided standard cell passaging and took advantage of large flasks. To recapitulate the tracking cancer clones temporally and non-destructively, they measured the selection in the culture media. Finally, to discover potentially rare evolutionary trade-offs they performed high-throughput drug screening. Overall, their findings showed that evolution under selection is often predictable and therefore it can be controllable. In the clinical context, using patient samples and their derivative model systems one can imagine to quantitatively monitor clonal dynamics for every patient and therefore predict the next move for every cancer clone to control or extinct them.


As of 1st of February 2020, Dr. Ahmet Acar leads his own team at the Department of Biological Sciences of METU. In his team, first, they aim to develop sophisticated experimental model systems with the interface of quantitative biology and the use of state-of-an-art clone tracking technologies. Second, they aim to develop the first Patient-Derived Organoid Biobank in Turkey to get a better understanding and therefore to develop personalized treatment modalities for each patient in the clinic.


bu haberi paylaşın:

Top