Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Beklioğlu, Jeppesen ve ekibi tatlı su biyotası konulu makale ile Nature Ecology & Evolution'da / Beklioğlu, Jeppesen and team in Nature Ecology & Evolution with their article on freshwater biota


Üniversitemiz Biyolojik Bilimler Bölümü ve Ekosistem Araştırma Merkezi öğretim üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu ve öğrencileri Tuba Bucak (Doktora) ile Uğur Işkın’ın (Yüksek Lisans) yanı sıra Tübitak 2232 kapsamında ODTÜ’de Prof. Dr. Beklioğlu ile araştırmalar yürüten Prof. Dr. Erik Jeppesen’in yazarları arasında yer aldığı “Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems” (Çoklu stres faktörlerinin Mekansal ölçeklerde tatlısu ekosistemleri ve biyotası üzerindeki etkileri) isimli bilimsel makale “NATURE Ecology & Evolution” dergisinde yayınlandı.


Beklioğlu, Jeppesen ve ekibi, AB 7. Çerçeve Program kapsamında Avrupa çapında ülkemizin de içinde bulunduğu 17 ülkeden 24 araştırma merkezinin yer aldığı “Managing Aquatic Ecosystems and Water Resources under Multiple Stress (MARS- Çoklu Stres faktörleri altında Sucul Ekosistemleri ve Su Kaynakları Yönetmek) projesinin ortakları arasında bulunuyor. Ekip, 2014 – 2018 yılları arasında yürütülen projedeki bulgulardan yola çıkarak, Avrupa tatlısularıyla ilgili pek çok bilimsel çalışmayı sentezleyip, çoklu stresörlerin göllerde ve nehirlerde biyotayla nasıl, ne zaman ve nerede etkileşime girdiğini belirlemek üzere oldukça kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Besin tuzlarının (azot ve fosfor) kirliliği ve kuraklık gibi 174 farklı stresör etkisinin sınandığı 33 küçük ‘mezokozm deneyi’, 14 nehir havzası ve 22 bölgesel ve kıta çapında araştırmalardan elde edilen verilerin oluşturduğu makale bulguları arasında, göllerde besin tuzu kirliliğinin biyota üzerindeki etkilerinin, küresel ısınma veya hidrolojideki değişiklikler gibi faktörlerle etkileştiğinde bile daha büyük olduğu görülüyor. Çalışmadaki bir diğer bulgu ise, azot ve fosfat kirliliğinin, nehirlerde ve derelerde etkileri göllere göre daha az önemli olup, hayvanların çok çeşitli stres faktörlere fotosentetik organizmalardan daha duyarlı olduğunun gösterilmesi.


Açık erişim politikasıyla yayınlanan makaleye ulaşmak için: https://www.nature.com/articles/s41559-020-1216-4
The scientific article entitled “Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems,” co-authored by Prof. Dr. Meryem Beklioğlu from METU Department of Biological Sciences and Ecosystem Research Center, her graduate students Tuba Bucak (Ph.D.) and Uğur Işkın (MSc) together with Prof. Dr. Erik Jeppesen who is carrying out research at METU with Prof. Dr. Beklioğlu within Tubitak 2232 program, is published in “NATURE Ecology & Evolution”.


Beklioğlu, Jeppesen, and the team are among the partners of the “Managing Aquatic Ecosystems and Water Resources under Multiple Stress (MARS) project, which included 24 research centers from 17 countries across Europe including METU, Turkey, within the scope of the EU 7th Framework Program. Based on the findings of the project carried out between 2014 and 2018, the team conducted comprehensive research to synthesize many scientific studies on European freshwater and identify how, when, and where multiple stressors interact with biota in lakes and rivers. Among the findings of the article, which consisted of 33 in-situ mesocosm experiments, 14 river basins, and 22 regional and continental studies to produce 174 sets of paired stressors such as pollution of nutrients (nitrogen and phosphorus), drought, hysrological alterations, the effects of nutrients pollution on biota in lakes are even higher when interacting with other factors such as global warming or changes in hydrology. Although less singular, strong effects of eutrophication are also seen in flowing waters, where animals are more sensitive to a wide range of other stressors than are photosynthetic organisms.


To reach the article published with open access policy: https://www.nature.com/articles/s41559-020-1216-4 bu haberi paylaşın:

Top